Ultimele Informații:
 1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Iubeste-ti vasele. Ofera-le FINISH!

Iubeste-ti vasele. Ofera-le FINISH!

Iubeste-ti vasele. Ofera-le FINISH!

Cumpără produse Finish in valoare de 50 lei, trimite SMS la 1767 (număr cu tarif normal, valabil în rețelele Orange, Vodafone și Telekom) cu numărul bonului fiscal și numele magazinului de unde le-ai achizitionat și, prin tragere la sorți, poți câștiga un set de farfurii din portelan Rosenthal.

Perioada: 26.11.2015 - 29.12.2015

Locație: Mega Image


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI1.1. Societatea Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5, înregistrată la Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2034/2002, Cod Unic de Inregistrare RO8411320, reprezentata prin Mike Tignol, in calitate de administrator (denumita in continuare "Organizatorul")

 

Si

 

Societatea EMBLEMA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Daniel Danielopolu, nr. 34, ap A3-1, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12573/2014, Cod Unic de Inregistrare 33747399, reprezentata prin Emilia Dolis, in calitate de  Administrator (denumita in continuare "Agentia")

organizează campania ”Iubeste-ti vasele, ofera-le Finish!” (denumita in continuare "Campania"), ce va fi derulata în perioada  24 Noiembrie – 29 Decembrie 2015 in reteaua de magazine MEGA IMAGE in magazinele participante.

1.2 Campania ”Iubeste-ti vasele, ofera-le Finish!”, se desfasoara  in reteaua de supermarketuri MEGA IMAGE in 30 magazine ce pot fi gasite in regulament la sectiunea 8.Magazine Participante (denumite in continuare „Magazinele Participante”), in conformitate cu prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toti participantii.

1.3. Participantii la Campanie pot sa castige unul din cele 30 de seturi de farfurii portelan Rosenthal-Thomas oferite in unul pe zi, in fiecare zi pe perioada participanta (denumite in continuare "Premiile"), set de farfurii oferite ca premii in cadrul Campaniei din Magazinele Participante, daca participantii indeplinesc conditiile descrise in Regulament.

1.4. Participanţii la Campanie se obliga să respecte termenii şi condiţiile Regulamentului. Organizatorul isi rezerva dreptul sa descalifice din Campanie, fara vreo notificare prealabila, orice participant care nu respecta prevederile Regulamentului sau care incearca in orice fel sa fraudeze sistemul de inscriere in Campanie.

1.5. In cazul in care, pe parcursul derularii Campaniei, Organizatorul se confrunta cu situatii neprevazute legate de sistemul de inscriere in Campanie, acesta isi rezerva dreptul sa anuleze Campania si/sau sa prelungeasca perioada de derulare a acesteia si/sau sa modifice modalitatea de acordare a Premiilor, fara o notificare prealabila a acestor modificari, ci doar prin incheierea unui act aditional la Regulament ce va fi facut public dupa incheierea acestuia.

1.6. Regulamentul este intocmit si va fi facut public conform legislatiei aplicabile din Romania, fiind disponibil oricarui solicitant si in Magazinele Participante cu mentiunea “Regulament pentru Campania ”Iubeste-ti vasele, ofera-le Finish!”. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare numai dupa data intocmirii Actului Aditional. Anexele intocmite la Regulament pentru Magazinele Participante la Campanie fac parte integranta din Regulament. Anexele sau actele aditionale la Regulament, incheiate dupa data inceperii Campaniei, vor face parte integranta din acesta.

1.7. Participarea la Campanie echivaleaza cu cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prevederilor Regulamentului. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea ori necunoaşterea Regulamentului si a modificarilor acestuia de catre participanti, atat timp cat acestea au fost puse la dispozitia acestora. Niciun participant nu va putea solicita continuarea Campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a Campaniei.

