Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

AirWick Spring Collection in Auchan

AirWick Spring Collection in Auchan

AirWick Spring Collection in Auchan

Cumpara cel putin un produs Air Wick Freshmatic sau Aerosol din gama Pure sau Life Scents, mergi cu bonul care atesta achizitia la promoterul RB aflat dupa casele de marcat, in intervalul orar aferent zilelor de Campanie, razuieste cardul si poti castiga pe loc unul din premiile puse in joc!

Perioada: 24.03.2017 - 02.04.2017

Locație: Auchan


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEISocietatea Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5, înregistrată la Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2034/2002, Cod Unic de Inregistrare RO8411320, reprezentata prin Mike Tignol, in calitate de administrator (denumita in continuare "Organizatorul")

si

Campania este organizată prin intermediul societăţilor TNDC ADVERTISING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, str. Maxim  Gorki nr.20A, sec.1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/10043/1998, cod unic de înregistrare RO11131583, în calitate de agenție de publicitate - creație și prin Touch Communications S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6196/2015, cod unic de înregistrare RO34551632, în calitate de agenție de publicitate – implementare, denumite în continuare „Agențiile”.

Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari. Orice modificări/completări aduse prevederilor acestui Regulament vor fi cuprinse în acte adiţionale şi vor fi comunicate către public prin publicarea pe pagina web http://promorb.ro .

Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 

Campania este organizata in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial si se desfasoara in locatiile Auchan de pe teritoriul Romaniei si detaliate in tabelul de mai jos :

Auchan

001  TITAN

002  TARGU MURES

003  PITESTI

004  CLUJ

007  TIMISOARA

008  CONSTANTA

009  SUCEAVA

010  MILITARI

012  CRAIOVA

014 DR TABEREI

018 BRASOV CORESI

030  BERCENI

031  COTROCENI

032  PALLADY

033  VITAN

034  BACAU

037  CLUJ NORD

040  DEVA

041  GALATI

042  ORADEA

043  PITESTI GAVANA

044   PLOIESTI

049  TIMISOARA SUD

013  CRANGASI

IASI

TIMISOARA NORD

BRASOV

SIBIU

CONSTANTA SUD

SATU MARE

BAIA MARE

CRAIOVA

TG.MURES

 

Campania se desfasoara pe perioada prezentei promoterilor Air Wick in magazinele participante conform programului de mai jos:

24 martie 2017 – 16:00-20:00

25 martie 2017 – 10:00-14:00

26 martie 2017 – 10:00-14:00

31 martie 2017 – 16:00-20:00

01 aprilie 2017 – 10:00-14:00

02 aprilie 2017 – 10:00-14:00

1. Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei promotionale.

       2. Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

  • anga­jatii companiei S.C. Reckitt Benckiser S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia;

  • angajatii Agentiilor partenere;

  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei;

  • rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie;

  • participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial.

La Campanie participa doar produsele Air Wick Freshmatic Pure, AirWick Freshmatic Life Scents, AirWick Aerosol Pure si AirWick Aerosol Life Scents care sunt comercializate in magazinele Participante AUCHAN.

1. Pentru a participa la campanie, participantii trebuie sa:

- achizitioneze din magazinele participante in timpul programului de activare cu promoteri, cel putin un produs Air Wick Freshmatic sau Aerosol din gama Pure sau Life Scents;   

- sa se prezinte la punctul de premiere Air Wick aflat dupa casele de marcat in perioada campaniei din magazinele participante si sa faca dovada achizitionarii unui produs participant ;

- sa extraga si sa razuiasca un tichet razuibil ; prin razuirea unui tichet, vor avea sansa de a castiga unul dintre premiile oferite in cadrul campaniei; lozurile razuibile pot fi si necastigatoare ;

2. Revendicarea si ridicarea premiilor garantate se face numai in programul de activare al promoterilor din magazine si doar in magazinele de unde s-a emis bonul fiscal cu produsele participante.

3. Participantii la campanie vor semna pentru ridicarea premiului instant si vor furniza urmatoarele date:  nume, prenume, oras de resedinta, numarul de telefon,  semnatura pentru ridicarea premiului.

4. In cazul in care un participant a achizitionat Produse Participante din magazinele Participante in perioada campaniei, dar in afara orelor de program al promoterilor, acesta nu poate participa la campanie.

