Ultimele Informații:
 1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Air Wick aduce parfumul de Craciun in casa ta!

Air Wick aduce parfumul de Craciun in casa ta!

Air Wick aduce parfumul de Craciun in casa ta!

Cumpara produse Air Wick in valoare de minim 20 RON, inclusiv un produs din colectia de iarna, trimite SMS la 1875 (număr cu tarif normal, valabil în rețelele Orange, Vodafone și Telekom) si poti castiga unul din cele 20 de cosuri cu bunatati de Craciun.

Perioada: 19.11.2015 - 13.12.2015

Locație: Mega Image


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI1.1. Societatea Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5, înregistrată la Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2034/2002, Cod Unic de Inregistrare RO8411320, reprezentata prin Mike Tignol, in calitate de administrator (denumita in continuare "Organizatorul")

Si

Societatea EMBLEMA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Daniel Danielopolu, nr. 34, ap A3-1, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12573/2014, Cod Unic de Inregistrare 33747399, reprezentata prin Emilia Dolis, in calitate de  Administrator (denumita in continuare "Agentia") organizează campania ““Air Wick adduce parfumul de Craciun in casa ta! (denumita in continuare "Campania"), ce va fi derulata în perioada 19 Noiembrie – 13 Decembrie 2015.

1.2 Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.
Magazinele participante la Campanie sunt spațiile comerciale aflate pe teritoriul României, aparținând rețelelor de tip  Mega Image.

1.3. Participantii la Campanie pot sa castige 20 premii, constand in cosuri cu produse  de Craciun  (denumite in continuare "Premiile"), ca premii in cadrul Campaniei din cadrul Magazinelor Participante, daca participantii indeplinesc conditiile descrise in Regulament.

1.4. Participanţii la Campanie trebuie sa achizitioneze unul dintre produsele Air Wick, inclusiv un produs din colectia de iarna, in valoare de minim 20 RON, in orice cantitate, comercializate in Romania, fara a se percepe alte sume sau taxe, denumite in continuare „Produsele”. Produsele participante la campanie sunt mentionate in Anexa 1. Participantii la campanie, se obliga să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului. Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice din Campanie, fara vreo notificare prealabila, orice participant care nu respecta prevederile Regulamentului sau care incearca in orice fel sa fraudeze sistemul de inscriere in Campanie.

1.5. In cazul in care, pe parcursul derularii Campaniei, Organizatorul se confrunta cu situatii neprevazute legate de sistemul de inscriere in Campanie, acesta isi rezerva dreptul sa anuleze Campania si/sau sa prelungeasca perioada de derulare a acesteia si/sau sa modifice modalitatea de acordare a Premiilor, fara o notificare prealabila a acestor modificari, ci doar prin incheierea unui act aditional la Regulament ce va fi facut public dupa incheierea acestuia.

1.6. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil oricarui solicitant si in Magazinele Participante cu mentiunea “Regulament pentru Campania “Air Wick aduce parfumul de Craciun in casa ta”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa data intocmirii Actului Aditional. Anexele intocmite la Regulament pentru Magazinele Participante la Campanie fac parte integranta din Regulament. Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii Campaniei, vor face parte integranta din acesta.

1.7. Participarea la Campanie echivaleaza cu cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor Regulamentului. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea ori necunoaşterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre participanti, atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia acestora. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

1.8. Pentru participarea la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze produse participante mentionate in cuprinsul Regulamentului din Magazinele Participante, sa trimita SMS la numarul 1875, cu textul numele magazinului + numarul bonului si sa pastreze bonul fiscal pe care il primesc in momentul achizitiei, in vederea validarii Premiului. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie, numai persoanele fizice (denumite in continuare in mod individual „Participantul” si in mod colectiv “Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care respecta termenii si conditiile Regulamentului.

1.9. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cumpararii de produse conform Regulamentului si a contravaloarii tarifelor de telefon normale pentru trimiterea SMS-ului, precum si pentru aflarea modalităţilor de intrare in posesia premiilor sau pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul.

1.10. Campania este organizata in scopul cresterii notorietatii marcii AIR WICK si a evidentierii avantajelor utilizarii acestor produse.

1.11. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, precum si cu legislatia romana aplicabila.

1.12. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  contine  vor  fi  interpretate şi completate in  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

2.1. Campania se desfăşoară în perioda 19 Noiembrie , ora: 00:00  - 13  Decembrie 2015, ora 23:59.

2.2 In perioada 20.11.2015 – 06.12.2015, Agentia va activa in 20 de locatii Mega Image, campania de informare prin intermediul promoterilor. Locatiile si programul promoterilor sunt mentionate in Anexa 1.

3.1. Inscrierea in Campanie, pentru a participa la extragerea castigatorilor premiilor (denumiti in continuare "Castigatorii"), se va realiza, prin SMS dupa cum urmeaza:

- Numarul de telefon 1875 va fi furnizat de o companie de telecomunicatii prin intermedul Agentiei; costul unui sms trimis la numarul de telefon 1875 este un cost normal, fara suprataxa; valabil in retelele Orange, Vodafone, Telekom.