1.8. Pentru participarea la Campanie, participantii trebuie sa achizitioneze produse participante mentionate in cuprinsul Regulamentului (Anexa 1) in valoare de cel putin 50 de Lei din Magazinele Participante, sa trimita SMS la numarul 1767 cu textul numele magazinului MEGA IMAGE + numarul bonului si sa pastreze bonul fiscal pe care il primesc in momentul achizitiei, in vederea validarii Premiului. Se pot inscrie in vederea participarii la Campanie, numai persoanele fizice (denumite in continuare in mod individual „Participantul” si in mod colectiv “Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani si care respecta termenii si conditiile Regulamentului.

1.9. Prin participarea la Campanie, Participantilor nu le vor fi impuse niciun fel de cheltuieli suplimentare, cu exceptia cumpararii de produse conform Regulamentului si a contravaloarii tarifelor de telefon normale pentru trimiterea SMS-ului, precum si pentru aflarea modalităţilor de intrare in posesia premiilor sau pentru obtinerea detaliilor suplimentare privind Regulamentul.

1.10. Campania este organizata in scopul cresterii notorietatii marcii Finish si a evidentierii avantajelor utilizarii acestor produse.

1.11. Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, precum si cu legislatia romana aplicabila.

1.12. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizata, in scopul informarii publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare si/sau cu rol informativ. Informatiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  contine  vor  fi  interpretate şi completate in  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

 

 

Campania se desfăşoară în perioda 24 Noiembrie, ora: 00:00 – 29 Decembrie 2015 ora 23:59.

ACT ADITIONAL nr. 1 din 27.11.2015

 la Regulamentul campaniei „Iubeste-ti vasele! Ofera-le FINISH!

din perioada 26 noiembrie –  29 decembrie

 

1.1. Societatea Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5, înregistrată la Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2034/2002, Cod Unic de Inregistrare RO8411320, reprezentata prin Mike Tignol, in calitate de administrator (denumita in continuare "Organizatorul")

Si

Societatea EMBLEMA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Daniel Danielopolu, nr. 34, ap A3-1, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12573/2014, Cod Unic de Inregistrare 33747399, reprezentata prin Emilia Dolis, in calitate de  Administrator (denumita in continuare "Agentia") organizează campania „Iubeste-ti vasele! Ofera-le FINISH! (denumita in continuare "Campania"), ce va fi derulata în perioada 26 noiembrie – 29 decembrie.

Au convenit realizarea prezentului Act aditional, adaugat la Regulamentului Oficial al campaniei „Iubeste-ti vasele! Ofera-le FINISH”, realizat pentru Campania desfasurata in 26 noiembrie – 29 decembrie in urmatoarele conditii:

 

Art. 1. Modificarile aduse la Regulamentul Oficial al Campaniei Iubeste-ti vasele! Ofera-le FINISH!

 (1) In prezentul act s-a convenit ca perioada campaniei este 26 Noiembrie 2015 – 29 Decembrie 2015

 

(2) Prezentul act aduce o  modifcare a peioadei in care se va realiza  inscrierea in concurs si data extragerii castigatorilor 

Inscrierea in Campanie se poate face din prima pana in ultima zi a Campaniei, respectiv incepand cu data de 26 Noiembrie ora 00:00 si pana la data de 29 Decembrie 2015 ora 23.59. Dupa data limita de primire a inscrierilor (29 Decembrie 2015, ora 23.59), inregistrarea in Campanie este oficial încheiată şi nu se vor mai accepta înregistrări ulterioare.

Tragerea la sorti va avea loc in data de 11 Ianuarie 2016 si pana in data de 15 Ianuarie 2016 se vor valida toti castigatorii.

Campania se desfasoara in termenii si conditiile mentionate in cadrul Regulamentului Oficial al „Iubeste-ti vasele! Ofera-le FINISH!”

