Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Cumpără produsele participante la campanie: Vanish Gold, Calgon Gel, Air Wick Odorizante Electrice, Finish Tablete si Geluri, Cillit Bang Pulverizator Universal și pentru fiecare produs vândut, donăm 1 leu către Organizația Salvați Copiii!

 

Perioada: 01.09.2016 - 13.09.2016

 

Locaţie:  Mega Image

 

REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIOrganizatorul campaniei “Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala” (denumita in continuare "Campania"), este Reckitt Benckiser (Romania) SRL, cu sediul in str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, corp A, etajul 5, Sector1, cod postal 010624, Bucuresti, Romania, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, denumit in continuare "Organizatorul".

Campania se deruleaza prin intermediul agentiei THE OTHER AGENCY S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 5, Str. Ghidigeni nr. 49, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13771/2014, Cod Unic de Inregistrare RO 33844740, reprezentata prin Stelian Tudorache, in calitate de  Administrator (denumita in continuare "Agentia").

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulamentul Oficial").

Regulamentul Oficial va fi facut public pe site-ul www.promorb.ro si conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane in oricare dintre urmatoarele modalitati:

in locatiile/ Magazinele Participante unde se desfasoara Campania, la biroul “Relatii cu publicul” / Info Desk / Biroul Supraveghere Case din Magazinele Participante (asa cum acestea sunt definite in continuare la Sectiunea 6 de mai jos),

poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Agentiei, la sediul social al acesteia mentionat la punctul 1.2. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia, fără drept de compensare a participantilor. Orice modificare de acest fel le va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul Oficial, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulamentul Oficial.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea de catre Participanti a Regulamentului Oficial și a modificărilor aduse acestuia, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului Oficial.

Campania se va derula pe teritoriul Romaniei, in toate magazinele din lantul Mega Image (denumite in continuare “Magazinele Participante”) in perioada 1 – 13 Septembrie 2016.

Pot participa la Campanie persoanele fizice (denumite în continuare în mod individual „Participantul” și în mod colectiv “Participanții”) cu domiciliul sau reședința ori sediul în România care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

Mecanismul Campaniei este urmatorul: pentru fiecare Produs Participant achizitionat in cursul perioadei Campaniei din Magazinele Participante, Organizatorul va acorda cate 1 (un) Leu, cu titlu de sponsorizare catre Organizatia Salvati Copiii din Romania. In acest mod, Participantii care achizitioneaza Produse Particpante din Magazinele Participante contribuie in mod indirect la sponsorizarea sus-mentionata.

Datele cu privire la Produsele Participante vandute in timpul Campaniei vor fi furnizate de catre Magazine Participante.

Indiferent de numarul de Produse Participante vandute in timpul Campaniei, valoarea sponsorizarii acordate de Organizator catre Organizatia Salvati Copiii nu va fi mai mare de 80.000 (optzeci de mii) de Lei. Sponsorizarea se va acorda pentru sustinerea programului denumit „Programul de prevenire si corectare a abandonului scolar”.

Organizatorul nu va modifica preturile de lista ale Produselor Participante in perioada Campaniei fata de perioada anterioara Campaniei.

 

Produsele participante la Campanie (numite in  prezentul Regulament Oficial “Produsele Participante”) sunt comercializate sub urmatoarele marci:  Vanish Gold, Calgon Gel, Air Wick Odorizante Electrice, , Finish Tablete si Geluri, Cillit Bang Pulverizator Universal, fiind enumerate in mod exact in tabelul de mai jos:

 

Marca

Denumire Comerciala

Gramaj

VANISH

VANISH - GOLD Pink Pudra

423 g

VANISH

VANISH - GOLD White Pudra

423 g

VANISH

VANISH - GOLD Pink gel

940 ml

VANISH

VANISH - GOLD White gel

940 ml

VANISH

VANISH - GOLD Pink Lichid

1800 ml

VANISH

VANISH - GOLD White Lichid

1800 ml

CALGON

CALGON - AUTOMAT GEL

750 ml

CALGON

CALGON - AUTOMAT GEL HYGENE+

750 ml

CALGON

CALGON - AUTOMAT GEL

1,5 l

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Anti-tobacco

19 ml

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Frezie si Iasomie

19 ml

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Turquoise Oasis

19 ml

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Linen in the air

17 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Anti-tobacco

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Fresh Water

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Frezie si Iasomie

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Levantica&Musetel

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Mystical Garden

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Turqoise Oasis

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Mulled Wine by the fire

17 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Linen in the air

17 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Spring Forest Waters

17 ml

FINISH

FINISH - CLASIC LEMON

36 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

14 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

28 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE MAX

51 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

52 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE MAX

72 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

84 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

40 tablete

FINISH

FINISH - QUANTUM  MAX

18 tablete

FINISH

FINISH - QUANTUM  MAX

36 tablete

FINISH

FINISH - QUANTUM  MAX

54 tablete

FINISH

FINISH Gel All In One Max Lemon

650 ml

FINISH

FINISH Gel All In One Max Regular

650 ml

CILLIT

CILLIT  BANG Limescale

750 ml

Organizatorul va suporta toate costurile aferente sponsorizarii sumelor mentionate in cadrul titlului 4 din prezentul Regulament Oficial.

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul atungerii pragului de 80.000 de Produse Participante vandute in cadrul Campaniei sau in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice aparitia evenimentului de forta majora, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia acestuia. Informarea publicului se face prin aceleasi mijloace de comunicare: pe site-ul www.promorb.ro precum si in locatiile unde se desfasoara Campania, la biroul “Relatii cu publicul” / Info Desk / Biroul Supraveghere Case din Magazinele Participante (asa cum acestea sunt definite la in anexa 1, Art1).

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul in care orice Participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Campaniei, inainte de orice actiune in justitie sau procedura contencioasa in fata oricarei autoritati publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare / reclamatie in acest sens, in forma scrisa. Organizatorul va formula un raspuns scris la sesizarea / reclamatia inaintata, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea sesizarii/reclamatiei.

