Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Air Wick iti aduce primavara in casa ta!

Air Wick iti aduce primavara in casa ta!

Air Wick iti aduce primavara in casa ta!

Cumpara produse Air Wick in valoare de minimum 29.99 RON, inclusiv un produs din Colectia de Primavara Air Wick, in timpul programului de activare cu promoteri si castigi o rezerva de 250 ml de Air Wick Life Scents, Odorizant de camera freshmatic!

Perioada: 21.04.2016 - 30.04.2016

Locatia: Cora


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEISocietatea Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5, înregistrată la Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2034/2002, Cod Unic de Inregistrare RO8411320, reprezentata prin Mike Tignol, in calitate de administrator (denumita in continuare "Organizatorul")

si

Societatea EMBLEMA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Daniel Danielopolu, nr. 34, ap A3-1, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12573/2014, Cod Unic de Inregistrare 33747399, reprezentata prin Emilia Dolis, in calitate de  Administrator (denumita in continuare "Agentia")

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 

Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in magazinele mentionate in tabel in perioada 21 Aprilie – 30 Aprilie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei promotionale.

       2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

  • anga­jatii companiei S.C. Reckitt Benckiser S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia;

  • angajatii Agentiei;

  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei;

  • rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie;

  • participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. 

La Campanie participa doar produsele Air Wick care sunt comercializate magazinele Participante CORA.

1. Pentru a participa la prezenta Campanie si pentru castigarea de premii garantate, participantii trebuie sa achizitioneze in perioada Campaniei (21-30 aprilie), in timpul programului de activare cu promoteri, produse Air Wick participante la promotie, in valoare de minimum 29.9 Lei (TVA inclus).

  • Toate produsele Air Wick prezente la raft

  • Premiul se acorda la achizitia: minim un produs Air Wick din colectia de primavara + oricare alte produse Air Wick, cu conditia sa atinga pragul de achizitie de 29.9 lei (TVA inclus)

  • Produse din colectia de primavara:

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Aparat + Rezerva 17ml Linen in the air

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Linen in the air 17ml

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Spring Forest Waters 17ml

AIR WICK FRESHMATIC COMPLETE Linen in the Air 250ml (aparat ALBASTRU)

AIR WICK FRESHMATIC REZERVA SPRAY  Linen in the air 250ml

AIR WICK FRESHMATIC REZERVA SPRAY  Spring Forest Waters 250ml

AIR WICK REED DIFFUSERS Linen in the air 30ml

AIR WICK REED DIFFUSERS Spring Forest Waters 30ml

 

2. Promoterul ii va inmana cumparatorului premiul, intr-o punga sigilata alaturi de produsele achizitionate, punga pe care acesta o va putea desface dupa casa de marcat. Punga sigilata este un element de siguranta utilizat pentru a fi recunoscut caracterul de premiu al obiectului aflat in interior de catre casierii de la casa de marcat.

3. In cazul in care un participant desigileaza punga inainte de a achita produsele la casele de marcat, acesta va fi decazut din drepturi si isi va iesi din posesia premiului.

 4.  Un participant poate castiga la campanie, maximum 3 premii pe zi, pe acelasi bon sau pe bonuri diferite, in acelasi magazin.

  5. Un participant poate participa la prezenta Campanie in magazinul in care a fost emis bonul fiscal.

  6. Revendicarea si ridicarea premiilor garantate se face numai in programul de activare al promoterilor din magazin:

 

21-apr.

22-apr.

23-apr.

24-apr.

27-apr.

28-apr.

29-apr.

30-apr.

 

Joi

Vineri

Sambata

Duminica

Miercuri

Joi

Vineri

Sambata

Locatie 

16:00-21:00

16:00-21:00

10:00-18:00

10:00-18:00

16:00-21:00

16:00-21:00

15:00-21:00

10:00-18:00

CORA PANTELIMON

4

4

5

4

4

5

6

6

CORA LUJERULUI

4

4

5

4

4

5

6

6

CORA ALEXANDRIEI

4

4

5

4

4

5

6

6

CORA SUN PLAZA

4

4

5

4

4

5

6

6

CORA Cluj

4

4

5

4

4

5

6

6

CORA Constanta Bratianu

4

4

5

4

4

5

6

6

CORA Constanta City

 

4

4

4

 

4

4

4

CORA Baia Mare

 

4

4

4

 

4

4

4

CORA Ploiesti

 

4

4

4

 

4

4

4

CORA Bacau

 

4

4

4

 

4

4

4

CORA Drobeta

 

 

4

4

4

 

4

4

4

 

7. Participantii la campanie, vor semna pentru ridicarea premiului instant si vor furniza numele complet, numarul de telefon.

8. In cazul in care un participant a achizitionat Produse Participante din magazinele Participante in perioada 21-30 Apr dar in afara orelor de program al promoterilor, acesta poate intra in posesia premiului numai daca prezinta bonul care face dovada achizitionarii produselor promoterului din interiorul magazinului. 

1. Premiile oferite in cadrul acestei Campanii constau in produse AIR WICK FRESHMATIC REFILL 250ml in limita stocului disponibil, valoarea totala a premiilor fiind de 23,347.5 RON fara TVA (calculata la pret de lista fara TVA).

2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, internet precum si costul de achizitionare a produselor Air Wick participante la Campanie).

3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor /caracteristicilor premiilor.

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

4. Premiile se acorda in limita stocului disponibil din fiecare locatie.  

5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari.

1. Organizatorul este inregistrat ca operator de prelucrare de date cu caracter personal la ANSPDCP, avand nr. 17338.

2. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor/ Caştigătorilor la Campanie şi să le utilizeze conform Regulamentului şi legislaţiei in vigoare.

3. Participanţii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

4. Prin simpla participare la Campaniei şi trimiterea datelor personale la Organizator, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului şi să fie prelucrate în scopul Regulamentului. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

5. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei: nume, prenume, adresa, numarul de telefon,  adresa e-mail, varsta. In cazul castigatorilor de premii se va colecta si seria si numarul de buletin al fiecaruia.

6. Datele personale mentionate anterior, cu exceptia numelui si prenumelui Castigatorilor, nu vor fi facute publice ele fiind necesare doar pentru inmanarea Premiilor.

7. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea Premiilor Castigatorilor, inregistrarea Castigatorilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la Participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

8. Prin participarea la Campanie, Participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, localitatea, seria si numarul de buletin in cazul castigatorilor de premii) sa fie procesate si incluse in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Participanţii care refuză să furnizeze datele cu caracter personal solicitate, nu vor fi supuşi procesului de validare pentru acordarea premiilor în cadrul Concursului.

9. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

• Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la sediul social al Organizatorului mentionat la art. 1.1. din Regulament, o data pe an, in mod gratuit, Organizatorul  va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

• Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i)  dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii)  dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

•  Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului

10.  Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor Castigatori referitor la faptul ca numele si Premiul castigat, vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de remuneratie aferenta. Organizatorul va putea solicita Participanţilor, după caz, să semneze si o declaratie scrisa in acest sens, fără  însă ca aceasta să afecteze calitatea de Câştigător si / sau să condiţioneze acordarea premiului.

11. Prin inscrierea la Campanie, Participantii isi exprima acordul neechivoc asupra prevederilor Regulamentului.

1. Pentru scopul Regulamentului, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul invoca un eveniment de forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor la Campanie, existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia evenimentului de forta majora.

1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente material de la sediul Organizatorului. 

2. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Regulamentului.

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site