Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

RB Spring Multibrand Event 2017

RB Spring Multibrand Event 2017

RB Spring Multibrand Event 2017

Cumpara produse RB participante la campanie in valoare de minimum 24.99 lei (tva inclus) pe un singur bon fiscal, trimite SMS la numarul 3723 cu numarul bonului fiscal si numele magazinului de unde le-ai achizitionat si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile puse in joc!

 

Perioada: 29.03.2017 - 12.04.2017

Locație: Kaufland


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI1.1 Organizatorul Campaniei Promoționale RB Spring ‘17 Multibrand Event (denumită în continuare „Campania”) este societatea Reckitt Benckiser (România) S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod poștal 010624, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, avand numar de operator de date personale 17338, denumită în continuare "Organizatorul".

 

1.2. Campania este organizată prin intermediul societăţilor TNDC ADVERTISING S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în Bucuresti, str. Maxim  Gorki nr.20A, sec.1, înregistrată la Registrul Comerțului cu numărul J40/10043/1998, cod unic de înregistrare RO11131583, în calitate de agenție de publicitate - creație și prin Touch Communications S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Sector 1, Str. Sold. Buciumat Gheorghe, nr. 27, înmatriculată la Oficiul Registrului Comerţului sub nr. J40/6196/2015, cod unic de înregistrare RO34551632, în calitate de agenție de publicitate – implementare, denumite în continuare „Agențiile”.

1.3. Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza "Regulamentul"), fiind obligatoriu pentru toți Participanții. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfașurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

2.1. Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000, privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată în Monitorul Oficial nr. 603, din 31.08.2007, cu modificările și completările ulterioare, precum și cu legislația română aplicabilă.

3.1. Campania este organizată și desfășurată în magazinele detaliate in Anexa nr. 1 a prezentului regulament, denumite în continuare  “Locațiile participante“ .

3.2. Campania va începe pe data de 29 martie 2017, ora 00:00:00 și va dura până pe 12 aprilie 2017, ora 23:59:59. Orice Participant care nu se încadrează în acest interval de timp nu va fi luat în considerare.

 

4.1. Campania este deschisă participării tuturor persoanelor fizice, cu domiciliul/reşedinţa în România, cu vârsta de minim 18 ani (împliniţi până la data începerii Campaniei), persoanelor juridice romane (indiferent de forma de organizare) infiintate si care isi desfasoara activitatea in conditiile legii romane, persoanele fizice autorizate in conditiile legii, intreprinderile individuale, precum si intreprinderile familiale/asociatiile familiale care achiziţionează produsele participante la Campanie, în decursul derulării acesteia (29.03.2017, ora 00.00.00 –  12.04.2017, ora 23.59.59, ora României), şi care respectă termenii şi condiţiile prezentului Regulament Oficial (denumite în continuare „Participanţii”).

4.2. Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Organizatorului,  ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

4.3.Participarea la această Campanie implică cunoaşterea şi acceptarea integrală, expresă şi neechivocă a prezentului Regulament.

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe perioada desfasurarii campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi desfasurarea campaniei fara drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor cuprinzand si motivele aferente, prin aceeasi modalitate ca si Regulamentul, inainte de data la care va intra in vigoare respectiva modificare, printr-un act aditional ce va face parte integranta din prezentul Regulament. Orice act aditional la prezentul Regulament va fi autentificat de un notar public.

5.1 Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia , atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor.

5.2 Niciun participant nu va putea solicita continuarea campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a campaniei.

5.3 Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

Condiții pentru înscrierea în Campanie. Perioada desfășurării Campaniei este cuprinsă între 29 martie 2017, ora 00:00:00 și 12 aprilie 2017, ora 23:59:59, denumită în continuare “Perioada desfășurării Campaniei”.

Inscrierea la campanie se poate face prin doua modalitati : prin SMS sau online.

6.1. Inscriere prin SMS

Mecanismul campaniei este urmatorul: Cumpara produse RB participante la campanie in valoare de minimum 24.99 lei (tva inclusa) pe o singura factura fiscala/bon fiscal, trimite SMS la numarul 3723 cu numarul facturii fiscale/bonului fiscal si numele magazinului de unde le-ai achizitionat si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile detaliate in Anexa nr.2 la prezentul regulament.

