Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala!

Cumpără produsele participante la campanie: Vanish Gold, Calgon Gel, Air Wick Odorizante Electrice, Finish Tablete si Geluri, Cillit Bang Pulverizator Universal și pentru fiecare produs vândut, donăm 1 leu către Organizația Salvați Copiii!

Perioada: 24.08.2016 - 06.09.2016

Locaţie:  Kaufland


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI 

Organizatorul campaniei “Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala” (denumita in continuare "Campania"), este Reckitt Benckiser (Romania) SRL, cu sediul in str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, corp A, etajul 5, Sector1, cod postal 010624, Bucuresti, Romania, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, denumit in continuare "Organizatorul".

Campania se deruleaza prin intermediul agentiei THE OTHER AGENCY S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 5, Str. Ghidigeni nr. 49, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/13771/2014, Cod Unic de Inregistrare RO 33844740, reprezentata prin Stelian Tudorache, in calitate de  Administrator (denumita in continuare "Agentia").

Participantii la Campanie sunt obligati sa respecte termenii si conditiile regulamentului oficial al Campaniei, potrivit celor mentionate mai jos (denumit in continuare "Regulamentul Oficial").

Regulamentul Oficial va fi facut public pe site-ul www.promorb.ro si conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil in mod gratuit oricarei persoane in oricare dintre urmatoarele modalitati:

in locatiile/ Magazinele Participante unde se desfasoara Campania, la biroul “Relatii cu publicul” / Info Desk / Biroul Supraveghere Case din Magazinele Participante (asa cum acestea sunt definite in continuare la Sectiunea 6 de mai jos),

poate fi obtinut prin trimiterea unei solicitari scrise prin posta, in atentia Agentiei, la sediul social al acesteia mentionat la punctul 1.2. de mai sus, pe toata durata de desfasurare a Campaniei.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul Oficial, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia dintre prevederile acestuia, fără drept de compensare a participantilor. Orice modificare de acest fel le va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul Oficial, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulamentul Oficial.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea de catre Participanti a Regulamentului Oficial și a modificărilor aduse acestuia, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului Oficial.

 

Campania se va derula pe teritoriul Romaniei, in toate magazinele din lantul Kaufland (denumite in continuare “Magazinele Participante”) in perioada 24 August – 6 Septembrie 2016. Lista Magazinelor Participante din lantul Kaufland este disponibila pe www.promorb.ro.

 

Pot participa la Campanie persoanele fizice (denumite în continuare în mod individual „Participantul” și în mod colectiv “Participanții”) cu domiciliul sau reședința ori sediul în România care respectă termenii și condițiile prezentului Regulament Oficial.

Mecanismul Campaniei este urmatorul: pentru fiecare Produs Participant achizitionat in cursul perioadei Campaniei din Magazinele Participante, Organizatorul va acorda cate 1 (un) Leu, cu titlu de sponsorizare catre Organizatia Salvati Copiii din Romania. In acest mod, Participantii care achizitioneaza Produse Particpante din Magazinele Participante contribuie in mod indirect la sponsorizarea sus-mentionata.

Datele cu privire la Produsele Participante vandute in timpul Campaniei vor fi furnizate de catre Magazine Participante.

Indiferent de numarul de Produse Participante vandute in timpul Campaniei, valoarea sponsorizarii acordate de Organizator catre Organizatia Salvati Copiii nu va fi mai mare de 80.000 (optzeci de mii) de Lei. Sponsorizarea se va acorda pentru sustinerea programului denumit „Programul de prevenire si corectare a abandonului scolar”.

Organizatorul nu va modifica preturile de lista ale Produselor Participante in perioada Campaniei fata de perioada anterioara Campaniei.

 

Produsele participante la Campanie (numite in  prezentul Regulament Oficial “Produsele Participante”) sunt comercializate sub urmatoarele marci:  Vanish Gold, Calgon Gel, Air Wick Odorizante Electrice, , Finish Tablete si Geluri, Cillit Bang Pulverizator Universal, fiind enumerate in mod exact in tabelul de mai jos:

 