In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

1 MI LIZEANU Strada Stefan cel Mare Nr. 224 sector 2 Bucuresti
2 MI MILITARI Strada Iuliu Maniu Nr. 51 sector 6 Bucuresti
3 MI MIHAI BRAVU Strada Mihai Bravu Nr. 294 sector 3 Bucuresti
4 MI TITULESCU       Strada Nicolae Titulescu Nr. 39 sector 1 Bucuresti
5 MI PANTELIMON      Strada Pantelimon Nr. 243 sector 2 Bucuresti
6 MI 13 SEPTEMBRIE   Strada 13 Septembrie Nr. 75-79 BL. 73-75  sector 5 Bucuresti
7 MI DRUMUL TABEREI  Drumul Taberei, Nr. 96, sector 6, Bucuresti
8 MI TITAN           Strada Liviu Rebreanu Nr. 13 sector 3 Bucuresti
9 MI COLENTINA       Strada Soseaua Colentina Nr. 81 sector 2 Bucuresti
10 MI TINERETULUI     Strada Tineretului Nr. 1 sector 4 Bucuresti
11 MI ION MIHALACHE   Bd. Ion Mihalache Nr. 92 sector 1 Bucuresti
13 MI IANCULUI        Strada Iancului Nr. 33 sector 2 Bucuresti
14 MI CONSTANTA 1   Strada Tomis Nr. 310 Constanta
15 MI PLOIESTI      Strada Republicii Nr. 108 Ploiesti
16 MI HALA TRAIAN   Strada Calarasilor Nr. 133 sector 3 Bucuresti
17 MI EMINESCU      Strada Mihai Eminescu Nr. 185 sector 2 Bucuresti
22 MI PIPERA        Strada George Bacovia Nr. 1 BL. mare Voluntari
24 MI BERCENI       Strada Berceni Nr. 41 sector 4 Bucuresti
25 MI GIULESTI      Strada Giulesti Nr. 38 sector 6 Bucuresti
26 MI OBREGIA       Strada Straduintei Nr. 1 sector 4 Bucuresti
27 MI BRANCOVEANU   Strada Constantin Brancoveanu Nr. 45 sector 4 Bucuresti
28 MI CAROL         Strada Carol I Nr. 61 sector 2 Bucuresti
29 MI VALEA OLTULUI Strada Valea Oltului, Nr. 131-137, sector 6, Bucuresti
30 MI IANCU DE HUNEDOARA Strada Grigore Alexandrescu Nr. 87-97
45 MI LIZIERA            Soseaua Pipera-Tunari,Nr.166-168
46 MI TOMIS MALL         Strada ?tefan cel Mare, Nr. 36, Centrul Comercial Tomis Mall, subsol, Constan?a
47 MI OBOR               Strada Stefan cel Mare Nr. 238 BL. 59B  sector 2 Bucuresti
48 MI EMIL RACOVITA      Strada Emil Racovita Nr. 16A BL. L11  sector 4 Bucuresti
49 MI LUGOJANA           Strada Vitan Nr. 215-217 BL. 21-22  sector 3 Bucuresti
50 MI TEIUL DOAMNEI      Strada Lacul Tei Nr. 126-128 sector 2 Bucuresti
51 MI AL.LAPUSNEANU      Bd. Al. Lapusneanu Nr. 85 bl. LV16  Constanta
52 MI LACUL TEI          Strada Lacul Tei Nr. 73 sector 2 Bucuresti
53 MI MUNCII             Bd. Decebal Nr.25-27-29
54 MI APUSULUI           Strada Apusului Nr. 50 sector 6 Bucuresti
55 MI 1DECEMBRIE         Soseaua Bucuresti-Giurgiu, km 18, Nr. 264, T160-161
56 MI PIATA VITAN      Strada Vitan Nr. 13-19 sector 3 Bucuresti
57 MI PROGRESULUI      Strada Giurgiului Nr. 115 sector 4 Bucuresti
59 MI OTOPENI          Strada Bucurestilor Nr. 178-180 Otopeni
60 MI ION ROATA        Strada Ion Roata Nr. 3
61 MI FERDINAND        Strada Ferdinand I Nr. 97 bl. P17  sector 2 Bucuresti
62 MI CRANGASI         Calea Crangasi Nr. 29
63 MI UVERTURII        Strada Uverturii Nr. 83 bl. O15  sector 6 Bucuresti
64 MI T.PALLADY        Strada Theodor Pallady Nr. 73A bl. P4  sector 3 Bucuresti
65 MI B.MANTA          Strada Nicolae Titulescu Nr. 95-103 bl 8 parter sector 1 Bucuresti
66 MI MALCOCI          Strada Malcoci Nr. 2B sector 5 Bucuresti
68 MI C.BUCURESTI      Strada Berzei Nr. 2A Brasov
80 MI PIATA AMZEI       Strada Amzei Nr. 10-22 bl. corp A  sector 1 Bucuresti
81 MI MOSILOR           Strada Traian Nr. 197 bl. 22B  sector 2 Bucuresti
82 MI IZVORUL CRISULUI  Strada Constantin Brancoveanu Nr. 116 BL. M2/3 sector 4 Bucuresti
84 MI ION MINCU         Bd. Ion Mihalache Nr. 58 BL. 35A  sector 1 Bucuresti
85 MI RM SARAT          Strada Ramnicu Sarat Nr. 15 Bl. 2 sector 3 Bucuresti
86 MI GIURGIULUI        Strada Giurgiului Nr. 131 sector 4 Bucuresti
87 MI UNIRII            Piata Unirii Nr. 1 (magazin Unirea Shopping Center)
88 MI TUNARI            Soseaua Pipera Tunari  Nr.50
89 MI CAMIL RESSU       Strada Camil Ressu Nr. 6 BL. 2  sector 3 Bucuresti
90 MI NORILOR           Strada Constantin Radulescu Motru Nr. 12 sector 4 Bucuresti
91 MI MINIS        Strada Constantin Brancusi Nr.23, bl. T4-T5
92 MI OLTENITEI    Strada Oltenitei Nr. 240 sector 4 Bucuresti
93 MI GRIVITEI     Strada Grivitei Nr. 399 sector 1 Bucuresti
94 MI RAHOVA       Strada Rahovei Nr. 299 sector 5 Bucuresti
95 MI PIATA RESITA Strada Resita Nr. 4 bl. M1  sector 4 Bucuresti
96 MI SEBASTIAN    Calea 13 Septembrie Nr. 221-225 (Complex Comercial Prosper)
97 MI GAESTI       Strada Academician S.Cioculescu Nr. 25 Gaesti jud. Dambovita
98 MI CORBEANCA    Strada Unirii Nr. 2 Corbeanca jud. Ilfov
99 MI DAMBOVITA    Strada Vitan Nr. 126 sector 3 Bucuresti
100 MI DELEA NOUA   Strada Delea Noua Nr. 2
101 MI MUNTENIA     Bd. Independentei, Nr. 2, Targoviste
102 MI GLORIA       Strada Baba Novac Nr. 25 sector 3 Bucuresti
103 MI BOLINTIN VALE  Strada Poarta Luncii Nr. 30303 Bolintin Vale jud. Giugriu
104 SG PANTELIMON 328  Strada Pantelimon Nr. 328 BL. 5 sector 2 Bucuresti
105 MI POPESTI LEORDENI  Strada Oltenitei Nr. 51-55 Popesti-Leordeni jud. Ilfov
107 MI JOLIE VILLE  Strada Erou Iancu Nicolae Nr.103 bis
108 MI CHARLES DE GAULLE    Strada Pangratti Ermil,Inginer Nr. 35 sector 1 Bucuresti
109 MI AFUMATI  Soseaua Bucuresti - Urziceni, Nr.153 B
