Ultimele Informații:
 1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Mamele isi aleg aliatii la curatenie pentru a petrece mai mult timp cu cei mici!

Mamele isi aleg aliatii la curatenie pentru a petrece mai mult timp cu cei mici!

Mamele isi aleg aliatii la curatenie pentru a petrece mai mult timp cu cei mici!

Cumpara produse Vanish, Calgon, Air Wick, Cillit Bang, Dettol sau Finish in valoare de minim 100 RON pe o singura factura fiscala, vino cu factura fiscala dupa casele de marcat la Relatii Clienti si poti castiga un voucher de 10 RON, voucher de recumparare produse RB, valabil in magazinele Metro.

Perioada: 14.04.2016 - 11.05.2016

Locatia: Metro


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI1. Organizatorul Campaniei Promotionale “Mamele isi aleg aliatii la curatenie pentru a petrece mai mult timp cu cei mici” (denumită în continuare „Campania”) este societatea Reckitt Benckiser (România) S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod poștal 010624, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, avand numar de operator de date personale 17338, denumită în continuare "Organizatorul".

 

2. Campania este organizată prin intermediul societăţii Grup Sapte  S.R.L, persoană juridică română, cu sediul în Str. Nicolae Filipescu, nr.45, sector 2, Bucuresti, înmatriculată la Registrul Comerțului cu nr J12/1508/1999, avand codul unic de înregistrare RO 11389389, atribut fiscal RO, reprezentată de Florina Mihaescu în calitate de  Director General, denumită în continuare „Agenția”.

3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603, din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

1. Campania este organizată și desfășurată in urmatoarele magazine participante din reteaua METRO (25 magazine) denumite in continuare  “Locatiile participante“ :

METRO ARAD

METRO CONSTANTA 2

METRI BACAU

METRO DEVA

METRO BRASOV 2

METRO GALATI

METRO MILITARI

METRO IASI

METRO SIBIU

METRO ORADEA

METRO BAIA MARE

METRO PITESTI

METRO BANEASA

METRO PLOIESTI

METRO PALLADY

METRO TIMISOARA 1

METRO BRASOV 1

METRO TIMISOARA 2

METRO BERCENI

METRO TARGU MURES

METRO VOLUNTARI

METRO SUCEAVA

METRO CLUJ

METRO CRAIOVA

METRO CONSTANTA 1

 

 

2. Campania va începe pe data de 14 aprilie 2016, ora 00:00:00 și va dura până pe 11 mai 2016, ora 23:59:59. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor juridice romane (indiferent de forma de organizare) infiintate si care isi desfasoara activitatea in conditiile legii romane, persoanele fizice autorizate in conditiile legii, intreprinderile individuale, precum si intreprinderile familiale/asociatiile familiale care achiziţionează produsele participante la Campanie, în decursul derulării acesteia (14.04.2016, ora 00.00.00 –  11.05.2016, ora 23.59.59, ora României), şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului,  ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

3. Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

1. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe perioada desfasurarii campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi desfasurarea campaniei fara drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor cuprinzand si motivele aferente, prin aceeasi modalitate ca si Regulamentul, inainte de data la care va intra in vigoare respectiva modificare, printr-un act aditional ce va face parte integranta din prezentul Regulament. Orice act aditional la prezentul Regulament va fi autentificat de un notar public.

2. Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia , atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor.

3. Niciun participant nu va putea solicita continuarea campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a campaniei.

4. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

1. Condiții pentru înscrierea în Campanie. Perioada desfășurării Campaniei este cuprinsă între 14 aprilie 2016, ora 00:00:00 și 11 mai 2016, ora 23:59:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei”.

2. Mecanismul campaniei este: Cumpara produse RB participante la campanie* in valoare de minimum 100 lei pe o singura factura fiscala, vino cu factura fiscala dupa casele de marcat la Relatii Clienti si poti castiga un voucher in valoare de 10 lei**, voucher de recumparare produse RB valabil in magazinele Metro

3. *Produsele participante sunt toate produsele apartinand marcilor: Vanish, Calgon, Air Wick, Cillit Bang, Dettol si/sau Finish.

4. **Voucherele de recumparare produse RB se acorda dupa casele de marcat la Serviciu Clienti, in limita a 900 buc. Voucherele valabile in reteaua Metro in valoare de 10 lei fiecare, se vor retrage direct din factura la urmatoarea achizitie de produse RB. Regulamentul campaniei este disponibil in mod gratuit pe www.promorb.ro si  la biroul Relatii cu Publicul in fiecare magazin participant la campanie.

5. Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a  următoarelor condiții:

 1. Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secțiunii 4 de mai sus;

 2. Să achiziţioneze produse participante la Campanie in valorile aratate mai sus în perioada 14.04.2016, ora 00.00.00 –  11.05.2016, ora 23.59.59, ora României;

 3. Să se prezinte cu factura fiscala dupa casele de marcat la Relatii Clienti din magazinele participante in perioada 14.04.2016 –  11.05.2016, unde va primi garantat premiul

 4. Facturile  fiscale aferente unor Produse achiziționate în altă perioadă decât cea prevăzută mai sus nu vor fi luate în considerare.

 5. Un participant poate ridica premiul castigat doar din magazinul in care i-a fost emisa factura fiscala

 6. Multiplu de prag de achizitie nu reprezinta multiplu de vouchere/discount – se acorda o oferta/client

 7. Premiile se acorda in limita stocului disponibil

 8. Valabilitate voucher promo: 14 aprilie – 11 mai 2016

6. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica mesajele campaniei, fără a anunţa acest lucru prin intermediul unui act adiţional la Regulament.

Produsele participante la Campanie sunt: toate produsele  Vanish, Air Wick, Calgon, Cillit, Finish si Dettol, aflate la vanzare pe teritoriul României in reteaua de magazine METRO, locatiile mentionate in sectiunea 3 (25 magazine).

1. In cadrul acestei Campanii sunt acordate 900 de premii, fiecare premiu in valoare de 10 lei (TVA inclusa). Fiecare premiu consta intr-un vocher de recumparare produse RB valabil in magazinele Metro, fiecare voucher in valoare nominala de cate 10 lei (TVA inclusa). Voucherele au valabiltitate in perioada 14 aprilie-11 mai 2016. Vaoarea totala  a premiilor este de 9000 lei (TVA inclusa).

2. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor participante), acceptarea premiului fiind implicit acordul pentru suportarea acestor cheltuieli.

3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

4. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

5. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

Participantul are dreptul sa se inscrie in Campanie cu o singura factura fiscala, cu conditia ca factura fiscala sa intruneasca conditiile din prezentul regulament.

Pentru ca participarea la promoţie să fie considerată eligibila, trebuie să fie îndeplinite cumulativ următoarele condiţii:

 1. Sa achizitioneze in perioada Campaniei, produse participante la Campanie (potrivit sectiuni 6 a Regulamentului Oficial) din cadrul magazinelor participante Metro, mentionate la sectiunea 3 din prezentul regulament.

 2. Sa se prezinte cu factura/facturile fiscal la Relatii Clienti aflat dupa casele de marcat, sa prezinte factura/facturile fiscale care atesta achizitia de produse RB in valoare de minim 100 lei conform conditiei de achizitie din sectiunea 6.

1. Facturile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte firme implicate în promoţie nu îşi asumă nici o răspundere pentru facturile fiscale necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de facturi fiscale care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

2. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea facturilor fiscale şi/sau de înstrăinarea acestora.

1. Organizatorul nu va oferi contravaloarea in lei pentru premiile promotiei.

2. Premiile castigate nu pot fi schimbate cu alte obiecte/produse.

1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

2. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

3. Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie.

1. Organizatorul și Agenția sunt indreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.      

2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

3. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

4. Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării produselor participante la Campanie, prin factura fiscala corespunzătoare.

5. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

6. Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentie in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe website-ul Campaniei. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agenția se obliga sa raspunda acestor contestaţii în termen de maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

7. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

8. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

9. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

 1. Facturile fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului. Nici erorile furnizate de catre castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiei sau Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Câştigător.

 2. Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;

 3. Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;

 4. Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la factura fiscala promotional;

 5. Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la promoţie;

 

10. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei.

11. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia.

 

1. Organizatorul şi Agentia se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţia se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

2. Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

 1. dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

 2. dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

 3. dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

 1. dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

 2. dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

 3. realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

3. Agenția se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, căt și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp, si, dacă este cazul, să notifice către Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectările și prelucrarile de date cu caracter personal realizate în legatură cu înscrierea și participarea la Campanie.

4. Organizatorul este inregistrat la ANDSPC, avand numar de operator de date personale 17338.

1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

2. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

3. Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră. 

1. Eventualele litigii aparute între Organizator, Agenție și Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatura cu desfasurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Agenției cu o sesizare/reclamație în acest sens, în forma scrisa. Agenția, care este răspunzatoare de implementarea Campaniei,  va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamației.

2. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente material de la sediul Organizatorului.

3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agenției în termen de maxim 2 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Agenția nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

 1. In magazinele participante la promotie

 2. in format electronic, prin accesarea website-ului www.promorb.ro

 3. in urma unei solicitări scrise, trimise la adresa Agenției, din București, Strada Nicolae Filipescu, nr. 45, sector 2, București.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  conține  vor  fi  interpretate şi completate în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

4. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

5. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

6. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site