Marca

Denumire Comerciala

Gramaj

VANISH

VANISH - GOLD Pink Pudra

423 g

VANISH

VANISH - GOLD White Pudra

423 g

VANISH

VANISH - GOLD Pink gel

940 ml

VANISH

VANISH - GOLD White gel

940 ml

VANISH

VANISH - GOLD Pink Lichid

1800 ml

VANISH

VANISH - GOLD White Lichid

1800 ml

CALGON

CALGON - AUTOMAT GEL

750 ml

CALGON

CALGON - AUTOMAT GEL HYGENE+

750 ml

CALGON

CALGON - AUTOMAT GEL

1,5 l

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Anti-tobacco

19 ml

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Frezie si Iasomie

19 ml

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Turquoise Oasis

19 ml

AIR WICK

AIR WICK ODORIZANT ELECTRIC Linen in the air

17 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Anti-tobacco

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Fresh Water

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Frezie si Iasomie

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Levantica&Musetel

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Mystical Garden

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Turqoise Oasis

19 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Mulled Wine by the fire

17 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Linen in the air

17 ml

AIR WICK

AIR WICK REZERVA ODORIZANT ELECTRIC Spring Forest Waters

17 ml

FINISH

FINISH - CLASIC LEMON

36 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

14 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

28 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE MAX

51 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

52 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE MAX

72 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

84 tablete

FINISH

FINISH - ALL in ONE

40 tablete

FINISH

FINISH - QUANTUM  MAX

18 tablete

FINISH

FINISH - QUANTUM  MAX

36 tablete

FINISH

FINISH - QUANTUM  MAX

54 tablete

FINISH

FINISH Gel All In One Max Lemon

650 ml

FINISH

FINISH Gel All In One Max Regular

650 ml

CILLIT

CILLIT  BANG Limescale

750 ml

 

Organizatorul va suporta toate costurile aferente sponsorizarii sumelor mentionate in cadrul titlului 4 din prezentul Regulament Oficial.

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul atungerii pragului de 80.000 de Produse Participante vandute in cadrul Campaniei sau in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei decizii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice aparitia evenimentului de forta majora, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia acestuia. Informarea publicului se face prin aceleasi mijloace de comunicare: pe site-ul www.promorb.ro precum si in locatiile unde se desfasoara Campania, la biroul “Relatii cu publicul” / Info Desk / Biroul Supraveghere Case din Magazinele Participante (asa cum acestea sunt definite la in anexa 1, Art1).

 

Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul in care orice Participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Campaniei, inainte de orice actiune in justitie sau procedura contencioasa in fata oricarei autoritati publice, acesta se va adresa Organizatorului cu o sesizare / reclamatie in acest sens, in forma scrisa. Organizatorul va formula un raspuns scris la sesizarea / reclamatia inaintata, in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea sesizarii/reclamatiei.

In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente de la sediul Organizatorului.

 

 

