Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Air Wick Pure si Life Scents!

Air Wick Pure si Life Scents!

Air Wick Pure si Life Scents!

Cumpara orice Air Wick Freshmatic sau Aerosol din gamele Life Scents sau Pure si primesti pe loc un carnetel magnetic Air Wick sau un set suport pentru pahare. De asemenea, poti cumpara cel putin doua produse Air Wick Freshmatic sau Aerosol din gamele Pure si Life Scents si primesti pe loc o rama foto sau o rezerva Air Wick Freshmatic!

Perioada: 30.06.2017-09.07.2017

Locație: Carrefour


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI1.1 Organizatorul campaniei promotionale Airwick Pure si Life Scents” (denumita in continuare „Campania” sau „Promotia”) este societatea Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod postal 010624, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, avand codul unic de inregistrare 8411320, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 17338, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfasura prin intermediul Societatea EMBLEMA RETAIL SOLUTIONS S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Daniel Danielopolu, nr. 34, ap A3-1, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12573/2014, Cod Unic de Inregistrare 33747399, denumita in cele ce urmeaza „Agentia”.

1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 

3.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 30.06.2017 - 09.07.2017 in magazinele CARREFOUR enumerate mai jos:

Carrefour Botosani

Carrefour Braila

Carrefour Baneasa

Carrefour Berceni

Carrefour Colentina

Carrefour Colosseum

Carrefour Mega Mall

Carrefour Militari

Carrefour Orhideea

Carrefour Park Lake

Carrefour Unirii

Carrefour Vitantis

Carrefour Vulcan

Carrefour Veranda Obor

Carrefour Brasov

Carrefour Buzau

Carrefour Cluj

Carrefour Constanta

Carrefour Drobeta

Carrefour Focsani

Carrefour Galati

Carrefour Iasi Era

Carrefour Iasi Felicia

Carrefour Oradea Era

Carrefour Oradea Lotus

Carrefour Piatra Neamt

Carrefour Ploiesti

Carrefour Pitesti

Carrefour Sibiu

Carrefour Suceava

Carrefour Targu Jiu

Carrefour Timisoara

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei promotionale.

       4.2 Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

  • anga­jatii companiei S.C. Reckitt Benckiser S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia;
  • angajatii Agentiei;
  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei;
  • rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie;

4.3 Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. 

5.1 La Campanie participa doar produsele purtand marca Air Wick Freshmatic sau Aerosol din gamele Pure si Life Scents care sunt comercializate magazinele Participante CARREFOUR mentionate mai sus.

6.1 Pentru a participa la campanie, participantii trebuie sa:

- achizitioneze, in timpul programului de activare, cel putin un produs Air Wick Freshmatic sau Aerosol din gama Pure sau Life Scents

- sa se prezinte la punctul de premiere Air Wick aflat dupa casele de marcat sau la promoterul din interiorul magazinului si sa faca dovada achizitionarii unui produs participant

6.2 In campanie, se pot aplica doua oferte, dupa cum urmeaza:

OFERTA MICA: Cumpara orice Air Wick Freshmatic sau Aerosol din gamele Life Scents sau Pure si primesti pe loc un carnetel magnetic Air Wick sau un set suport pentru pahare.

OFERTA MARE: Cumpara cel putin doua produse Air Wick Freshmatic sau Aerosol din gamele Pure si Life Scents si primesti pe loc o rama foto sau o rezerva AW Freshmatic. 

6.3 Campania se va desfasura in perioada mentionata mai sus doar in timpul orelor de activare cu promoteri.

6.4 Promoterul ii va inmana cumparatorului premiul, la standul amplasat dupa casele de marcat dupa ce clientul dovedeste ca a facut achizitia produsului aratand bonul fiscal sau va acorda premiul in interiorul magazinului prin sistemul punga sigilabila.

6.5 Un participant poate participa la prezenta Campanie in magazinul in care a fost emis bonul fiscal.

6.6 Revendicarea si ridicarea premiilor garantate se face numai in programul de activare al promoterilor din magazine si doar in magazinele de unde s-a emis bonul fiscal cu produsele participante, dupa cum urmeaza:

 

Oras

Locatie

30-iun.

