Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Air Wick Winter Collection Cora

Air Wick Winter Collection Cora

Air Wick Winter Collection Cora

Achizitioneaza un produs marca Air Wick din orice Magazin Participant si primesti drept premiu/ prima un set de decoratiuni brad din fetru!

Achizitioneaza doua produse marca Air Wick din orice Magazin Participant, pe acelasi bon fiscal si primesti drept premiu/ prima un set de suporturi pentru pahare din fetru!

Achizitioneaza trei produse marca Air Wick din orice Magazin Participant, pe acelasi bon fiscal si primesti drept premiu/ prima un infuzor de ceai!

 

Perioada: 17.11.2017 - 10.12.2017

Locație: Cora

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIOrganizatorul Campaniei Promotionale “Air Wick Winter Collection in Cora” (denumita in continuare „Campania”) este societatea Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod postal 010624, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, avand codul unic de inregistrare 8411320, atribut fiscal RO, avand numar de operator de date personale 17338, denumita in continuare „Organizatorul”.

Campania se va desfasura prin intermediul agentiei The Mansion Advertising S.R.L, cu sediul in Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/15281/09.092008, Cod Unic de Inregistrare 24438297, in calitate de Agentie imputernicita, desfasurȃnd activitati legate de implementarea Campaniei, gestionarea si integrarea canalelor Campaniei, contactarea cȃstigatorilor si inmanarea premiilor, denumita in cele ce urmeaza „Agentia”. In ceea ce priveste operatiunile privind colectari si/ sau prelucrari de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de catre Agentie, in calitate de imputernicit al Organizatorului.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza „Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, cu modificarile si completarile ulterioare, precum si cu legislatia romana aplicabila.

Campania va incepe pe data de 17.11.2017 si va dura pana pe data de 10.12.2017, denumita in continuare “Perioada desfasurarii Campaniei” sau “Perioada Campaniei”.

Campania este organizata si desfasurata pe intreg teritoriul Romaniei, prin activare cu promoteri, in cadrul urmatoarelor magazine Cora (denumite in continuare „Magazinele Participante”) si in urmatoarele intervale orare:

 

Magazin Participant

Perioade Activare Promoteri

Data

Interval Orar

         Bucuresti: Cora Lujerului

17.11.2017

18.11.2017

19.11.2017

24.11.2017

25.11.2017

26.11.2017

01.12.2017

02.12.2017

03.12.2017

08.12.2017

09.12.2017

10.12.2017

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

Bucuresti: Cora Pantelimon

17.11.2017

18.11.2017

19.11.2017

24.11.2017

25.11.2017

26.11.2017

01.12.2017

02.12.2017

03.12.2017

08.12.2017

09.12.2017

10.12.2017

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

Bucuresti: Cora Sun Plaza

17.11.2017

18.11.2017

19.11.2017

24.11.2017

25.11.2017

26.11.2017

01.12.2017

02.12.2017

03.12.2017

08.12.2017

09.12.2017

10.12.2017

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

Bucuresti: Cora Alexandriei

17.11.2017

18.11.2017

19.11.2017

24.11.2017

25.11.2017

26.11.2017

01.12.2017

02.12.2017

03.12.2017

08.12.2017

09.12.2017

10.12.2017

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

16:00:00 - 20:00:00

10:00:00 - 14:00:00

10:00:00 - 14:00:00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se mentioneaza in mod expres ca achizitiile de produse participante la prezenta Campanie realizate in afara perioadelor de activare cu promoteri mentionate mai sus nu se vor lua in considerare

Campania este deschisa participarii tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/resedinta in Romania, cu varsta de minim 18 ani (impliniti pana la data inceperii Campaniei), care respecta termenii si conditiile prezentului Regulament Oficial (denumite in continuare „Participantii”).

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului, ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie, inclusiv ai Agentiei, si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

Participarea la aceasta Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament.