110 MI BUSTENI  Strada Libertatii nr 206, Busteni
111 MI PETRE ISPIRESCU Strada Petre Ispirescu Nr. 86
112 MI CEAHLAU  Strada Ceahlau Nr. 20 BL. 103  sector 6 Bucuresti
113 MI CHIAJNA    Strada Preot Sebe Costin Nr. 1 dat Dudu jud. Ilfov
115 MI GROZOVICI   Strada Stefan cel Mare Nr. 50 BL. 35B sector 2 Bucuresti
116 SG CUZA VODA  Strada Alexandru Ioan Cuza Nr.32A
117 SG COSBUC  Strada George Cosbuc,Poet Nr. 98 bl. 119 sector 4 Bucuresti
118 MI CHITILA  Strada Chitilei Nr. 136 sector 1 Bucuresti
120 MI TARTASESTI Strada Baldana Nr.  Tartasesti jud. Dambovita
121 MI PANTELIMON-MORARILOR Strada Pantelimon Nr. 286 bl. 41 parter sector 2 Bucuresti
122 SG COMPOZITORILOR Strada 1 Mai Nr. 15 BL. C3  sector 6 Bucuresti
123 MI NITU VASILE  Strada Nitu Vasile,Sergent Nr. 50-54 parter sector 4 Bucuresti
124 MI VOILA Strada Oltenitei Nr. 232 BL. 23  sector 4 Bucuresti
126 MI ROATA DE JOS Strada Republicii Nr. 38 Roata de Jos jud. Giurgiu
127 MI DOMENII  Bd. Ion Mihalache Nr. 128F sector 1 Bucuresti
128 SG PANTELIMON309   Strada Pantelimon Nr. 309 bl. 8  sector 2 Bucuresti
129 MI DOMNESTI        Soseaua Alexandru Ioan Cuza Nr. 72 Domnesti jud. Ilfov
130 MI PIATA IANCULUI  Strada Iancului Nr. 4 BL. 113A  sector 2 Bucuresti
132 MI POD BANEASA    Strada Serbanescu Alexandru,Cpt.Av. Nr. 60-64 sector 1 Bucuresti
133 SG TUGULEA  Strada Dealul Tugulea Nr. 3D sector 6 Bucuresti
134 SG STEFAN CEL MARE 15   Strada Stefan cel Mare Nr. 15 BL. 15  sector 2 Bucuresti
135 SG DIHAM  Strada Basarabia Nr. 170 -176 parter sector 2 Bucuresti
137 MI GLUCOZA   Strada Fabrica de Glucoza Nr. 9B, bl C
138 MI MIHAILESTI Strada Calea Bucuresti Nr. NC32716 Mihailesti jud. Giurgiu
139 MI STEFAN CEL MARE Soseaua Stefan cel Mare Nr. 40, bl.118
140 SG WITTING2 Strada Witing Nr. 2 sector 1 Bucuresti
141 MI GRIVITEI214 Strada Grivitei Nr. 214 sector 1 Bucuresti
142 MI COLENTINA OBOR Strada Soseaua Colentina Nr. 3 sector 2 Bucuresti
143 MI BUCURESTI MALL Calea Vitan Nr. 55-59
144 MI PLAZA ROMANIA    Bd. Timisoara Nr.26Z
145 SG TITULESCU121 Strada NICOLAE TITULESCU Nr. 121 BL. 2 SC. PARTER AP.  LOC. sector 1 Bucuresti
147 MI VLAD TEPES  Strada Vlad Tepes Nr. 20 Giurgiu
148 SG GHIRLANDEI  Strada Blandiana Nr. 26 BL. C1 SC. PARTER AP.  LOC. sector 6 Bucuresti
149 MI COMARNIC  Strada Republicii Nr.1, Comarnic
150 SG MIHALACHE121   Bd. Ion Mihalache Nr. 121 sector 1 Bucuresti
151 MI EXPOZITIEI Bd. Expozitiei Nr.101
152 MI COMPOZITORILOR Strada 1 Mai Nr. 28 sector 6 Bucuresti
153 SG BASARABIA     Strada Basarabia Nr. 110 BL. L8  sector 2 Bucuresti
154 MI MAIOR CORAVU Strada Mihai Bravu Nr. 176A sector 2 Bucuresti
155 SG MIHAI BRAVU 140  Strada MIHAI BRAVU Nr. 140 BL. D18 SC. PARTER AP.  LOC. sector 2 Bucuresti
156 MI MOGHIOROS   Strada Drumul Taberei Nr. 40-44 sector 6 Bucuresti
157 MI COMPLEX NORD PLOIESTI  Soseaua Nordului Nr.1, Ploiesti
158 SG GURA IALOMITEI Strada Gura Ialomitei Nr. 1 BL. CA 23  sector 3 Bucuresti
159 SG TURDA100     Strada Turda Nr. 100 BL. 30 SC. PARTER AP.  LOC. sector 1 Bucuresti
160 SG CALEA VACARESTI Strada Vacaresti Nr. 242 BL. 72B  sector 4 Bucuresti
161 SG DUMBRAVA NOUA   Strada Dumbrava Noua Nr. 24 D sector 5 Bucuresti
162 SG COVASNA32 Strada Covasna Nr. 32 sector 4 Bucuresti
163 SG PANTELIMON 89 (EX.RITMULUI) Strada Pantelimon Nr. 89 BL. 404 SC. PARTER AP.  LOC. sector 2 Bucuresti
164 MI ROMANCIERILOR  Strada Romancierilor Nr. 5 BL. C14  sector 6 Bucuresti
165 MI MAICA DOMNULUI Strada Lacul Tei Nr. 119-121 BL. 5A SC. PARTER AP.  LOC. sector 2 Bucuresti
166 MI DOAMNA GHICA   Strada Doamna Ghica Nr. 8 BL. 2 SC. PARTER AP.  LOC. sector 2 Bucuresti
167 MI BRAN Strada Branului Nr. 36 bis, Bran
168 MI CIRESICA  Strada Cismelei Nr. 16 Constanta
169 SG SECUILOR 8 Strada Secuilor Nr. 8 sector 4 Bucuresti
170 SG MIHAI BRAVU 35 Strada MIHAI BRAVU Nr. 35 BL. P13  sector 2 Bucuresti
171 MI PIATA VICTORIEI  Calea Victoriei nr 155, Bl D1,parter, sc 5 si 6
172 MI BREAZA     Strada Republicii Nr. 67A Breaza jud Prahova
173 SG CENTURII7  Strada Centurii Nr. 7 BL. 113A  sector 6 Bucuresti
175 SG IULIU MANIU188  Strada Iuliu Maniu Nr. 188 BL. C SC. PARTER AP.  LOC. sector 6 Bucuresti
176 SG MOINESTI 5 Strada Moinesti Nr. 5 BL. 130 SC. PARTER AP.  LOC. sector 6 Bucuresti
177 MI MONACO TOWER        Soseaua Berceni, nr 96 sector 4, Bucuresti
178 MI DOJA   Strada Gh. Doja Nr. 91-93, Ploiesti (Restaurant Vatra Plaiesilor), jud. Prahova
179 SG DECEBAL 18 Bd. Decebal, nr 18, bl S4, tronson IV, parter, sector 3
180 MI CERNAUTI Strada Cernauti, nr 29, sector 2
181 MI BUCURESTII NOI Bd. Bucurestii Noi, Nr. 7 – 9, sector 1, Bucuresti
182 MI CANTACUZINO  Strada Gheorghe Grigore Cantacuzino 199, jud Prahova
183 SG ION MIHALACHE60 Bd. Ion Mihalache, Nr. 60, bl. 40, etaj S+P,sector 1, Bucuresti
184 SG SF.GHEORGHE 95 Strada Sf.Gheorghe Nr. 95 Pantelimon, jud. Ilfov
185 SG BUCURESTI TARGOVISTE Soseaua bucuresti-Targoviste, Nr. 22 B, bl. 1, parter, sector 1, Bucuresti
187 SG LAMOTESTI 5 Strada Lamotesti, nr 3-5, bl 62, parter, sector 4
188 SG VOLUNTARI 93 Soseaua Afumati, nr 93-95, parter, oras Voluntari
189 SG BABA NOVAC 13 Strada Baba Novac, nr 13A, bl 2, parter, sector 3