3.1. Inscrierea in Campanie, pentru a participa la extragerea castigatorilor premiilor (denumiti in continuare "Castigatorii"), se va realiza, prin SMS dupa cum urmeaza:

- Numarul de telefon 1767 va fi furnizat de o companie de telecomunicatii prin intermedul Agentiei; costul unui sms trimis la numarul de telefon 1767 este un cost normal, fara suprataxa;

- Agentia va primi si valida SMS-urile Participantilor. Pentru a fi validate SMS-urile, acestea trebuie sa indeplineasca conditiile de mai sus – si anume sa fie trimise la numarul de telefon 1767, participantul sa fi cumparat produse participante de minimum 50 lei din magazinele participante MEGA IMAGE in perioada Campaniei, iar sms-ul sa cuprinda “numele magazinului MEGA IMAGE + numarul bonului de casa” (exemplu: MEGA IMAGE VULCAN + 12330).

- Agentia va trimite mesaj de confirmare celor care trimit “numele magazinului MEGA IMAGE + numarul bonului de casa” la numarul 1767. Mesajul va fi: “Felicitari! Te-ai inscris cu succes in campania ”Iubeste-ti vasele, ofera-le Finish!”. Pastreaza bonul de casa pentru validarea premiului”.

- Agentia va extrage si va contacta Castigatorii 30 Castigatori + 1 rezerva pentru fiecare.

Fiecare bon fiscal poate fi inscris in Campanie o singura data. De pe acelasi numar de telefon se poate trimite un numar limitat de SMS-uri cu numere de bonuri fiscale diferite (maxim 10 SMS-uri). Daca de pe acelasi numar de telefon sau de pe numere de telefon diferite va fi trimis de mai multe ori acelasi numar de bon, se va valida, in mod aleatoriu, unul singur, restul urmand a fi anulate.

Valoarea totala a Premiilor oferite in Campanie este de 3000 euro.

Tragerea la sorti va avea loc, dupa incheierea Campaniei, pana cel tarziu la data de 11 ianuarie 2016, din baza de date ce contine Participantii. 

 

4.1. Premiile constau in 30 seturi de farfurii portelan Rosenthal-Thomas (4 farfurii/ set), fiecare set in valoare de 100 euro.

4.2. Valoarea totala a Premiilor este de 3000 Ron, neincluzand sumele cu titlu de impozit ce se reţin şi se vireaza conform prevederilor conform prevederilor fiscal aplicabile.

4.3. In cazul in care Castigatorul este minor, acesta nu poate intra in posesia Premiului.

4.4. Orice alte cheltuieli, suplimentare celor mentionate mai sus, vor fi suportate in exclusivitate de catre Castigatori, acceptarea Premiului reprezentand implicit acordul pentru suportarea acestor cheltuieli.

4.5. Castigatorii nu au posibilitatea si nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor Premiilor. Castigatorii sunt singurii beneficiari ai Premiilor atribuite si nu pot ceda drepturile asupra acestora unor alte persoane.

 

5.1. Inscrierea in Campanie se poate face din prima pana in ultima zi a Campaniei, respectiv incepand cu data de 24 Noiembrie ora 00:00 si pana la data de 29 Decembrie 2015 ora _23.59. Dupa data limita de primire a inscrierilor (29 Decembrie 2015, ora 23.59), inregistrarea in Campanie este oficial încheiată şi nu se vor mai accepta înregistrări ulterioare.

5.2. Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, intreprinderile individuale, intreprinderile familiale, asociatiile, fundatiile, organizatiile non-profit, precum si orice alte forme de organizare similare si nu pot participa la Campanie salariatii Organizatorului şi membrii familiilor acestora, precum si salariatii Agentiei, agenţiilor si furnizorilor implicati in organizarea Campaniei si salariatii magazinelor MEGA IMAGE.