Regulamentul este disponibil oricarui solicitant, in mod gratuit, pe intreaga durata a Campaniei, in oricare dintre urmatoarele modalitati:

in format electronic la adresa www.promorb.ro; sau

in urma unei solicitari scrise, trimise la sediul Organizatorului, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus; sau

la biroul de informatii clienti din cadrul Magazinelor Participante

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  contine  vor  fi  interpretate si completate in  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica si/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda si/sau inceta si/sau intrerupe desfasurarea Campaniei, cu conditia instiintarii prealabile a Participantilor, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fara drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta Participantilor cuprinzand si motivele aferente, prin aceeasi modalitate ca si Regulamentul, inainte de data la care va intra in vigoare respectiva modificare, prin incheierea unui act aditional, ce va face parte integranta din Regulament. Orice act aditional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea ori necunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre Participanti, cat timp cat acestea au fost puse la dispozitia Participantilor.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

Participarea la Campanie implica cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a Regulamentului.

Mecanismul Campaniei este urmatorul:

la achizitia unui produs marca Air Wick din orice Magazin Participant, se ofera drept premiu/ prima un set de decoratiuni brad din fetru;

la achizitia a doua produse marca Air Wick din orice Magazin Participant, pe acelasi bon fiscal, se ofera drept premiu/ prima un set de suport pentru pahare din fetru;

la achizitia a trei produse marca Air Wick din orice Magazin Participant, pe acelasi bon fiscal, se ofera drept premiu/ prima un infuzor de ceai.

Premiile se ofera de catre promoteri dupa casele de marcat, cu conditia ca Participantul sa fi achizitonat produsele Air Wick potrivit regulilor de mai sus, in timpul perioadelor de activare cu promoteri descrise in prezentul Regulament. Premiile sunt in numar limitat, potrivit celor mentionate in Sectiunea 7 de mai jos, si se acorda in functie de disponibilitatea acestora in stocul promoterilor.

Pentru inscrierea valabila in vederea participarii la Campanie este necesar ca Participantii sa indeplineasca in mod cumulativ urmatoarele conditii:

Sa aiba drept de participare, respectiv sa indeplineasca conditiile Sectiunii 4 de mai sus;

Sa achizitioneze minim un Produs Participant la Campanie in Perioada Campaniei;

Sa pastreze in original bonul/bonurile fiscal/ facturile de achizitie a Produselor Participante, in scopul validarii castigului, daca e cazul. Bonul/bonurile fiscal/ facturile trebuie sa fie in original;

Achizitiile de Produse Participante realizate in afara Perioadei desfasurarii Campaniei nu vor fi luate in considerare in vederea inscrierii in Campanie.

Inscrierile care nu respecta prevederile prezentului Regulament vor fi invalidate si Participantul va fi instiintat in consecinta.

Fara a afecta prevederile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, iar in cazul in care sunt constatate neregularitati,  respectiva inregistrare va fi invalidata. 

In cadrul acestei Campanii sunt acordate, prin cumpararea produselor Air Wick, un numar total de 160 de premii, dupa cum urmeaza:

30 de premii constand in infuzoare de ceai. Fiecare premiu de acest tip are valoarea de 10,67 RON, TVA inclusa;

80 de premii constand in seturi de cate 6 decoratiuni pentru bradul de Craciun din fetru. Fiecare premiu de acest tip are valoarea de 6 RON, TVA inclusa.

50 de premii constand in seturi de cate 4 suporturi pentru pahare din fetru. Fiecare premiu de acest tip are valoarea de 6,56  RON, TVA inclusa.

Valoarea totala a premiilor este de 1,130.38 RON, TVA inclusa. Toate premiile sunt personalizate, purtand marca Air Wick, neputand fi comercializate si nici instrainate in alt mod deact cel mentionat in prezentul Regulament.

Acelasi Participant poate castiga doar un premiu in prezenta Campanie, indiferent de natura acestuia.

Participantilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (costul de achizitionare a Produselor Participante).

Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor si nici acordarea contravalorii in bani a premiilor. Castigatorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra premiilor castigate unor alte persoane.

Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri sau servicii si nici cu valoarea lor in bani. In cazul refuzului vreunui potential Castigator de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Castigator insemnand ca respectivul Castigator nu doreste sa intre in posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. In cazul in care dupa finalizarea Campaniei raman premii neacordate, Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu le mai atribui.

In cazul in care Castigatorul unuia din premii este o persoana lipsita de capacitate de exercitiu, (persoane ce nu au capacitate de exercitiu - neincluzand minoritatea) aceasta este indreptatita sa intre in posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzand semnarea de catre curator a unei declaratii, daca este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice raspundere decurgand din acordarea premiului respectiv, precum si de plata oricaror daune sau pretentii de orice natura, legate de premiu si de participarea persoanei respective la  Campanie.