Pentru înscrierea valabilă în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a  următoarelor condiții:

a.Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secțiunii 4 de mai sus;

b.Să achiziţioneze produse participante la Campanie in valorile aratate mai sus în perioada 29.03.2017, ora 00.00.00 –  12.04.2017, ora 23.59.59, ora României;

c.Să trimită în perioada campaniei (29.03.2017, ora 00.00.00 – 12.04.2017, ora 23.59.59,ora României) numărul  facturii fiscale/bonului fiscal şi numele magazinului de unde a achiziţionat, prin SMS, la numarul 3723 (număr cu tarif normal stabilit de reţelele de telefonie mobilă din care este trimis SMS-ul). Un mesaj SMS trebuie să conţină un singur număr de factura fiscala/bon fiscal şi un singur nume de magazin.

d.Numarul bonului fiscal sa nu fi fost inregistrat si prin aplicatia online de pe www.promorb.ro .

e.Să păstreze în original factura fiscala/bonul fiscal de achiziție a Produselor. Factura fiscalaa / bonul fiscal trebuie sa fie in original sau copie conform cu originalul.

f.Facturile  fiscale /bonurile fiscale aferente unor Produse achiziționate în altă perioadă decât cea prevăzută mai sus nu vor fi luate în considerare.

g.După ce numărul facturii/bonului fiscal şi numele magazinului de unde au achiziţionat au fost trimise prin SMS la numărul 3723, Participanţii vor primi un mesaj de confirmare.

6.2. Inscriere online

Mecanismul campaniei este urmatorul: Cumpara produse RB participante la campanie in valoare de minimum 24.99 lei (tva inclusa) pe un singur bon fiscal, intra pe www.promorb.ro , da click pe bannerul campaniei MULTIBRAND SPRING 2017 , introdu numele, prenumele , numarul de telefon, numele magazinului de unde le-ai achizitionat, data bonului fiscal, numarul bonului fiscal si bifeaza luarea la cunostinta a regulamentului de campanie si poti castiga prin tragere la sorti unul dintre premiile detaliate in Anexa nr.2 la prezentul regulament.

Pentru înscrierea online în vederea participării la Campanie este necesară îndeplinirea cumulativă a următoarelor condiții:

a.Să aibă drept de participare, respectiv să îndeplinească condiţiile Secțiunii 4 de mai sus;

b.Să achiziţioneze produse participante la Campanie in valorile aratate mai sus în perioada 29.03.2017, ora 00.00.00 –  12.04.2017, ora 23.59.59, ora 23.59.59, ora României;

c.Să inregistreze în perioada campaniei (29.03.2017, ora 00.00.00 –  12.04.2017, ora 23.59.59, ora României) pe www.promorb.ro urmatoarele date : numele, prenumele, numarul de telefon, numele magazinului de unde s-au achizitionat produsele participante, data bonului fiscal, numarul bonului fiscal si sa bifeze luarea la cunostinta a regulamentului de campanie

d.Numarul bonului fiscal sa nu fi fost inregistrat si prin SMS la numarul 3723.

e.Să păstreze în original bonul fiscal de achiziție a Produselor. Bonul fiscal trebuie sa fie in original sau copie conform cu originalul.

f.Bonurile fiscale aferente unor Produse achiziționate în altă perioadă decât cea prevăzută mai sus nu vor fi luate în considerare.

6.4. Dacă există un Participant care deţine mai multe facturi fiscale/bonuri fiscale, emise în aceeaşi dată, de aceleasi magazine sau de magazine diferite, acestea se pot inregistra in campanie, trimitand numarul fiecarei facturi fiscale/bon fiscal si numele magazinului. Fara a afecta prevedirile prezentului Regulament, Organizatorul isi rezerva dreptul de a verifica situatia respectiva, iar in caz de neveridiciate  respectiva inregistrare va fi invalidata.

6.5. Participanţii vor suporta costurile pentru fiecare SMS trimis în perioada Campaniei la numărul 3723 (tarif normal stabilit de reţelele de telefonie mobilă din care este trimis SMS-ul).