5.3. Tragerea la sorti se va face pana la cel tarziu 15 Ianuarie 2015 in prezenta unui reprezentant al Organizatorului, unui reprezentant al Agentiei, precum si in prezenta unui avocat, a unui jurist sau a unui notar. Castigatorul va fi contactat in maxim 7 zile lucratoare (luni – vineri) de la extragere. In cazul in care Castigatorul nu poate fi contactat in 24 de ore de la momentul primului apel telefonic, acesta va pierde Premiul. In cazul in care Castigatorul refuza sa primeasca premiul, nu colaboreaza cu Organizatorul in vederea primirii si acceptarii premiului ori tergiverseaza preluarea Premiului, dupa notificarea acestuia sau in cazul imposibilitatii validarii sale conform Regulamentului, Organizatorul poate sa-l descalifice si sa acorde Premiul uneia dintre rezerve.

5.4. Dupa extragerea Castigatorului vor fi extrase si cate  o rezerva pentru fiecare castigator (deci in total se vor extrage si 30 rezerve); acestea vor fi contactate in ordinea extragerii in cazul in care Castigatorul nu poate fi contactat, refuza premiul sau este descalificat de catre Organizator, potrivit Regulamentului. In cazul in care nici rezervele nu sunt in capacitatea de a primi premiile ori nu au putut fi validati, atunci Organizatorul isi rezerva dreptul de a nu mai atribui Premiile respective.

5.5. In scopul validarii sale, Castigatorul va trebui sa prezinte Organizatorului o copie a cartii de identitate, bonul fiscal, intreg si lizibil, mentionat in SMS, care face dovada achizitiei de produse participante de minimum 50 lei, din magazinele participante MEGA IMAGE, in 24 de ore de la contactarea telefonica. Orice eroare referitoare la datele furnizate de catre Castigatori nu atrage raspunderea Organizatorului. Organizatorul nu poate fi tinut raspunzator pentru situatia in care, datorita datelor eronate oferite de Castigator, Premiul nu ajunge la acesta.

5.6. Inscrierile in Campanie sau revendicarile facute pe baza unor bonuri fiscale care sunt ilizibile, degradate, modificate, duplicate, falsificate, viciate intr-un mod care nu permite probarea achizitionarii produsului participant, care contin erori de printare, tipografice sau de alt tip, incluzand fara limitare orice alt tip de modificari ale informatiilor sau ale elementelor lor componente datorate manevrarii acestora, vor fi nule si nu vor fi luate in considerare de Organizator.

5.7. Organizatorul nu-si asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal inscris. In asemenea cazuri, va putea fi validat doar Participantul care va fi in posesia bonului fiscal inscris in Campanie.

5.8. Impozitul cu retinere la sursa aplicabil veniturilor individuale provenite din Campanie aferent premiilor oferite va fi calculat si va fi platit de Organizator fara implicarea Castigatorilor.

5.9. Lista Castigatorilor va fi facuta public, dupa validarea tuturor Castigatorilor pe site-ul www.promorb.com cat si pe pagina de Facebook a brandului Finish in Romania.

5.10. Castigatorul intra in posesia Premiului prin semnarea unui proces verbal de predare-primire, la momentul ridicarii acestuia.

5.11. Organizatorul nu va avea nicio raspundere si nu va putea fi implicat in niciun litigiu legat de detinerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale.

5.12. Bonurile fiscale vor fi returnate Castigatorilor dupa validarea lor.

5.13. In eventualitatea unei dispute asupra validitatii unei inscrieri in cadrul Campaniei, decizia Organizatorului este definitiva.