- Agentia va primi si valida SMS-urile Participantilor. Pentru a fi validate SMS-urile, acestea trebuie sa indeplineasca conditiile de mai sus – si anume sa fie trimise la numarul de telefon 1875, participantul sa fi cumparat produse Air Wick din cadrul Magazinelor Participante in perioada Campaniei, in valoare de minim 20 RON, incluiv un produs din colectia de iarna, iar sms-ul sa cuprinda “numele magazinului  numarul bonului de casa” (exemplu: MEGA IMAGE CRANGASI+ 12345).

- Agentia va trimite mesaj de confirmare celor care trimit “numele magazinului + numarul bonului de casa” la numarul 1875. Mesajul va fi: “Felicitari! Te-ai inscris cu succes in campania “AirWick aduce parfumul de Craciun in casa ta!” Pastreaza bonul de casa pentru validarea premiului”.

- Agentia va trimite mesaj celor care trimit datele gresite pentru inscriere: Mesaj gresit. Pentru a participa la campania  „AirWick aduce parfumul de Craciun in casa ta!”, te rugam sa trimiti numele magazinului + numarul bonului de casa.

- Agentia va trimite mesaj celor care se inscriu cu acelasi numar de bon fiscal,  inscriere dubla: "Ai inscris deja acest numar de bon. Te rugam sa inscrii altul."

- Agentia va trimite mesaj celor care se depasesc limita de 10 inscrieri de pe un singur numar de telefon “ Pentru a inregistra bonul in  “Campania Air Wick aduce parfumul de Craciun in casa ta”, va rugam sa retrimiteti mesajul de pe al numar.  Ati depasit limita de 10 inscrieri de pe acest numar .

- Agentia va extrage si va contacta Castigatorii (20 Castigatori + 2 rezerve pentru fiecare).

Fiecare bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data. De pe acelasi numar de telefon se poate trimite un numar limitat de SMS-uri cu numere de bonuri fiscale diferite (maxim 10 SMS-uri). Daca de pe acelasi numar de telefon sau de pe numere de telefon diferite va fi trimis de mai multe ori acelasi numar de bon, se va valida, in mod aleatoriu, unul singur, restul urmand a fi anulate.

Valoarea totala a Premiilor oferite in Campanie este de 5980 RON ( 20 Cosuri cu produse de Craciun ) + TVA , valoare unitara 299 RON +TVA.

Tragerea la sorti va avea loc, dupa incheierea Campaniei, pana la maximum 2 zile de la finalizarea campaniei.

4.1. Premiile constau in 20 Cosuri cu produse de Craciun.

4.2. Valoarea totala a Premiilor este 5980 RON, neincluzand sumele cu titlu de impozit ce se reţin şi se vireaza conform prevederilor conform prevederilor fiscal aplicabile + TVA

4.3. Fiecare premiu implica achizitionarea si livrarea catre castigatori. Orice taxa va fi suportata de catre Organizator.

4.4. Premiile vor fi acordate  pana in data de 20 Decembrie 2015.

4.5. In cazul in care Castigatorul este minor, acesta nu poate intra in posesia Premiului.

4.6. Orice alte cheltuieli, suplimentare celor mentionate mai sus, vor fi suportate in exclusivitate de catre Castigatori, acceptarea Premiului reprezentand implicit acordul pentru suportarea acestor cheltuieli.

4.7. Castigatorii nu au dreptul de a cere contravaloarea premiilor in bani. Castigatorii sunt singurii beneficiari ai Premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra acestora unor alte persoane. 

5.1. Inscrierea in Campanie se poate face din prima pana in ultima zi a Campaniei, respectiv incepand cu data de 19 Noiembrie ora 00:00 si pana la data de 13 Decembrie 2015 ora 23.59. Dupa data limita de primire a inscrierilor (13 Decembrie 2015, ora 23.59), inregistrarea in Campanie este oficial încheiată şi nu se vor mai accepta înregistrări ulterioare.

5.2. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit, precum si orice alte forme de organizare similare si nu pot participa la Campanie salariatii Organizatorului şi membrii familiilor acestora, precum si salariatii Agentiei, agenţiilor si furnizorilor implicati in organizarea Campaniei si salariatii magazinelor participante.

5.4. Tragerea la sorti va avea loc, dupa incheierea Campaniei, pana la maximum 2 zile de la finalizarea campaniei, in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, unui reprezentant al Agentiei, precum si in prezenta unui avocat, a unui jurist sau a unui notar. Castigatorul va fi contactat in maxim 24 de ore de la extragere. In cazul in care Castigatorul nu poate fi contactat in 24 de ore de la momentul primului apel  telefonic, acesta va pierde Premiul. In cazul in care Castigatorul refuza sa primeasca premiul, nu colaboreaza cu Organizatorul in vederea primirii si acceptarii premiului ori tergiverseaza preluarea Premiului, dupa notificarea acestuia sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform Regulamentului, Organizatorul poate sa-l descalifice si sa acorde Premiul uneia dintre rezerve.