6.6. Validarea înregistrărilor:

6.6.1. Validarea inscrierilor prin SMS

Pentru a putea fi declarate valide, înregistrările prin SMS la numărul 3723 trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

a)  înscrierile trebuie să se facă în perioada desfăşurării Campaniei 29.03.2017, ora 00.00.00 (ora României) – 12.04.2017, ora 23.59.59 (ora României);

b)  înscrierile trebuie să conţină numărul facturii fiscale/bonului fiscal şi numele magazinului care a emis factura fiscala /bonul fiscal . Se vor lua în considerare SMS-uri având una dintre urmatoarele forme: „Kaufland Basarab 123456”, „ Kaufland Basarab - 123456”, „ Kaufland Basarab: 123456”.

c) SMS-ul poate fi expediat doar din rețelele Vodafone, Orange, și Telekom.

d) Nu se acceptă trimiterea de SMS-uri care conțin alt tip de informații decât cele de mai sus.

e) Participantul va primi un SMS de răspuns care îl va anunța asupra înscrierii sale în campania promoțională.  Primirea SMS-ului de către Participant nu certifică faptul că datele incluse în SMS-ul trimis de acesta sunt corecte, ci reprezintă doar dovada primirii  SMS-ului de participare la campanie.

6.6.2. Validarea inscrierilor online

Pentru a putea fi declarate valide, înregistrările de pe www.promorb.ro trebuie să îndeplinească, cumulativ, în mod obligatoriu şi fără echivoc următoarele condiţii:

a)  înscrierile trebuie să se facă în perioada desfăşurării Campaniei 29.03.2017, ora 00.00.00 –  12.04.2017, ora 23.59.59 (ora României);

b)  înscrierile trebuie să conţină numele, prenumele, numarul de telefon, numele magazinului de unde s-au achizitionat produsele participante, data bonului fiscal, numarul bonului fiscal si bifa luarii la cunostinta a regulamentului de campanie.

e) Participantul va primi un răspuns de confirmare care îl va anunța asupra înscrierii sale în campania promoțională.  Primirea confirmarii nu certifică faptul că datele incluse în formularul de inregistrare trimis de acesta sunt corecte, ci reprezintă doar dovada inscrierii la campanie.

6.7. Mesajele Campaniei:

6.7.1. Inscrierea prin SMS

Pentru fiecare sms înscris, Participantul va primi un mesaj de răspuns prin SMS, după cum urmează:

a) Daca mesajul este valid: Ai fost inregistrat cu succes. Pastreaza bonul fiscal pentru validare. Succes!

b) Daca SMS-ul contine un mesaj invalid: Mesaj incorect. Te rugăm, scrie cu atenţie numărul bonului  şi numele magazinului. Ex.: Nume Magazin 12345. Succes!    

c) Daca numarul bonului/facturii fiscale a fost inscris de pe acelasi numar de telefon: Numarul bonului  a mai fost inregistrat de pe acest telefon .

d) Daca inscrierea s-a facut inafara perioadei de campanie : Inregistrarea nu s-a efectuat, perioada promotiei fiind 29.03-12.04.2017.

6.7.2. Inscrierea online

Pentru fiecare inscriere pe www.promorb.ro, Participantul va primi un mesaj de confirmare, după cum urmează:

a) Daca inscrierea este valida: Felicitari! Numarul bonului fiscal a fost inregistrat cu success. Pastreaza bonul fiscal pentru validare.

b) Daca inscrierea contine un mesaj invalid: Eroare. Numarul bonului fiscal  este incorect.

c) Daca numarul bonului fiscal  a fost inscris de pe acelasi numar de telefon: Eroare. Numarul bonului fiscal   a mai fost inregistrat de pe acest telefon .Un numar de bon fiscal  poate fi inregistrat doar o singura data in tragerea la sorti.

d) Daca inscrierea se face inaintea perioadei de campanie : Campania nu a inceput in acesta retea de magazine. Perioada promotiei este 29.03-12.04.2017.

e) Daca inscrierea se face dupa terminarea perioadei de campanie : Campania s-a finalizat pentru acesta retea de magazine. Perioada promotiei : 29.03-12.04.2017.Va multumim!

6.8. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a modifica mesajele campaniei, fără a anunţa acest lucru prin intermediul unui act adiţional la Regulament.

Produsele participante la Campanie sunt: toate produsele  Vanish, AirWick, Calgon, Cillit Bang, Finish, aflate la vanzare pe teritoriul României in retelele de magazine participante, locatiile mentionate la sectiunea 3 si detaliate in Anexa nr.1 .

8.1. Premiile campaniei promotionale se acorda prin tragere la sorti si sunt detaliate in Anexa nr.2 a acestui regulament.

8.2. Participanţilor la Campanie nu le sunt impuse nici un fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu excepţia cheltuielilor normale de desfăşurare a Campaniei (costul de achiziţionare a produselor participante şi costul de trimitere a SMS-urilor), acceptarea premiului fiind implicit acordul pentru suportarea acestor cheltuieli.