190 SG IULIU MANIU 97 Bd. Iuliu Maniu, nr 97, bl A, parter, sector 6
191 SG CARAMFIL48 Strada Nicolae Caramfil, Nr.48, bl. XI, parter sector 1
192 MI CORBEANCA 2 Soseaua Unirii Nr. 238, Corbeanca, judetul Ilfov
193 SG DR TABEREI 18 Strada Dumul Taberei, Nr. 18, sector 6, Bucuresti
194 SG SINCAI 16 Bd. Gheorghe Sincai, nr 16, bloc C2, parter, sector 4
195 SG UNIRII 23 Bd. Unirii, Nr. 23, bl. 13, parter
196 MI COMPOZ-SIBIU Bd. 1 mai, Nr. 18B, sector 6, Bucuresti,
198 SG ION MIHALACHE 109 Bd. Ion Mihalache, Nr. 109, bl 13A, sector 1, Bucuresti
199 SG SALAJ 132 Soseaua Salaj, Nr. 132, bl. 50A, parter, sector 5
200 SG UIOARA 3 Strada Uioara, nr 3, bl M2, parter, sector 4, Bucuresti
201 SG MAIOR BACILA 7 Strada Maior Bacila Nr.7, bl.4, parter, sect.2, Bucuresti
202 SG EMIL RACOVITA 35-39 Strada Emil Racovita, Nr. 35-39, tarla 45, parcela 934/1/4, lot ACO1, Cartier Azur 1, Voluntari
203 SG EMINESCU 100 Strada Mihai Eminescu nr 100, parter, sector 2
204 SG IANCULUI 13 Soseaua Iancului, nr 13, bl 107, parter, sector 2
205 MI GHERMANESTI Soseaua Ghermanesti Nr.65, Com. Snagov , sat Ghermanesti
206 MI STEFAN CEL MARE METROU Bd. Stefan cel Mare nr 14, bl 19 parter sector 2
207 SG CHILIA VECHE 7 Soseaua Chilia Veche, nr 7, bl 710, sector 6
208 SG MIHAI BRAVU 311 Soseaua Mihai Bravu 311-313, bl. SB1 P, sector 3
209 MI TITAN MALL Strada Liviu Rebreanu, nr 6, sector 3, situat la parterul "galeriilor Titan" 
210 MI FAVORIT Drumul Taberei nr 24,parter, sector 6
211 MI PRECIZIEI Bd. Preciziei, nr 24, Cladirea C1, sector 6
212 SG APUSULUI 29 Strada Apusului, nr 29, bl N19, parter, sector 6
213 SG MIRCEA VODA 46 Bd. Mircea Voda, nr 46, bl M22, prter, tronson 1partial/1 - parter partial
214 SG TURDA 117 Strada Turda, nr 117-119, bl 6, sector 1
215 MI FAINARI Calea Mosilor nr 249, bl 49A, sector 2
216 SG MARASESTI 2 Bd-ul Marasesti, nr 2B, bl B, scara 1, parter, spatiul 2, sector 4
217 MI OLTENITEI PARC Soseaua Oltenitei, nr 48-50, bl 7A, sector 4
218 MI LUNCA CERNEI Strada Drumul Taberei nr 80 bl. C15, parter, sector 6
219 SG ZIZIN 10 Strada Zizin, nr 10A, sector 3
220 MI PIATA GEMENII Strada Vasile Lascar Nr. 108-116, sector 2, Bucuresti,StradaViitorului Nr.51,lot 1&2
221 MI PISCULUI Strada Piscului Nr. 16, bloc 42, parter, sector 4, Bucuresti
222 SG FABRICII 25 Strada Fabricii nr 25, parter, sector 6
223 SG GHENCEA 24  Bd. Ghencea Nr. 24 Bl. C89, SC.B, parter
224 MI MANECIU Strada Garii FN, orasul Gherba, comuna Maneciu
225 MI ANDRONACHE  Soseaua Colentina, Nr. 261, sector 2 , Bucuresti
226 SG SNAGOV1 Bloc D1, Sc1, parter, jud. Ilfov/spatiu comercial nr 2, Snagov
227 SG ALEEA SALAJ 10      Aleea Salaj, nr 10, bl 37, parter, sector 5
228 SG IONESCU GHEORGHE 7  Strada Ionescu Gheorghe nr 7, bloc 140, parter, sector 4
229 SG VACARESTI 201     Calea Vacaresti Nr. 201, sector 4, Bucuresti
230 SG CRANGASI 40 Calea Crangasi nr 40, bloc 11 P, sector 6
232 MI OTOPENI TUNARI   Strada 23 August Nr. 196-198, tarla 20, parcela 293, oras Otopeni, jud. Ilfov
233 MI CITY MALL    Soseaua Oltenitei, Nr. 2, sector 4 (parter City Mall)
234 MI PIATA FLOREASCA in incinta Pietei Agroalimentare, Strada Banu Antonache, sector 1
235 SG GRIVITEI 40 Strada Grivitei, Nr. 40, Bucuresti
237 SG DECEBAL12 Bd. Decebal, nr 12, bl S7, tronson II, parter, sector 3
238 SG PACHE PROTOPOPESCU43   Bd. Pache Protopopescu, nr 43, parter
239 SG CAMIL RESSU 64  Bd. Camil Ressu Nr. 64, bloc 1 C, sector 3
240 MI BALADA Bd. 1 Decembrie 1918, nr 12, bl L53, jud. Constanta
241 SG IULIU MANIU 158  Bd. Iuliu Maniu, nr 158A, bl J, parter, sector 6
242 SG PANTELIMON256      Soseaua Pantelimon, nr 256, bl 53, parter, sector 2
243 SG JIULUI 144    Strada Jiului nr 144, parter, sector 1
244 SG GROZAVESTI METROU  spatiul comercial nr 7, statia de metrou Grozavesti, sector 6
245 SG GENERAL DUMITRACHE 2 Strada General Dumitrache Nr. 2
246 MI STRADA PASCANI Strada Pascani, bl 728A, etaj P, Bucuresti
247 MI MOSILOR 2  Calea Mosilor 207, bloc 15, sector 2, Bucuresti
248 SG CALEA BUCURESTI 24 Calea Bucuresti, nr 24, bl S4, parter, jud Brasov
249 SG CALEA BUCURESTI 104 Calea Bucuresti, nr 104, jud Brasov
250 SG HARMANULUI 67  Strada Harmanului, nr 67, jud Brasov
251 MI MOGOSOAIA Soseaua Bucuresti-Targoviste, nr 57A, comuna Mogosoaia
252 SG JEPILOR 2      Strada Jepilor, nr 2, bl A8, jud Brasov
253 SG JUPITER 1      Strada Jupiter, nr 1, jud Brasov (Piata Astra)
254 SG CALEA GRIVITEI 236  Calea Grivitei 236 , sector 1 , Bucuresti
255 SG MOLDOVENI 5    Aleea Moldoveni Nr.5, bloc B21, parter, sect.4
258 MI CARAMFIL  Str, Nicolae Caramfil, Nr. 6 - 8, sector 1, Bucuresti
259 SG THEODOR PALLADY 13  Bd. Thedor Pallady Nr. 13 , bloc R5D , parter , sector 3 , Bucuresti
260 SG OLTENITEI 162   Soseaua Oltenitei Nr. 162, bloc 3, sector 4, Bucuresti
261 SG CRANGASI 25     Calea Crangasi Nr. 25, bloc 20, parter, sect.6, Bucuresti
262 SG GIURGIULUI 118  Soseaua Giurgiului Nr. 118-120, sect.4, Bucuresti
263 SG EREMIA GRIGORESCU 1  Strada Eremia Grigorescu Nr. 1, parter, sector 1, Bucuresti
264 SG CODRII COSMINULUI 40  Strada Codrii Cosminului Nr. 40, bl. 406, Brasov, jud. Brasov
