Ultimele Informații:
 1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Cumpără produsele participante la campanie: Vanish Gold, Calgon Gel, Air Wick Odorizante Electrice, Finish Tablete si Geluri, Cillit Bang Pulverizator Universal și pentru fiecare produs vândut, donăm 1 leu către Organizația Salvați Copiii!

 

Perioada: 07.09.2016 - 13.09.2016

 

Locaţie:  Cora

 


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIOrganizatorul campaniei “Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala” (denumita in continuare "Campania"), este Reckitt Benckiser (Romania) SRL, cu sediul in str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, corp A, etajul 5, Sector1, cod postal 010624, Bucuresti, Romania, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, denumit in continuare "Organizatorul".

Campania se deruleaza prin intermediul agentiei THE OTHER AGENCY S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 5, Str. Ghidigeni nr. 49, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13771/2014, Cod Unic de Inregistrare RO 33844740, reprezentata prin Stelian Tudorache, in calitate de  Administrator (denumita in continuare "Agentia").

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulamentul Oficial").

Regulamentul Oficial va fi facut public pe site-ul www.promorb.ro si conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane in oricare dintre urmatoarele modalitati:

in locatiile/ Magazinele Participante unde se desfasoara Campania, la biroul “Relatii cu publicul” / Info Desk / Biroul Supraveghere Case din Magazinele Participante (asa cum acestea sunt definite in continuare la Sectiunea 6 de mai jos),

poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Agentiei, la sediul social al acesteia mentionat la punctul 1.2. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia, fără drept de compensare a participantilor. Orice modificare de acest fel le va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul Oficial, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulamentul Oficial.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea de catre Participanti a Regulamentului Oficial și a modificărilor aduse acestuia, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului Oficial.

 

Campania se va derula pe teritoriul Romaniei, in toate magazinele din lantul Cora hipermarket (denumite in continuare “Magazinele Participante”) in perioada 7 – 13 Septembrie 2016.

 

Pot participa la Campanie persoanele fizice (denumite în continuare în mod individual „Participantul” și în mod colectiv “Participanții”) cu domiciliul sau reședința ori sediul în România care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

 

Mecanismul Campaniei este urmatorul: pentru fiecare Produs Participant achizitionat in cursul perioadei Campaniei din Magazinele Participante, Organizatorul va acorda cate 1 (un) Leu, cu titlu de sponsorizare catre Organizatia Salvati Copiii din Romania. In acest mod, Participantii care achizitioneaza Produse Particpante din Magazinele Participante contribuie in mod indirect la sponsorizarea sus-mentionata.

Datele cu privire la Produsele Participante vandute in timpul Campaniei vor fi furnizate de catre Magazine Participante.

Indiferent de numarul de Produse Participante vandute in timpul Campaniei, valoarea sponsorizarii acordate de Organizator catre Organizatia Salvati Copiii nu va fi mai mare de 80.000 (optzeci de mii) de Lei. Sponsorizarea se va acorda pentru sustinerea programului denumit „Programul de prevenire si corectare a abandonului scolar”.

Organizatorul nu va modifica preturile de lista ale Produselor Participante in perioada Campaniei fata de perioada anterioara Campaniei.

Produsele participante la Campanie (numite in  prezentul Regulament Oficial “Produsele Participante”) sunt comercializate sub urmatoarele marci:  Vanish Gold, Calgon Gel, Air Wick Odorizante Electrice, , Finish Tablete si Geluri, Cillit Bang Pulverizator Universal, fiind enumerate in mod exact in tabelul de mai jos:

 

Marca

Denumire Comerciala

Gramaj

VANISH

VANISH - GOLD Pink Pudra

423 g

VANISH

VANISH - GOLD White Pudra

423 g

VANISH

VANISH - GOLD Pink gel

940 ml

VANISH

VANISH - GOLD White gel

940 ml

VANISH

VANISH - GOLD Pink Lichid

1800 ml

VANISH

VANISH - GOLD White Lichid

1800 ml

CALGON

CALGON - AUTOMAT GEL

750 ml

CALGON

CALGON - AUTOMAT GEL HYGENE+

750 ml

CALGON

CALGON - AUTOMAT GEL

1,5 l

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Anti-tobacco

19 ml

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Frezie si Iasomie

19 ml

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Turquoise Oasis

19 ml

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Linen in the air

17 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Anti-tobacco

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Fresh Water

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Frezie si Iasomie

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Levantica&Musetel

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Mystical Garden

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Turqoise Oasis

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Mulled Wine by the fire

17 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Linen in the air

17 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Spring Forest Waters

17 ml

FINISH

FINISH - CLASIC LEMON

36 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

14 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

28 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE MAX

51 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

52 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE MAX

72 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

84 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

40 tablete

FINISH

FINISH - QUANTUM  MAX

18 tablete

FINISH

FINISH - QUANTUM  MAX

36 tablete

FINISH

FINISH - QUANTUM  MAX

54 tablete

FINISH

FINISH Gel All In One Max Lemon

650 ml

FINISH

FINISH Gel All In One Max Regular

650 ml

CILLIT

CILLIT  BANG Limescale

750 ml

 

Organizatorul va suporta toate costurile aferente sponsorizarii sumelor mentionate in cadrul titlului 4 din prezentul Regulament Oficial.

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul atungerii pragului de 80.000 de Produse Participante vandute in cadrul Campaniei sau in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice aparitia evenimentului de forta majora, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia acestuia. Informarea publicului se face prin aceleasi mijloace de comunicare: pe site-ul www.promorb.ro precum si in locatiile unde se desfasoara Campania, la biroul “Relatii cu publicul” / Info Desk / Biroul Supraveghere Case din Magazinele Participante (asa cum acestea sunt definite la in anexa 1, Art1).

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul in care orice Participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Campaniei, inainte de orice actiune in justitie sau procedura contencioasa in fata oricarei autoritati publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare / reclamatie in acest sens, in forma scrisa. Organizatorul va formula un raspuns scris la sesizarea / reclamatia inaintata, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea sesizarii/reclamatiei.

In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

ANEXA LA REGULAMENTUL CAMPANIEI CARITABILE

“Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala”

RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL – SALVATI COPIII

 

LISTA DE MAGAZINE DIN LANTUL CORA HIPERMARKET

 

Campania se va derula pe teritoriul Romaniei, in toate magazinele din lantul Cora hipermarket (denumite in continuare “Magazinele Participante”) in perioada 7 – 13 Septembrie 2016:

 

 1. Cora Sun Plaza
 2. Cora Drobeta
 3. Cora Lujerului
 4. Cora Pantelimon
 5. Cora Cluj Napoca
 6. Cora Constanta City Park
 7. Cora Baia Mare
 8. Cora Bacau
 9. Cora Alexandriei
 10. Cora Constanta Bratianu
 11. Cora Ploiesti

 

 

In cadrul Magazinelor Participante din lantul Cora hipermarket, programul de lucru al promoterilor ce promoveaza Campania este dupa cum urmeaza:

 • Vineri, 9 septembrie 2016: intre orele 16:00 – 20:00
 • Sambata, 10 septembrie 2016: intre orele 10:00 – 14:00
 • Duminica, 11 septembrie 2016: intre orele 10:00 – 14:00

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site