8.3. Câștigătorii nu au posibilitatea și nici dreptul de a cere modificarea caracteristicilor premiilor. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane.

8.4. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii. În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului), acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea promoției rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

8.5. Refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 3 zile de la data la care Agenția l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

8.6. În cazul în care Câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

8.7. Dacă Organizatorul nu decide în mod expres altfel, premiul nu poate fi înlocuit cu contravaloarea în bani a acestuia ori cu un alt bun sau serviciu.

 

Tragerea la sorţi va fi electronică și se va desfăşura în prezenţa unui reprezentant RB România şi a unui notar public. Tragerea la sorti pentru acordarea premiilor va avea loc in maxim 30 zile lucratoare, dupa data incheierii campaniei in locatiile participante.

9.1. La această tragere la sorţi participă toate înscrierile valide din 29.03.2017, ora 00.00.00 (ora României) – 12.04.2017, ora 23.59.59 (ora României).

9.2. Pentru fiecare premiu va fi extras un castigator si 1 rezerva. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 9 a Regulamentului, se va apela la rezerva câştigătorului respective şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare. Dacă se parcurge procedura pentru rezerva şi nu se finalizează corect validarea acesteia, premiul respectiv nu va mai fi acordat, acesta rămânând în posesia Organizatorului.

9.3. Lista câştigătorilor validaţi conţinând numele şi prenumele câştigătorilor şi premiile câştigate va fi publicată, în termen de maxim 10 de zile lucrătoare de la data validării tuturor câştigătorilor, pe website-ul www.promorb.ro.

10.1. Anunțarea câștigătorilor

10.1.1. Anunțarea câştigatorilor se va face în termen de maxim 10 zile lucrătoare de la data tragerii la sorţi, de către un reprezentant al Organizatorului, la numerele de telefon cu care câștigătorii s-au înscris în Campanie. Aceștia vor fi informaţi în legătura cu premiul câştigat şi procedura de validare.

10.1.2. Reprezentanţii Organizatorului vor încerca stabilirea contactului cu fiecare câştigător apelând numărul de telefon de maximum 5 ori, în 5 zile diferite, în intervalul orar (9.00 – 17.00), la ore diferite. Dacă, din motive independente de voinţa Organizatorului, câştigătorul nu poate fi contactat de către Organizator în condiţiile stabilite (are telefonul închis sau nu răspunde la nici unul dintre apeluri), se va apela la rezerve.

10.2. Validarea câștigătorilor

10.2.1. Pentru validarea premiilor, câștigătorii vor fi rugaţi să furnizeze datele personale (nume, prenume şi adresa completă) şi să trimită, în termen de maxim 5 zile lucrătoare de la data anunţării, facturii fiscal/bonului fiscal in original sau copie conforma cu originalul ce atestă achiziția unui/unor produs(e) participant(e) (numărul facturii fiscale/bonului fiscal trimis Organizatorului trebuie să coincidă cu numărul facturii fiscale/bonului fiscal înscrise/inscris în campanie şi desemnata/desemnat câştigătoare/castigator, iar numele magazinului înscris pe acea factura fiscalaa/bon fiscal trimisa/trimis Organizatorului trebuie să coincidă cu numele magazinului înscris în campanie şi desemnat câştigător), precum și o copie a actului de identitate, prin e-mail, la adresa indicata in cadrul convorbirii telefonice de validare. Copia facturii fiscal /bonului fiscal, precum şi cea a actului de identitate al câştigătorului trebuie scanate în format .jpg sau .pdf şi ataşate, subiectul e-mail-ului trebuie să fie numele Campaniei, iar în corpul e-mail-ului trebuie scrise datele cu caracter personal ale câştigătorului (nume, prenume adresa completă).

10.2.2. Copia buletinului/cărţii de identitate este necesară doar pentru îndeplinirea formalităţilor legale impuse de Codul Fiscal cu privire la plata impozitelor veniturilor câştigate din premii.

10.2.3 Daca o persoana extrasa ca fiind castigatoare nu poate prezenta factura fiscala/bonul fiscal in original, poate cere o copie „conform cu originalul” a facturii fiscal/bonului fiscal de la magazinul de unde s-a facut achizitia (copia trebuie sa includa si stampila magazinului).

10.2.4. Procedura de validare a rezervelor este aceeaşi cu procedura de validare a câştigătorului. În cazul în care rezervele nu vor putea fi contactate şi validate, premiul nu se mai acorda rezervelor şi va ramâne în proprietatea Organizatorului.