265 SG MARGEANULUI 14        Strada Margeanului Nr.11 , parter, sector 5 , Bucuresti
266 SG MATEI BASARAB 70      Soseaua Matei Basarab Nr. 70, bloc L 112 A, sc.1, parter, sect. 3, Bucuresti
267 SG IULIU MANIU 67        Bd. Iuliu Maniu 67, bl. 6,  sector 6, Bucuresti
269 MI VOLUNTARI  Soseaua Afumati, Nr. 72, tarla 187, parcela 7326 si 7324, Jud. Ilfov, Oras Voluntari
270 SG PANTELIMON 146 Soseaua Pantelimon Nr. 146, bloc 101, parter, sect.2, Bucuresti
271 SG OBREGIA 7            Bd. Obregia Nr. 7 A, bloc 12 B, parter, sector 4, Bucuresti
273 SG ARMAND CALINESCU 26  Strada Armand Calinescu, Nr.26, sector 2, Bucuresti
274 MI UNIRII 2  Bd. Unirii Nr. 3-5, bloc 1 A, B, sect.5, Bucuresti
275 MI ZIZIN Strada Zizinului Nr. 65, bloc S22D, sc.D
276 MI BIRUINTEI             Strada Biruintei Nr. 3 B, Oras Pantelimon, jud. Ilfov
277 SG VALEA LUNGA 7         Strada Valea Lunga, Nr.7, bl. 140 , parter , sector 6 , Bucuresti
278 SG NICOLAE BALCESCU 27   Bd. N. Balcescu Nr. 27-33, sect.1, Bucuresti
279 MI TUNARI 2              Calea Bucuresti ( fosta 23 august), Nr. 3, comuna Tunari, Jud. Ilfov  
280 MI VALEA ARGESULUI       Strada Valea Argesului Nr. 5, bloc C1, parter, sect.6, Bucuresti
281 SG BUCURESTI PLOIESTI 30 Bucuresti, Soseaua Bucuresti- Ploiesti, Nr. 30- 34, parter, sector 1
282 SG CALEA FERENTARI 83    Calea Ferentarilor Nr. 83, sect.5, Bucuresti
283 SG SPLAIUL UNIRII 8  Splaiul Unirii Nr. 8, bloc B4, parter, sect.4, Bucuresti
285 MI BACILA Strada Maior Vasile Bacila, nr 43 A, sector 2, Bucuresti
286 MI RAUL DOAMNEI  Strada Raul Doamnei Nr. 3, bl. C3, parter, sector 6
287 AB ION MIHALACHE  Bd. Ion Mihalache Nr.45, sect.1, Bucuresti
288 SG PACHE PROTOPOPESCU 92 Bd. Pache Protopopescu Nr. 92, parter, sect.2, Bucuresti
289 MI CAMPIA LIBERTATII  Strada Campia Libertatii, Nr.36, sector 3, Bucuresti
290 MI PIATA SUDULUI Soseaua Oltenitei, nr 208, sector 4
291 MI IMPARATUL TRAIAN  Strada Imparatul Traian Nr. 32 , sector 4 , Bucuresti
292 SG PRELUNGIREA GHENCEA 28  Strada Prelungirea Ghencea Nr. 28, bloc C5, parter, sect.6, Bucuresti
293 SG MIHAI BRAVU 132         Soseaua Mihai Bravu Nr. 132, bloc D 22, parter, sect.2, Bucuresti
294 MI BALOTESTI             Strada Unirii Nr. 1,Balotesti, jud. Ilfov 
295 SG OBREGIA 16   Bd. Obregia Nr. 16, bloc 16, parter, sect.4, Bucuresti
296 SG NICOLAE BALCESCU 1 Strada Nicolae Balcescu Nr. 1 bis, oras Pantelimon, jud. Ilfov
297 MI REGINA MARIA         Bd. Regina Maria Nr.24-26, sect.4
298 SG NATIUNILE UNITE 8    Bd. Natiunile Unite, Nr. 8, bloc 104, sector 5, Bucuresti
299 SG IULIU MANIU 73      Bd. Iuliu Maniu, Nr. 73, bl C3, parter, sector 6, bucuresti
300 MI VATRA LUMINOASA     Strada Magura Vulturilor, Nr. 1, sector 2, Bucuresti
301 SG AGATHA BARSESCU 15  Strada Agatha Barsescu Nr. 15 B , lot 1 , sector 3 , Bucuresti
302 MI HUEDIN              Strada Gradistea, Nr. 8, sector 4, Bucuresti
303 MI ROSETTI             Strada C.A. Rosetti, Nr. 14-16, sector 1, Bucuresti
304 SG FLORIN CIUNGAN 6 Aleea Florin Ciungan, Nr. 6, sector 3, Bucuresti
306 SG MARGEANULUI 25  Strada Margeanului Nr. 25 , sector 5 , Bucuresti
307 MI DRUMUL TABEREI 2    Drumul Taberei Nr. 32 , sector 6 , Bucuresti
308 MI PUCHENI      Strada Pucheni Nr. 42, parter, sect.5, BucurestI
309 MI INDUSTRIILOR Strada InduStriilor Nr. 28, sect.3, Bucuresti
310 SG VASILE GOLDIS 2 Aleea Vasile Goldis Nr. 2A , parter , sector 3 , Bucuresti
311 SG SERBAN VODA 43    Calea Serban Voda Nr.43-49, bloc 2 parter+ mezanin, sect 4, Bucuresti
313 SG CRANGASI 10              Calea Crangasi Nr. 10, bloc 19A, parter, sect.6, Bucuresti
314 SG INTRAREA SECTORULUI 1    Strada Intrarea sectorului Nr.1, sector 3, Bucuresti
315 MI CHITILA 2      Soseaua Banatului nr 68-68A, cvartal 27, parcela 7402 si cvartal 24, parcela 7402/1/2, oras Chitila, jud. Ilfov
316 MI MARGELELOR     Strada Margelelor Nr.11, sect.6, Bucuresti
317 SG PAJUREI 13     Strada Pajurei Nr.13, sector 1, Bucuresti
318 SG RITIVOIU 11    Strada Ritivoiu, Nr. 11 B,Azuga, jud. Prahova
319 SG IZVORUL RECE 7 Strada Izvorul Rece Nr.7, boc A8, sect.4, Bucuresti
320 SG 1 DECEMBRIE 25 Bd. 1 Decembrie 1918 Nr. 25, bloc 46, parter, sect.3, Bucuresti
321 SG REZERVELOR 72  Strada Rezervelor Nr.72, parter, ap. 5, Com. Chiajna, sat Dudu
322 SG FOISORULUI 10  Strada Foisorului Nr.10 A, sector 3, Bucuresti
323 MI CARTIER LATIN       Strada Prelungirea Ghencea Nr. 53 bis, Bragadiru, jud. Ilfov
324 MI CALEA VACARESTI     Calea Vacaresti Nr. 220-224, parter, sect.4, Bucuresti
325 MI TUDOR VLADIMIRESCU  Bd. Tudor Valadimirescu Nr. 57, bloc T4, sect.5, Bucuresti
326 MI BIRUINTEI 2         Bd. Biruintei Nr. 42, Oras Pantelimon, jud. Ilfov
327 SG DR TABEREI 68        Drumul taberei 68, sector 6, spatiul comercial Nr.1, Bucuresti
328 SG NICOLAE CARAMFIL 30  Nicolae Caramfil Nr.30, bloc 1 C, parter, sector 1, Bucuresti
329 SG DIONISIE LUPU 64     Strada Dionisie Lupu Nr.64-66, sector 1, Bucuresti
330 SG NATIUNILE UNITE 3    Piata Natiunile Unite Nr.3-5, bloc B2 sector 4, Bucuresti
331 SG NERVA TRAIAN 11      Strada Nerva Traian Nr.11, bloc M68, tronson 2, magazin 4, sector 3, Bucuresti