1-iul.

2-iul.

7-iul.

8-iul.

9-iul.

VINERI

SAMBATA

DUMINICA

VINERI

SAMBATA

DUMINICA

 

 

16:00-20:00

10:00-14:00

10:00-14:00

16:00-20:00

10:00-14:00

10:00-14:00

BOTOSANI

Carrefour Botosani

4

4

4

4

4

4

BRAILA

Carrefour Braila

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Baneasa

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Berceni

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Colentina

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Colosseum

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Mega Mall

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Militari

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Orhideea

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Park Lake

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Unirii

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Vitantis

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Vulcan

4

4

4

4

4

4

BUCURESTI

Carrefour Veranda Obor

4

4

4

4

4

4

BRASOV

Carrefour Brasov

4

4

4

4

4

4

BUZAU

Carrefour Buzau

4

4

4

4

4

4

CLUJ

Carrefour Cluj

4

4

4

4

4

4

CONSTANTA

Carrefour Constanta

4

4

4

4

4

4

DROBETA

Carrefour Drobeta

4

4

4

4

4

4

FOCSANI

Carrefour Focsani

4

4

4

4

4

4

GALATI

Carrefour Galati

4

4

4

4

4

4

IASI

Carrefour Iasi Era

4

4

4

4

4

4

IASI

Carrefour Iasi Felicia

4

4

4

4

4

4

ORADEA

Carrefour Oradea Era

4

4

4

4

4

4

ORADEA

Carrefour Oradea Lotus

4

4

4

4

4

4

PIATRA NEAMT

Carrefour Piatra Neamt

4

4

4

4

4

4

PLOIESTI

Carrefour Ploiesti

4

4

4

4

4

4

PITESTI

Carrefour Pitesti

4

4

4

4

4

4

SIBIU

Carrefour Sibiu

4

4

4

4

4

4

SUCEAVA

Carrefour Suceava

4

4

4

4

4

4

TG JIU

Carrefour Targu Jiu

4

4

4

4

4

4

TIMISOARA

Carrefour Timisoara

4

4

4

4

4

4

 

6.7 Participantii la Campanie vor semna pentru ridicarea premiului instant si vor furniza numele complet, numarul de telefon, orasul de resedinta, semnatura si numarul bonului fiscal. Numarul bonului fiscal va fi solicitat in locatiile in care premierea se face la stand, dupa casele de marcat: Carrefour Baneasa, Carrefour Militari, Carrefour Orhideea.

6.8 Pachetele promotionale formate din 2 produse oferite spre achizitionare ca oferta (speciala, cu gratuitate, cu reducere de pret sau orice alt tip de oferta) vor fi considerate ca un singur produs participant la campanie.

7.1 Premiile oferite in cadrul acestei Campanii constau in rame foto, carnetele magnetice, seturi cu cate 3 suporturi de pahare sau rezerve Airwick Freshmatic, in limita stocului disponibil, valoarea totala a premiilor fiind de 29,168.51 lei cu TVA. Numarul total al premiilor este de 3488 bucati.

7.2 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, internet precum si costul de achizitionare a produselor Air Wick Freshmatic sau Aerosol din gamele Pure si Life Scents participante la Campanie).

7.3 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor caracteristicilor premiilor.

7.4 Premiile se acorda in limita stocului disponibil din fiecare locatie și doar în magazinul de unde s-a făcut achiziția, în timpul programului cu promoteri. In cazul in care un participant a achizitionat Produse Participante din magazinele Participante in perioada campaniei, dar in afara orelor de program al promoterilor, acesta nu poate participa la campanie.

7.5 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari.

Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in ceea ce priveste datele personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul si Agentia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

 Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

-                dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

-                dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; 

-                dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 Agentia se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste datele personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

 

9.1 In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente material de la sediul Organizatorului. 

9.2 Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Regulamentului.

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site