10.2.5. În cazul în care un câştigător nu poate fi anunţat sau nu poate fi validat în termenele şi în condiţiile stipulate la Secțiunea 10 a regulamentului, se va apela la prima rezervă a câştigătorului respectiv, în ordinea extragerii şi se va urma aceeaşi procedura de anunţare şi validare.

10.3. Acordarea premiilor

10.3.1. Premiile vor fi expediate prin curier/posta catre adresa specificata de catre castigatori în momentul anunţării lor. Acordarea premiilor se va realiza în maxim 30 de zile lucrătoare de la data validării și comunicării adresei de expeditie.

10.3.2. La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe lângă datele de identificare ale câştigătorului, premiul câştigat, o declaraţie pe proprie răspundere a câştigătorului, în sensul că îndeplineşte condiţiile de participare impuse de Regulament, data predării premiului şi semnătura acestuia. Fac exceptie de la prezenta precizare doar castigatorii voucherelor care vor semna  confirmarea de primire.

10.3.3. Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuză sau care nu îndeplineşte condiţiile prevăzute de Regulament pierde în mod automat calitatea de câştigător şi nu poate intra în posesia premiului.

10.3.4. Numele câştigătorilor şi câştigurile acordate vor fi afişate după tragerea la sorţi şi validarea câştigătorilor pe site-ul www.promorb.ro timp de 2 săptămâni. Informaţiile publicate pe site-ul www.promorb.ro vor fi: nume, prenume şi premiu câştigat.

11.1. Facturile fiscale /bonurile fiscale care sunt deteriorate, falsificate, inventate, cât şi orice altă imitaţie sunt considerate nule şi nu vor fi luate în considerare în cadrul Campaniei. Orice încercare de falsificare va fi pedepsită conform legislaţiei în vigoare. Organizatorul prezentei Campanii, precum şi celelalte firme implicate în promoţie nu îşi asumă nici o răspundere pentru facturile fiscale necorespunzătoare (deteriorate, falsificate, pierdute, înstrăinate) sau pentru orice alţi factori care ar putea afecta dreptul de participare la prezenta Campanie, şi nici nu va fi obligat să acorde premiile pe baza unor astfel de facturi fiscale care nu întrunesc toate condiţiile prevăzute în prezentul Regulament Oficial, pentru a fi validate.

11.2. Organizatorul nu va fi responsabil de pierderea facturilor fiscale şi/sau de înstrăinarea acestora.

12.1. Organizatorul nu va oferi contravaloarea in lei pentru premiile promotiei.

12.2. Premiile castigate nu pot fi schimbate cu alte obiecte/produse.

13.1. Organizatorul se obligă să calculeze şi să vireze impozitul datorat pentru veniturile obţinute de către câştigători prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispoziţiile Codului Fiscal legea 571/2003 cu modificarile in vigoare.

13.2. Organizatorul va depune declaraţii de venit la autoritatea fiscală competentă pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaraţii de venit şi cheltuieli ce derivă din câştigarea Premiilor cad în sarcina exclusivă a câştigătorului.

13.3. Organizatorul nu va avea nici o răspundere faţă de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de către participant în legătură cu această Campanie.

1. Organizatorul și Agențiile sunt îndreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii.

2. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea şi nu va fi numit parte în cazurile referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenţa principiul conform căruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respectă prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de către câştigător, Organizatorul nu mai răspunde de integritatea şi calitatea acestora.

3. Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul (taxele fiscale) aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Codul fiscal .

4. Organizatorul Campaniei va acorda premii Participanţilor care au luat parte la Campanie, în conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial şi care fac dovada achiziţionării produselor participante la Campanie, prin factura fiscala/bonul fiscal corespunzătoare/ corespunzator.

5. În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul acestei Campanii, decizia Organizatorului este definitivă.

6. Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentia de implemntare in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe website-ul Campaniei. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agenția de implemntare se obliga sa raspunda acestor contestaţii în termen de maxim doua zile lucratoare de la primirea acestora.

7. În cazul în care Organizatorul constată că un câştigător nu a îndeplinit şi/sau nu a respectat condiţiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îşi rezervă dreptul de a suspenda oricând drepturile şi beneficiile ce revin câştigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câştigător. În cazul în care Organizatorul constată asemenea situaţii după ce premiul a fost deja acordat, respectivul câştigător va restitui Organizatorului valoarea premiului şi cheltuielile aferente suportate de Organizator în legătură cu aceasta.