332 SG GEORGE CALBOREANU 1  Strada George Calboreanu Nr.1, bloc 115, parter, sector6, Bucuresti
333 SG ION IRICEANU 2 Strada Iriceanu Ion Nr.2, bloc 152, sector 4, Bucuresti
334 SG BASARABIA 90   Bd. Basarabia Nr. 90, parter, sector 2, Bucuresti
335 SG HATMANUL ARBORE 15  Strada Hatmanul Arbore Nr. 15-19 , parter , sp.com. 2 si birou , sector 1 , Bucuresti
336 SG ION CAMPINEANU 26 Strada Ion Campineanu, nr 26. sector 1, Bucuresti
337 SG PORUMBACU 48 Strada Porumbacu Nr. 48, parter, sector 6
338 SG BUHUSI 2           Aleea Buhusi Nr. 2, bloc Complex A 28-spatiu C, sector 3 
339 SG FOISORULUI 2       Strada Foisorului Nr. 2, sector 3
340 SG CAMIL RESSU 76        Bd. Camil Ressu, Nr. 76A, bloc S1B-S1C, sector 3
341 SG NICOLAE GRIGORESCU 20 Bd. Nicolae Grigorescu, Nr. 20, parter, sector 3
342 SG GALATA 46 Str, Galata, Nr. 46, bl. 1, sc. 2, parter, Voluntari, judet Ilfov
343 SG 1 DECEMBRIE 28  Bd. 1 Decembrie 1918, Nr. 28-30, bloc 7, parter, sector 3
344 SG CHISINAU 8 Bd. Chisinau, Nr.8, bl.M2, parter, sector 2
345 MI BASARABIEI Bd. Basarabia Nr. 101, sector 2, Bucure?ti
346 SG CERNICA                    Strada Decebal Nr. 172 (Dc1) , tarla 10 , parcelele 405 , 406 si 409 , judetul Ilfov, Cernica
347 SG ZIDARULUI 4                Strada Zidarului Nr. 4 , sector 5 , Bucuresti
348 SG ILEANA COSANZEANA 25       Strada Ileana Cosanzeana Nr. 25-25, parter, sector 5
349 SG CAMELIEI 2A                Strada Cameliei, Nr. 2A, sector 1
350 PRELUNGIREA GHENCEA DRIVE Bucuresti, Prelungirea Ghencea Nr. 89 B, sector 6
351 SG JL CALDERON 57    Strada Jean Louis Calderon Nr. 57, parter, sector 2
352 SG COMPLEX STEJARII  Strada Jandarmeriei Nr. 14 , sector 1 , Bucuresti
353 SG IULIU MANIU 109 Bd. Iuliu Maniu Nr. 109, bl. E, parter, sector 6
354 SG CALEA CALARASI 174  Calea Calarasilor Nr. 174 , bloc 58 , parter , sector 3 , Bucuresti
355 SG CALEA CRANGASI 24B Soseaua Crangasi Nr. 24B, sectorul 6
356 SG AGHIRES 1 Strada Aghires, Nr. 1B, sector 2, Bucuresti
357 SG CHITILA 178 Strada Chitilei Nr. 178, parter, sector 1, Bucuresti
358 MI AEROGARII Bd. Aerogarii Nr. 38A, sector 1
359 MI SISESTI Soseaua Gheorghe Ionescu Sisesti Nr. 8B (fost 8A), sector 1
360 MI CIOROGARLA   Soseaua Bucuresti, Com. Ciorogarla, jud. Ilfov
361 SG GRIGORE MOISIL 53   Strada Grigore Moisil Nr. 53, sector 2, Bucuresti
362 SG GRIGORE IONESCU 94  Strada Grigore Ionescu Nr. 94, bl. T7B, parter, sector 2, Bucuresti
363 MI CREVEDIA  Soseaua Bucuresti-Targoviste nr. 119, Com. Crevedia, sat Crevedia, jud. Dambovita
364 SG SALAJ 1-3 Soseaua Salaj Nr. 1-3, bl. 128 B, tronson I, sector 5, Bucuresti
365 SG KOGALNICEANU 1     Piata Mihai Kogalniceanu Nr. 1, parter, sector 5, Bucuresti
366 SG FICUSULUI 5        Bucuresti,  Bd-ul Ficusului  Nr. 5-7, bl. XX/7, Parter sector 1
367 SG BUCURESTII NOI 53  Bd-ul Bucurestii Noi Nr. 53, sector 1
368 SG PETRE IONEL 12A  Strada Slt. Petre Ionel Nr. 12 A, Branesti, jud. Ilfov
369 SG MANTULEASA 22     Strada Mantuleasa Nr. 22, bl. 22, parter, sector 2, Bucuresti
370 SG CALEA RAHOVEI 297 Bucuresti, sector 5, Calea Rahovei Nr. 297, bl. 72, parter
371 SG NICOLAE ROSU 30A  Strada Nicolae Rosu Nr. 30A, sector 3
372 SG GHIMPATI          Soseaua Bucuresti-Alexandria Nr. 124, Comuna Ghimpati, jud Giurgiu
373 MI DOROBANTI 2 Calea Dorobantilor, Nr. 172-178, mezanin, et 1, corp A, sector 1, Bucuresti
374 SG AEROGARII 2-8   Bdul Aerogarii nr 2-8, bl.II/1,parter, sector 1
375 SG LUCIAN BLAGA 4  StradaLucian Blaga, Nr.4, parter, sector 3
376 SG CAMPIA LIBERTATII 37A  Strada Campia Libertatii Nr. 37 A, sector 3
377 SG BUCURESTI PLOIESTI 7A  Sos Bucuresti Ploiesti, nr 7A, sector 1
378 SG CONSTRUCTORILOR 26 Bd-ul ConStructorilor Nr. 26, parter, sector 6
379 SG PETRE ISPIRESCU 115 Strada Petre Ispirescu Nr. 115, sector 5
380 SG 13 SEPTEMBRIE 162          Calea 13 Septembrie Nr. 162, sector 5
381 SG POPESTI VEST 4             Strada Popesti Vest Nr. 4, bl. 3, parter, Popesti Leordeni, jud. Ilfov
382 SG BUCURESTI TARGOVISTE 197   Soseaua Bucuresti-Targoviste Nr. 197, jud. Ilfov
383 SG FERDINAND 118 Bd. Ferdinand Nr. 118, bl. MTTC, judetul Constanta
384 SG CAMIL RESSU 20         Bd. Camil Ressu Nr. 20, bl. B6 bis, sector 3, Bucuresti
385 SG STEFANESTII DE JOS     Tarla 15, parcela 429, Stefanestii de Jos, judetul Ilfov
386 SG EROILOR SANITARI 1-3   Bd. Eroii Sanitari Nr. 1-3 – lot 1 (parter + subsol), sector 5, Bucuresti
387 SG LALELELOR 8   Strada Lalelelor Nr. 8, Buftea, judetul Ilfov
388 SG GARA OBOR 14  Bd. Garii Obor 14, parter, sector 2, Bucuresti
389 SG SUCEVEI 16    Strada Suceava Nr. 16, lot 1, parter, jud. Constanta
390 SG ION PILLAT 4  Strada Ion Pillat Nr. 4, bl. G1A, sc TR11, parter, sector 3, Bucuresti
391 SG UNIRII 108    Strada Unirii Nr. 108, bl. G8, parter, jud Constanta
392 MI SINAIA  Bd. Carol I Nr. 33, Sinaia, Judetul Prahova
393 SG PARALUTELOR 7A  Strada Paralutelor Nr. 5-7, bloc D5, parter, Bucuresti
394 SG DOROBANTI 59    Calea Dorobanti Nr. 59, sector 1, Bucuresti
395 SG PERIS           Strada Principala 485, parter, Peris, Ilfov
396 SG SERBAN VODA 176  Calea Serban Voda Nr. 176, sector 4, Bucuresti
397 SG VIRTUTII 9       Soseaua Virtutii Nr. 9, sector 6, Bucuresti