5.14. Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru:

 

 1. Bonuri deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;
 2. SMS-urile trimise la alt numar de telefon decat 1767, ce ar duce la neprimirea acestora de catre Organizator;
 3. SMS-urile ce contin un numar de bon fiscal scris gresit fata de cel de pe bonul fiscal original;
 4. SMS-urile transmise in afara perioadei Campaniei, mentionate mai sus;
 5. SMS-urile care nu sunt expediate de pe un numar de telefon din retelele Orange, Vodafone, RDS sau Telekom;
 6. SMS-urile trimise de Organizator, dar care nu au fost primite de catre Participanti din motive tehnice sau independente de vointa Organizatorului;
 7. Situatiile in care numarul de telefon de pe care este primit un SMS nu poate fi identificat si ca atare Organizatorii nu vor putea raspunde Participantului la Campanie;
 8. Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile, in legatura cu care s-au inregistrat bonurile fiscale;
 9. Existenta in stocurile magazinelor a Produselor participante la Campanie;
 10. Nici erorile furnizate de catre Castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordarii in conditii normale a Premiului, la imposibilitatea identificarii unui Caştigator, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorita ilizibilitatii datelor personale, bonului fiscal inscris;
 11. Imposibilitatea unui Caştigator de a intra in posesia premiului dorit;
 12. Reclamatiile referitoare la Premiu, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considere de catre Organizator;
 13. Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal;
 14. Defectiuni tehnice ale operatorului de telefonie mobila;

Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

6.1. Organizatorul este inregistrat ca operator de prelucrare de date cu caracter personal la ANSPDCP, avand nr. 17338.

6.2. Organizatorul se obligă de asemenea să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecţia datelor personale stocate pe durata Campaniei. Ca atare, Organizatorul se angajează să păstreze confidenţialitatea datelor personale ale Participanţilor/ Caştigătorilor la Campanie şi să le utilizeze conform Regulamentului şi legislaţiei in vigoare.

6.3. Participanţii la Campanie, in calitate de persoane vizate, au, conform Legii 677/ 2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art.12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul de intervenţie asupra datelor (art.14) şi dreptul de opoziţie (art. 15).

6.4. Prin simpla participare la Campaniei şi trimiterea datelor personale la Organizator, participanţii sunt de acord ca datele lor să intre în baza de date a Organizatorului şi să fie prelucrate în scopul Regulamentului. La cererea expresă, în scris, a participanţilor, Organizatorul nu va mai folosi datele lor personale.

6.5 Urmatoarele date personale vor fi colectate pe durata Campaniei: nume, prenume, adresa, numarul de telefon, adresa e-mail, varsta. In cazul castigatorilor de premii se va colecta si seria si numarul de buletin al fiecaruia.

6.6. Datele personale mentionate anterior, cu exceptia numelui si prenumelui Castigatorilor, nu vor fi facute publice ele fiind necesare doar pentru inmanarea Premiilor.

6.7. Scopurile constituirii bazei de date sunt: inmanarea Premiilor Castigatorilor, inregistrarea Castigatorilor Campaniei, realizarea de rapoarte statistice cu privire la Participanti, informarea acestora prin diverse mijloace de comunicare (posta, e-mail, sau alte mijloace de comunicare permise prin lege) cu privire la alte actiuni desfasurate in viitor de catre Organizator, acestea din urma doar daca persoana vizata si-a exprimat acordul expres si neechivoc. Organizatorul se obliga ca datele personale sa nu fie difuzate catre terti cu exceptia imputernicitilor sai.

6.8. Prin participarea la Campanie, Participantii isi dau in mod expres consimtamantul ca datele lor personale (respectiv nume, prenume, numarul de telefon, localitatea, seria si numarul de buletin in cazul castigatorilor de premii) sa fie procesate si incluse in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale Organizatorului. Participanţii care refuză să furnizeze datele cu caracter personal solicitate, nu vor fi supuşi procesului de validare pentru acordarea premiilor în cadrul Concursului.

6.9. In intelesul Legii nr. 677/2001, principalele drepturi mai sus mentionate apartinand persoanelor vizate au urmatorul continut:

• Dreptul de acces la date: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Astfel, la cererea scrisa, semnata si datata a persoanei respective, trimisa la sediul social al Organizatorului mentionat la art. 1.1. din Regulament, o data pe an, in mod gratuit, Organizatorul  va confirma daca utilizeaza date care o privesc sau va inceta orice prelucrare a acestora.