5. In cazul in care participantii la campanie achizitioneaza pachete 2+1 aflate la promotie in magazinele participante, acestia vor extrage doar 2 tichete razbuibile.

1. Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt detaliate in tabelul de mai jos:

Auchan

Rame foto 250

Sticky Notes  1314

Set 3 buc - Suport pahare 450

001  TITAN

 23

 120

 40

002  TARGU MURES

 9

 45

 15

003  PITESTI

 9

 45

 15

004  CLUJ

 15

 70

 25

007  TIMISOARA

 15

 80

 30

008  CONSTANTA

 10

 60

 20

009  SUCEAVA

 5

 25

 10

010  MILITARI

 12

 65

 20

012  CRAIOVA

 9

 45

 15

014 DR TABEREI

 10

 50

 20

018 BRASOV CORESI

 9

 45

 15

030  BERCENI

 9

 50

 15

031  COTROCENI

 10

 55

 20

032  PALLADY

 8

 45

 15

033  VITAN

 10

 55

 20

034  BACAU

 6

 30

 10

037  CLUJ NORD

 6

 30

 10

040  DEVA

 5

 25

 9

041  GALATI

 5

 25

 9

042  ORADEA

 5

 25

 9

043  PITESTI GAVANA

 6

 30

 10

044   PLOIESTI

 8

 45

 15

049  TIMISOARA SUD

 5

 25

 9

013  CRANGASI

 8

 50

 15

IASI

 4

 20

 7

TIMISOARA NORD (EX REAL)

 4

 20

 7

BRASOV (EX REAL)

 4

 20

 7

SIBIU (EX REAL)

 4

 20

 7

CONSTANTA SUD (EX REAL)

 4

 16

 7

SATU MARE (EX REAL)

 4

 20

 7

BAIA MARE (EX REAL)

 4

 20

 7

CRAIOVA ( EX REAL )

 4

 20

 7

TG.MURES (EX REAL)

 4

 20

 5

Total Premii

 250

 1.314

 450

Valoarea unitara a premiilor

 7,92

 3,17

 12,00

Valoare premii

 1.980,59

 4.164,37

 5.398,14

Valoarea totala a premiilor RON fara TVA

                                                                                                              11.543,10

 

 

2. Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, internet precum si costul de achizitionare a produselor Air Wick participante la Campanie).

3. Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor /caracteristicilor premiilor.

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

4. Premiile se acorda in limita stocului disponibil din fiecare locatie.  

5. Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari.

1. Organizatorul este inregistrat ca operator de prelucrare de date cu caracter personal la ANSPDCP, avand nr. 17338.

2. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor/ Caştigătorilor la Campanie şi să le utilizeze conform Regulamentului şi legislaţiei in vigoare.

3. Participanţii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

4. Prin simpla participare la Campaniei şi trimiterea datelor personale la Organizator, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului şi să fie prelucrate în scopul Regulamentului. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

5. Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei: nume, prenume, oras de resedinta, numarul de telefon,  semnatura.

6. Datele personale mentionate anterior, cu exceptia numelui si prenumelui Castigatorilor, nu vor fi facute publice ele fiind necesare doar pentru inmanarea Premiilor.

7. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea Premiilor Castigatorilor, inregistrarea Castigatorilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la Participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

8. Prin participarea la Campanie, Participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, localitatea) sa fie procesate si incluse in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Participanţii care refuză să furnizeze datele cu caracter personal solicitate nu vor fi supuşi procesului de validare pentru acordarea premiilor în cadrul Concursului.

9. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

• Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la sediul social al Organizatorului mentionat la art. 1.1. din Regulament, o data pe an, in mod gratuit, Organizatorul  va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

• Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator la cerere si in mod gratuit:

(i)  dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii)  dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

•  Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului

10.  Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor Castigatori referitor la faptul ca numele si Premiul castigat, vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de remuneratie aferenta. Organizatorul va putea solicita Participanţilor, după caz, să semneze si o declaratie scrisa in acest sens, fără  însă ca aceasta să afecteze calitatea de Câştigător si / sau să condiţioneze acordarea premiului.

11. Prin inscrierea la Campanie, Participantii isi exprima acordul neechivoc asupra prevederilor Regulamentului.

1. Pentru scopul Regulamentului, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul invoca un eveniment de forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor la Campanie, existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia evenimentului de forta majora.

1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente material de la sediul Organizatorului. 

2. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Regulamentului.

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site