     
Nr. Crt. Nr magazin Denumire magazin
1 1000 Kaufland Bucuresti-Colentina
2 1100 Kaufland Ploieşti-Vest
3 1170 Kaufland Bistriţa, Calea Moldo
4 1200 Kaufland Râmnicu Vîlcea
5 1270 Kaufland Oradea-Rogerius
6 1300 Kaufland Timişoara-Cetate
7 1370 Kaufland Carei
8 1400 Kaufland Cluj-Manastur
9 1470 Kaufland Timisoara-Dumbravita
10 1500 Kaufland Baia Mare, Republicii
11 1570 Kaufland Curtea de Argeş
12 1600 Kaufland Alba Iulia
13 1670 Kaufland Calarasi
14 1700 Kaufland Galati - Otelarilor
15 1770 Kaufland Drobeta Turnu Severin
16 1800 Kaufland Satu Mare
17 1870 Kaufland Alexandria
18 1900 Kaufland Hunedoara
19 1970 Kaufland Tecuci
20 2000 Kaufland Targoviste-Centrum
21 2070 Kaufland Navodari
22 2100 Kaufland Targu Mures-Orasul de
23 2170 Kaufland Pascani
24 2200 Kaufland Suceava
25 2270 Kaufland Iasi-Tudor Vladimires
26 2300 Kaufland Constanta
27 2370 Kaufland Ploiesti-Democratiei
28 2400 Kaufland Piatra Neamt
29 2470 Kaufland Bucuresti-Electroapar
30 2500 Kaufland Pitesti-Razboieni
31 2570  Kaufland Gherla
32 2600 Kaufland Bucuresti-Tei
33 2670 Kaufland Radauti
34 2700 Kaufland Deva
35 2770 Kaufland Petrosani
36 2800 Kaufland Miercurea Ciuc
37 2870  Kaufland Bucureștii Noi
38 2900 Kaufland Slatina-Centrul Vechi
39 2970  Kaufland Bacău
40 3000 Kaufland Targu Jiu
41 3070  Kaufland T. Vladimirescu
42 3100  Kaufland Apărătorii Patriei
43 3200 Kaufland Zalau
44 3300 Kaufland Brasov
45 3370 Kaufland Bucuresti-Valea Casca
46 3400 Kaufland Roman
47 3500 Kaufland Bucuresti-Vitan
48 3570  Kaufland Targoviste-Bd. Unirii
49 3600 Kaufland Arad
50 3700 Kaufland Craiova-Valea Rosie
51 3800 Kaufland Iasi-Alexandru cel Bu
52 3900 Kaufland Iasi-Nicolina
53 3970  Kaufland Tg. Mureș
54 4000 Kaufland Iasi-Pacurari
55 4070  Kaufland Slatina
56 4100 Kaufland Ploieşti-Nord
57 4170 Kaufland Constanta 2
58 4200 Kaufland Pitesti-Gavana
59 4270  Kaufland Arad
60 4300 Kaufland Sibiu
61 4400 Kaufland Timisoara-Elisabetin
62 4470  Kaufland Vatra Dornei
63 4500 Kaufland Timișoara
64 4600 Kaufland Bistrita,Independente
65 4700 Kaufland Cluj-Marasti
66 4770 Kaufland Braila 2
67 4800 Kaufland Focsani
68 4900 Kaufland Braila
69 5000 Kaufland Odorheiu Secuiesc
70 5100  Kaufland Oradea
71 5200 Kaufland Bacau-Centru
72 5270 Kaufland Sibiu 2
73 5300 Kaufland Turda
74 5400 Kaufland Medias
75 5500 Kaufland Buzau
76 5570 Kaufland Arad 3
77 5600 Kaufland Sfântu Gheorghe
78 5700 Kaufland Craiova-Craiovita
79 5800 Kaufland Onesti
80 5900 Kaufland Bucuresti-Rahova
81 6000  Kaufland Oradea
82 6400 Kaufland Galati Prelungirea Br
83 6500 Kaufland Resita
84 6600 Kaufland Sighisoara
85 6700 Kaufland Slobozia
86 6800 Kaufland Campulung
87 6900 Kaufland Fagaras
88 7000  Kaufland Brâncuşi
89 7100 Kaufland Reghin
90 7200 Kaufland Galati - Henri Coanda
91 7300 Kaufland Tulcea
92 7400 Kaufland Vaslui
93 7500 Kaufland Sebes
94 7600 Kaufland Orastie
95 7700 Kaufland Mioveni
96 7800 Kaufland Comanesti
97 7900 Kaufland Giurgiu
98 8000 Kaufland Falticeni
99 8100 Kaufland Campina
100 8200 Kaufland Baia Mare,VasileAlecs
101 8300 Kaufland Botosani
102 8400 Kaufland Sighetu Marmatiei
103 8500 Kaufland Caransebes
104 8600 Kaufland Ramnicu Sarat
105 8700 Kaufland Medgidia
106 8800 Kaufland Targu Secuiesc
107 8900 Kaufland Gheorgheni
108 4370 Kaufland Basarab
109 3170 Kaufland Ferentari

ANEXA LA REGULAMENTUL CAMPANIEI CARITABILE

“Ajuta-i pe copiii nevoiasi sa mearga la scoala”

RECKITT BENCKISER (ROMANIA) SRL – SALVATI COPIII

 

Campania se va derula pe teritoriul Romaniei, in toate magazinele din lantul Kaufland (denumite in continuare “Magazinele Participante”) in perioada 24 August – 6 Septembrie 2016. Lista Magazinelor Participante din lantul Kaufland este disponibila pe www.promorb.ro.

 

In cadrul Magazinelor Participante din lantul Kaufland, programul de lucru al promoterilor ce promoveaza Campania este dupa cum urmeaza:

  • Vineri, 26 august 2016 si vineri, 2 septembrie 2016: intre orele 16:00 – 20:00
  • Sambata, 27 august 2016 si sambata, 3 septembrie 2016: intre orele 10:00 – 14:00
  • Duminica, 28 august 2016 si duminica, 4 septembrie 2016: intre orele 10:00 – 14:00

 

 

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site