• Dreptul de interventie asupra datelor: Orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la operator, la cerere si in mod gratuit:

(i)            dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte;

(ii)           dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii.

•  Dreptul de opozitie: Persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, ca datele care o vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari prin transmiterea unei cereri scrise Organizatorului

6.10.  Participarea la Campanie constituie acordul potentialilor Castigatori referitor la faptul ca numele si Premiul castigat, vor fi facute publice, potrivit legislatiei in vigoare si folosit in materiale publicitare de catre Organizator fara nici un fel de remuneratie aferenta. Organizatorul va putea solicita Participanţilor, după caz, să semneze si o declaratie scrisa in acest sens, fără  însă ca aceasta să afecteze calitatea de Câştigător si / sau să condiţioneze acordarea premiului.

6.11. Prin inscrierea la Campanie, Participantii isi exprima acordul neechivoc asupra prevederilor Regulamentului.

 

 

 

7.1. Pentru scopul Regulamentului, forta majora inseamna orice eveniment care nu poate fi controlat, remediat sau prevazut de catre Organizator, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa si a carui aparitie pune pe acesta din urma in imposibilitatea de a-si indeplini obligatiile asumate prin Regulament.

7.2. Daca o situatie de forta majora impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art. 1351 Noul Cod Civil. In cazul in care Organizatorul invoca un eveniment de forta majora, acesta este obligat sa comunice participantilor la Campanie, existenta acesteia in termen de 10 zile lucratoare de la aparitia evenimentului de forta majora.

220

MI PIATA GEMENII

3

MI MIHAI BRAVU

11

MI ION MIHALACHE 

14

MI CONSTANTA 1 

46

MI TOMIS MALL       

143

MI BUCURESTI MALL

144

MI PLAZA ROMANIA  

87

MI UNIRII          

7

MI DRUMUL TABEREI

8

MI TITAN         

61

MI FERDINAND      

233

MI CITY MALL  

323

MI CARTIER LATIN

408

MI GIURGIULUI 2

17

MI EMINESCU    

64

MI T.PALLADY      

13

MI IANCULUI      

9

MI COLENTINA     

301

MI MAGHERU

60

MI ION ROATA CONSTANTA

6

MI 13 SEPTEMBRIE 

177

MI MONACO TOWER      

29

MI VALEA OLTULUI

181

MI BUCURESTII NOI

111

MI PETRE ISPIRESCU

157

MI COMPLEX NORD PLOIESTI

302

MI HUEDIN

409

MI AVRIG

10

MI TINERETULUI   

15

MI PLOIESTI    

9.1. In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente material de la sediul Organizatorului. 

9.2. Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Regulamentului.

FINISH

 

 

 

8711017

8594002682736

FINISH

FINISH - SARE - 1,5Kg

3009523

5011417552926

FINISH

FINISH - SOLUTIE DE CLATIRE 800 ml.

0367613

8690570518252

FINISH

FINISH - ALL in ONE  - 28 TABLETE

0393351

8690570518276

FINISH

FINISH - ALL in ONE  - 56 TABLETE

3017957

5011417562970

FINISH

FINISH All IN ONE 28 TABLETE + 12 TABLETE GRATIS

8114319

5997321732572

FINISH

FINISH ALL IN 1  POWER & PURE  48 tablete

8119501

4002448079163

FINISH

FINISH ALL IN 1 POWER & PURE   72 tablete

3005994

5201347159283

FINISH

FINISH - QUANTUM  MAX - 60 TABLETE

8082925

5201347159283

FINISH

FINISH - QUANTUM  - 60 TABLETE

3021393

5011417563540

FINISH

FINISH – ALL IN ONE MAX – 51 TABLETE

0277032

3059946158891

FINISH

FINISH - ALL in ONE GEL 650ML

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site