398 MI BRAGADIRU Soseaua Alexandriei 468, Bragadiru, Ilfov
399 SG AUREL VLAICU 107  Bd. Aurel Vlaicu Nr.107, bloc AV4, parter, Constan?a
400 SG CAROL 65          Bd. Carol I, nr. 65, sector 2
401 SG DRUMUL TABEREI 90 Bd. Dr. Taberei Nr. 90, bl. C8, sector 6, Bucuresti
402 MI GHEORGHE DUCA     Bd. Ing. Gheorghe Duca, Nr.3-5, sector 1, Bucuresti
403 SG TIMISOARA 17  Bd. Timisoara nr 17A, parter, sector 6, Bucuresti
404 SG PRIMAVERII 23 Strada Primaverii Nr. 23, Corbeanca, sat Ostratu, Jud. Ilfov
405 SG TOMIS 328A    Strada Tomis 328, Bl DT1, parter, Constanta
406 SG UNIRII 70 Strada Unirii Nr. 70, bl. D, parter, Constanta
407 SG SOARELUI 1    Strada Soarelui Nr.1, parter, Chiajna, Ilfov  (Militari Residence)
408 MI GIURGIULUI 2  Soseaua Giurgiului nr. 52-54, sector 4
409 MI AVRIG         Bulevardul Ferdinand Nr. 113A (fost Nr. 111-113), sector 2
410 SG MAMAIA 268  Bd. Mamaia nr. 268 bl L3, parter, Constanta
411 SG TOMIS 209   Bd. Tomis  nr 209 bl TS6A parter, Constanta
412 MI GEORGE VALSAN  Strada George Valsan nr. 24, sector6
413 SG MURGUTA 2 Strada Murguta 2, bloc 7, sector 6
414 SG IOSIF HOSDOS 1A Al. Iosif Hodos 1A, Bl P102, parter, sector 3
415 MI PALEOLOGU          Calea Mosilor nr. 101, sector 2
416 MI DRISTOR            Bd. Camil Ressu Nr.7 (fost Calea Dudesti Nr.225), sector 3
417 MI MIRCEA CEL BATRAN  Bd. Mircea cel Batran  nr 152 bl MD12B, parter, Constanta
418 SG ELISABETA 25 Bd. Regina Elisabeta nr. 25, parter, sector 5
420 MI DINICU GOLESCU   Bd. Dinicu Golescu, Nr. 23-25, Sector 1
421 SG PANTELIMON 350            Soseaua Pantelimon, Nr. 350, sector 2, Bucuresti
422 GR ION MIHALACHE 104  Bd. Ion Mihalache Nr.104 Bloc 85, Sector 1, Bucuresti
423 SG BUCURESTI TARGOVISTE 298  Soseaua Bucuresti-Targoviste, Nr. 298, Buftea
425 SG BUCURESTI TARGOVISTE 43   Soseaua Bucuresti-Targoviste, Nr. 43, Bl. R7, Buftea
426 SG LACUL URSULUI 10          Strada Lacul Ursului, Nr. 10, Otopeni
427 SG 13SEPTEMBRIE 107          Strada Calea 13 septembrie nr. 107-109, bl. 105, sector 5
428 MI ACADEMIEI    Strada Academiei, Nr.2, Sector 3
429 GR MENDELEEV Strada Mendeleev I D, Nr. 7-15, sector 1
430 MI ELISABETA    Bd. Regina Elisabeta, Nr. 30, sector 5, Bucuresti
431 MI TITULESCU 2  Soseaua Nicolae Titulescu, Nr. 94, Bl. 14-14A, Sector 1
432 MI BASARABIA 2  Bd. Basarabia, Nr. 116, sector 2, Bucuresti
433 MI BREZOIANU    Strada Ion Brezoianu, Nr. 60, sector 1
434 MI DOMENII 2    Bd. Ion Mihalache, Nr. 142, sector 1, Bucuresti
435 MI MOGHIOROS GR Dr. Taberei, Nr. 40-44, sector 6, Bucuresti
436 MI OBOR 2       Soseaua Colentina, Nr. 1, sector 2
437 MI DOMNISORI  Strada Domnisori nr. 35, Ploiesti, jud. Prahova
438 MI APAHIDA    Aleea Apahida nr 17-19, sect 3
439 MI FERENTARI  Strada Prelungirea Ferentari Nr. 52-60, sector 5, Bucuresti
440 SG PACHE PROTOPOPESCU 30  Bd. Pache Protopopescu nr.30, parter, sector.2
441 SG JIULUI 61              Strada Jiului nr.61, parter, sector 1
442 SG STEFAN CEL MARE 4      Soseaua Stefan cel Mare nr. 4, bl.14, parter, sector 1
443 SG ION MINULESCU 49       Strada Ion Minulescu 49A, sector 3
444 SG MANGALIA 185           Soseaua Mangaliei nr. 185, bl. 4, parter, Constanta
445 SG PANTELIMON 357  Soseaua Pantelimon nr. 357, bloc B1, sect. 2
446 MI MARASESTI 2  Bd. Marasesti nr 131, sector 4
447 MI TURNU MAGURELE     Strada Turnu Magurele Nr.250-270, sector 4
448 MI BRANESTI 2  Tarla 59, parcela 211,Branesti, jud. Ilfov
449 SG VALEA BUZAULUI 16  Strada Valea Buzaului nr. 14, bl.G26 bis, parter, sector 3
450 SG FLORUTA ION 65 Strada Floruta Ion, nr 65, Sector 2
451 MI MAGHERU  Bulevardul Magheru Nr. 9, sector 1
452 MI LACUL MORII  Strada Dambovitei nr 40, sector 6
453 SG INVINGATORILOR 24 Str. Invingatorilor nr. 24, sectorul 2, Bucuresti
454 MI ARON COTRUS Str. Aron Cotrus, nr. 57, sc. B, sector 1, Bucuresti
455 SG ION MIHALACHE 323 A Bd. Ion Mihalache nr. 323 A, parter, sect.1
456 MI VIDRA  Com. Vidra, Sat Vidra, Str. Principala nr.18B jud. Ilfov
457 SG CALEA PLEVNEI 141 Calea Plevnei, nr 141 C, sector 6, Bucuresti
458 SG EROULUI 94 Str. Eroului 94, Chiajna 
459 SG BARCA 14 Str. Barca, nr. 14, Bl. M161, sector 5
460 MI PIATRA MORII   Str. Piatra Morii nr.16 A si nr. 16, parter, sector 1, Bucuresti
461 SG VASILE LASCAR 178 Str. Vasile Lascar (fost str. Galati) nr.178, parter, sector 1
462 SG COLENTINA 27 Sos. Colentina, nr. 27, parter, sector 2
463 SG ALEXANDRIEI 12  Comuna Cornetu, sos. Alexandriei, sola 12, parcela 1066, judetul Ilfov
464 SG VIITORULUI 135 str. Viitorului nr. 135, corp A, parter, sector 2
465 SG RAHOVEI 321     Sector 5, Cal. Rahovei nr. 321, bl. 28, parter, sector 5
466 SG AMURGULUI 27  Str. Amurgului nr.27, tarla 54/5, parcela 1, lot 3, parter, Popesti Leordeni, Ilfov
467 SG UVERTURII 89  Bucuresti, sector 6, Bdul. Uverturii nr. 89, bloc P 16,  parter
468 SG PANTELIMON 283 Sos. Pantelimon 283, bl. 12, Parter, Sector 2, Bucuresti
469 SG SEBASTIAN 23   str. Mihail Sebastian nr. 23E, parter, sp. Com. 2, sector 5
470 SG BUCURESTII NOI 185  Bucurestii Noi, nr. 185, sector 1
471 SG CAROL 23  Bd. Carol I (fost Republicii) nr.23, bloc P+9, parter, sector 3, Bucuresti