La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma cumpararii produselor, care refuza sau care nu indeplineste conditiile prevazute de Regulament pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

Premiile care, in baza prevederilor prezentului Regulament, nu se pot acorda, vor ramane la dispozitia Organizatorului, care poate dispune de ele cum considera de cuviinta.

Bonurile fiscale/ facturile care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cat si orice alta imitatie sunt considerate nule si nu vor fi luate in considerare in cadrul Campaniei. Orice incercare de falsificare va fi pedepsita conform legislatiei in vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum si celelalte companii implicate in Campanie nu isi asuma nici o raspundere pentru bonurile fiscale/ facturile necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate) sau pentru orice alti factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, si nici nu va fi obligat sa acorde premiile pe baza unor astfel de bonuri fiscale care nu intrunesc toate conditiile prevazute in prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea bonurilor fiscale/ facturilor si/sau de instrainarea acestora.

Organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre castigatori prin primirea Premiilor Campaniei, in conformitate cu dispozitiile Codului Fiscal legea 227/ 2015 cu modificarile in vigoare.

Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din castigarea Premiilor cad in sarcina exclusiva a castigatorului.

Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant in legatura cu aceasta Campanie

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 227/ 2015 privind Codul fiscal.

Organizatorul Campaniei va acorda premii Participantilor care au luat parte la Campanie, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si care fac dovada achizitionarii Produselor Participante la Campanie.

In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitiva.

Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentie in termen de doua zile lucratoare din momentul anuntarii castigatorilor pe website-ul www.promorb.ro. Orice contestatii sosite dupa aceasta data nu vor fi luate in considerare. Agentiile vor raspunde acestor contestatii in termen de maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

In cazul in care Organizatorul constata ca un castigator nu a indeplinit si/sau nu a respectat conditiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul isi rezerva dreptul de a suspenda oricand drepturile si beneficiile ce revin castigatorului, fara ca Organizatorul sa datoreze vreo despagubire sau plata respectivului castigator. In cazul in care Organizatorul constata asemenea situatii dupa ce premiul a fost deja acordat, respectivul castigator va restitui Organizatorului valoarea premiului si cheltuielile aferente suportate de Organizator in legatura cu aceasta.

Organizatorul nu are nici o obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

Bonurile fiscale/ facturile deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului. Nici erorile furnizate de catre castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiei sau Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participantilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanti a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Castigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorita ilizibilitatii datelor personale, bonurilor fiscale inscrise;

Imposibilitatea unui Castigator de a intra in posesia premiului dorit;

Reclamatiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;

Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal/ factura inscrisa in Campanie;

Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Agentia / Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.;

Situatiile in care consumatorii achizitioneaza in perioada Campaniei produse neparticipante;

Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica si monitoriza modul in care se desfasoara inscrierile in Campanie. In cazul in care se observa anumite tentative de frauda, inscrierile respective vor fi anulate.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a exclude definitiv orice persoana participanta in Campanie care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Incercarea de frauda, precum inscrierea aceleiasi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta in descalificarea respectivului participant si implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Castigatorilor, precum si a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. 

Organizatorul şi Agentia se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

Agenția se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, căt și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp, si, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrarile de date cu caracter personal realizate în legatură cu înscrierea și participarea la Campanie.

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Daca un eveniment de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora. 

Eventualele litigii aparute intre Organizator, Agentie si Participantii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabila. In cazul in care orice Participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Campaniei, inainte de orice actiune in justitie sau procedura contencioasa in fata oricarei autoritati publice, acesta se va adresa Agentiei cu o sesizare/reclamatie in acest sens, in forma scrisa. Agentia, care este raspunzatoare de implementarea Campaniei,  va formula un raspuns scris la sesizarea/reclamatia inaintata in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea sesizarii/reclamtiei.

In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente material de la sediul Organizatorului.

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 2 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Agentia nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale si aplicabile tuturor Participantilor.

Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 

 

 

S.C. RECKITT BENCKISER ROMANIA SRL,

Prin The Mansion Advertising S.R.L

 

 

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site