5.5. Dupa extragerea Castigatorului vor fi extrase si cate 2 rezerve pentru fiecare castigator ;acestea vor fi contactate in ordinea extragerii in cazul in care Castigatorul nu poate fi contactat, refuza premiul sau este descalificat de catre Organizator, potrivit Regulamentului. In cazul in care nici rezervele nu sunt in capacitatea de a primi premiile ori nu au putut fi validati, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui Premiile respective.

5.6. In scopul validarii sale, Castigatorul va trebui sa prezinte Organizatorului o copie a cartii de identitate, bonul fiscal, intreg si lizibil, mentionat in SMS, care face dovada achizitiei de produse Air Wick de minim 20 Ron, inclusiv un produs din colectia de iarna, in 24 de ore de la contactarea telefonica. Orice eroare referitoare la datele furnizate de catre Castigatori nu atrage raspunderea Organizatorului. Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru situatia in care, datorita datelor eronate oferite de Castigator, Premiul nu ajunge la acesta.

5.7. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate intr-un mod care nu permite probarea achizitionarii produsului participant, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale informatiilor sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

5.8. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal inscris. In asemenea cazuri, va putea fi validat doar Participantul care va fi in posesia bonului fiscal inscris in Campanie.

5.9. Impozitul cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din Campanie aferent premiilor oferite va fi calculat si va fi platit de Organizator fara implicarea Castigatorilor.

5.10. Lista Castigatorilor va fi facuta public, dupa validarea tuturor Castigatorilor.

5.11. Castigatorul intra in posesia Premiului prin semnarea unui proces verbal de predare-primire, la momentul ridicarii acestuia.

5.12. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale.

5.13. Bonurile fiscale vor fi returnate Castigatorilor dupa validarea lor.

5.14. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, decizia Organizatorului este definitiva.

5.15. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 1. Bonuri/facturi fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 2. SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1875, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
 3. SMS-urile ce contin un numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal original;
 4. SMS-urile transmise in afara perioadei Campaniei, mentionate mai sus;
 5. SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone sau Telekom;
 6. SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 7. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la Campanie;
 8. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat bonurile fiscale;
 9. Existenta in stocurile magazinelor a Produselor participante la Campanie;
 10. Nici erorile furnizate de catre Castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a Premiului, la imposibilitatea identificarii unui Caştigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorita ilizibilitatii datelor personale, bonului fiscal inscris;
 11. Imposibilitatea unui Caştigator de a intra in posesia premiului dorit;
 12. Reclamatiile referitoare la Premiu, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 13. Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal;
 14. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;
 15. Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

6.1. Organizatorul este inregistrat ca operator de prelucrare de date cu caracter personal la ANSPDCP, avand nr. 17338.

6.2. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor/ Caştigătorilor la Campanie şi să le utilizeze conform Regulamentului şi legislaţiei in vigoare.

6.3. Participanţii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

6.4. Prin simpla participare la Campaniei şi trimiterea datelor personale la Organizator, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului şi să fie prelucrate în scopul Regulamentului. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

6.5. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei: nume, prenume, adresa, numarul de telefon,  adresa e-mail, varsta. In cazul castigatorilor de premii se va colecta si seria si numarul de buletin al fiecaruia.

6.6. Datele personale mentionate anterior, cu exceptia numelui si prenumelui Castigatorilor, nu vor fi facute publice ele fiind necesare doar pentru inmanarea Premiilor.

6.7. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea Premiilor Castigatorilor, inregistrarea Castigatorilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la Participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

6.8. Prin participarea la Campanie, Participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, localitatea, seria si numarul de buletin in cazul castigatorilor de premii) sa fie procesate si incluse in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Participanţii care refuză să furnizeze datele cu caracter personal solicitate, nu vor fi supuşi procesului de validare pentru acordarea premiilor în cadrul Concursului.

6.9. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

• Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la sediul social al Organizatorului mentionat la art. 1.1. din Regulament, o data pe an, in mod gratuit, Organizatorul  va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

• Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i)            dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii)           dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

•  Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului

6.10.  Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor Castigatori referitor la faptul ca numele si Premiul castigat, vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de remuneratie aferenta. Organizatorul va putea solicita Participanţilor, după caz, să semneze si o declaratie scrisa in acest sens, fără  însă ca aceasta să afecteze calitatea de Câştigător si / sau să condiţioneze acordarea premiului.

6.11. Prin inscrierea la Campanie, Participantii isi exprima acordul neechivoc asupra prevederilor Regulamentului.

7.1. Pentru scopul Regulamentului, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

7.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul invoca un eveniment de forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor la Campanie, existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia evenimentului de forta majora.

8.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente material de la sediul Organizatorului. 

8.2. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Regulamentului.

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site