472 SG POPESTI VEST 15 Str Popesti Vest nr 15 , etaj-demisol , Popesti Leordeni, Ilfov 
473 SG NICOLAE PASCU 1 Str. Nicolae Pascu nr. 1A, bloc 8, sector 3, Bucuresti
474 MI ION CIOPLEANU  Str. Ion Ciopleanu nr.8, sector 3, Bucuresti
475 SG STELIAN MIHALE 19 Bucuresti, str. Stelian Mihale nr. 19 (fost Ecaterina Teodoroiu nr. 54), sector 3
476 SG BALTARETULUI 17  Bucuresti, Sector 5, str. Baltaretului nr. 17-21, parter
477 SG MARULUI 12 comuna Dobroesti, sat Fundeni, str. Marului nr. 12-14, judetul Ilfov
478 SG TIMONIERULUI 10 Str. Drumul Timonierului nr.10, bloc 111, sector 6, Bucuresti
479 SG EDGAR QUINET 8   Bucure?ti, sector 1, str. Edgar Quinet nr 8-10, parter
480 SG REPUBLICII 20 Sinaia, Bld. Republicii nr. 20, Judetul Prahova
481 SG I.C. BRATIANU 10 Bucuresti, sector 3, Bd. I.C. Bratianu nr.10
482 SG CORALULUI 2 Str. Coralului nr. 2, Bragadiru, jud. Ilfov 
483 SG DRUMUL TABEREI 44  Dr. Taberei, Nr. 44E, Sector 6
484 MI ATOMISTILOR Str. Atomistilor nr. 411 , Magurele, jud. Ilfov
485 MI DOAMNA GHICA 2  Bucuresti, Str. Doamna Ghica (fost prelungirea Maica Domnului nr. 176), nr. 177, Sectorul 2
486 SG BUDILA 9   Bucuresti, Str. Budila nr. 9, parter, Sector 2
487 MI GHICA PLAZA  Bucuresti, Str. Ziduri intre Vii nr. 19, Corp D, parter, Sector 2
488 SG ALEXANDRIEI 102   Bucuresti, sector 5, Sos. Alexandriei nr. 102, bl. L29, parter
489 SG CALEA GIULESTI 113 Bucuresti, Calea Giulesti nr. 113, sector 6
490 SG MARIA ROSETTI 38   Bucuresti, Sector 2, Str. Maria Rosetti nr.38, parter
491 SG DACIA 22 Bucuresti, Str. Dacia nr.22, parter, Sector 1
492 SG STRADUINTEI 1 Bucure?ti, Str. Str?duin?ei nr. 1, parter, Sector 4
493 MI MIHAI BRAVU 2  Bucuresti, Sos. Mihai Bravu nr. 2 bl. 60B, parter
494 MI BARBU VACARESCU  Str. Barbu Vacarescu nr. 201, Bucuresti, sector 2,
495 MI MIZIL Bucuresti, Str. Mizil nr. 2A, parter, Sector 3
496 SG UNIRII 191 Comuna Balotesti, sat Balotesti,Sos Unirii nr 191, judetul Ilfov
497 SG DIMITRIE CANTEMIR 2  Bucuresti, Str. Bd Dimitrie Cantemir nr. 2B, bl. P1, parter, scara 1, sectorul 4
499 SG FERDINAND 58 Bucuresti, sector 2, Bd-ul Ferdinand I, nr. 58
500 SG HUMULESTI 9 Bucuresti, str. Humulesti nr. 9, sector 5
501 SG ROPOTULUI 45 Bucuresti, str. Ropotului nr. 43-45, sector 2
502 SG DOROBANTI 111 Calea Dorobanti nr. 111-131, bloc 9, sc.F, sect.1, Bucuresti
503 SG TEIUL DOAMNEI 15  Bucuresti, sector 2, Intrarea Teiul Doamnei nr. 15, bl. 37, parter
504 MI GEORGE ENESCU Str. George Enescu nr. 36-42, sector 1, Bucuresti
505 SG CALEA DUDESTI 188 Bucuresti, Calea Dudesti nr. 188, parter, Sector 3
506 MI PIATA CHIBRIT  Bucuresti, Bld. Ion Mihalache nr. 168C, Sectorul 1
507 MI RADU BELLER str. Av. Radu Beller nr. 5-7, sector 1, Bucuresti
508 SG PRINCIPALA 105 Comuna Clinceni, str. Principala nr. 105, judetul Ilfov
509 MI PIATA COTROCENI str. Sf. Elefterie nr. 47-49, sector 5, Bucuresti
510 MI BANEASA Bucuresti, Sos. Bucure?ti Ploiesti nr. 83 - 87, Sector 1
511 SG DOINEI 80  Com. Dobroesti, sat. Fundeni, Str. Doinei nr. 80, jud. Ilfov
512 SG 23AUGUST 9 Str. 23 August, bloc U4, parter, Otopeni, jud. Ilfov
513 MI DOINEI Doinei 52, Dobroesti
514 SG BANEASA PARC Sos. Bucuresti-Ploiesti nr. 42-44, Sector 1, Bucuresti, parter, Cladirea B, Aripa B1
515 SG LINIA ICOANEI 1 Str. Linia Icoanei nr. 1-3, Com. Floresti-Stoenesti, Sat. Palanca, jud. Giurgiu
516 SG TUDOR ARGHEZI 28 Tudor Arghezi 28A, Comuna 1 Decembrie, jud. Ilfov
517 SG OBREGIA 2 Bdul Alexandru Obregia, nr. 2B, bl. 2B, parter, sector 4, Bucure?ti
519 SG FUNDENI 61 Com. Dobroesti, Sat Fundeni, Sos. Fundeni nr. 61, jud. Ilfov
520 MI FIERBINTI Orasul Fierbinti-Targ, jud. Ialomita, identificat cadastral cu nr. 298/2 (nu exista la acest moment alta adresa postala)
521 MI AMURGULUI Popesti - Leordeni, (Str. Oituz 46), tarlaua 54/6, parcela 26, Lot 1 - Lot 13, Lot 1, judetul Ilfov
522 MI BRAGADIRU 2 Orasului Bragadiru, Strada Speran?ei nr. 77, tarla 24, parcelele 104/1-104/8, Lotul 2, Jude? Ilfov
527 SG CALEA GRIVITEI 168 Bucuresti, sector 1, cal. Grivitei nr. 168
528 SG BASARABIA 55 Bucuresti,  sector 2, Bd-ul Basarabia nr. 55, bl. M22, parter,
529 MI CITY GATE Bucuresti, Piata Presei Libere nr.3-5, City Gate Turnul Nord, parter, Sector 1

ANEXA LA REGULAMENTUL CAMPANIEI CARITABILE

“Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala”

RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL – SALVATI COPIII

 

Campania se va derula pe teritoriul Romaniei, in toate magazinele din lantul Mega Image (denumite in continuare “Magazinele Participante”) in perioada 1 – 13 Septembrie 2016. Lista Magazinelor Participante din lantul Mega Image este disponibila pe www.promorb.ro.

 

In cadrul Magazinelor Participante din lantul Mega Image, programul de lucru al promoterilor ce promoveaza Campania este dupa cum urmeaza:

  • Vineri, 2 septembrie 2016 si vineri, 9 septembrie 2016: intre orele 16:00 – 20:00
  • Sambata, 3 septembrie 2016 si sambata, 10 septembrie 2016: intre orele 10:00 – 14:00
  • Duminica, 4 septembrie 2016 si duminica 11 septembrie 2016: intre orele 10:00 – 14:00

 

 

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site