8. Organizatorul nu are nici o obligaţie de a întreţine corespondenţa cu solicitanţii unor revendicări necâştigătoare ce apar ulterior acordării efective a premiilor oferite în cadrul acestei Campanii.

9. Organizatorul nu îşi asumă responsabilitatea pentru:

a.Facturile fiscal/bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului. Nici erorile furnizate de catre castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiilor sau Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Câştigător, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorită ilizibilitatii datelor personale, facturilor fiscal/bonurilor fiscale inscrise;

b.Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;

c.Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerae de catre Organizator;

d.Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la factura fiscalaa promotional;

e.Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Agentiile / Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.Pierderile, întârzierile sau întreruperile neanunţate ale serviciului de mesaje SMS, generate de reţelele de telefonie mobilă sau de oricare alte defecţiuni sau probleme tehnice independente de voinţa Organizatorului;

f.Situaţiile în care numărul de telefon de pe care este primit un mesaj SMS nu poate fi identificat şi ca atare Organizatorul nu va putea contacta participanţii la campanie;

g.Eventualele dispute legate de drepturile asupra numerelor de telefon de pe care s-au trimis SMS-urile la numărul scurt al campaniei. Pentru înscrierile prin SMS, Organizatorul va considera câştigătoare persoana care răspunde la telefonul mobil de pe care s-a făcut înscrierea câştigătoare în momentul contactării telefonice de către Organizator pentru anunţarea câştigului.

h.Situaţiile în care consumatorii achiziţionează în perioada campaniei promoţionale produse neparticipante la promoţie;

10. Organizatorul are dreptul de a invalida SMS-urile de participare care conţin informaţii false ori vădit eronate şi care nu îndeplinesc condiţiile de validare menţionate în prezentul Regulament.

11. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a verifica şi monitoriza modul în care se desfăşoară înscrierile în campanie. În cazul în care se observă anumite tentative de fraudă, înscrierile respective vor fi anulate.

12. Organizatorul îşi rezervă dreptul de a exclude definitiv orice persoană participantă în campanie care, prin comportamentul fraudulos, afectează bunul mers al campaniei.

13. Organizatorul este îndreptăţit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii. Orice intenţie de influenţare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea din Campanie. Încercarea de fraudă, precum înscrierea aceleiaşi persoane folosind numere de telefon diferite vor rezulta în descalificarea respectivului consumator şi implicit acesta nu va mai avea dreptul de a primi premiul. În cazul în care sunt identificate persoane care au influenţat sau care au facilitat câştigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmărirea în instanţă a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente.

14. Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. 

1. Prin înscrierea la Campanie, Participanții sunt de acord cu prevederile Regulamentului și sunt de acord că, în cazul în care vor căștiga, numele și localitatea de reședință să fie facute publice și folosite în scopuri publicitare, fară alte obligații sau plăți.

2. Organizatorul şi Agentiile se obligă să respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001, privind protecția datelor personale ale Participanților stocate pe durata Campaniei și ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţiile se angajează să păstreze confidențialitatea datelor personale ale Participanților la Campanie și să le utilizeze conform legislatiei în vigoare.

3. Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 privind protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulatie a acestor date și în special cele cu privire la:

a.dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoană vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care îi privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

b.dreptul de opoziție potrivit caruia persoana vizată are dreptul de a se opune în orice moment, din motive intemeiate și legitime legate de situația sa particulară, ca datele care o vizează să facă obiectul unei prelucrari, cu excepția cazurilor în care există dispoziții legale contrare;

c.dreptul de intervenție asupra datelor potrivit căruia orice persoana vizată are dreptul de a obține de la Organizator, la cerere și în mod gratuit:

I.dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau ștergerea datelor a caror prelucrare nu este conformă legii, în special a datelor incomplete sau inexacte;

II.dupa caz, transformarea în date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii;

III.realizarea notificării către terțe persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operațiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedește imposibilă sau nu presupune un efort disproporționat fată de interesul legitim care ar putea fi lezat.

4. Agențiile se obligă, de asemenea, să respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001, privind protecția datelor personale stocate atât pe durata desfășurării Campaniei, căt și ulterior încheierii acesteia pe o durată nelimitata de timp.

1. Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1352 din Codul Civil.

2. Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

3. Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră. 

1. Eventualele litigii aparute între Organizator, Agenții și Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul în care orice Participant are de semnalat un incident în legatura cu desfasurarea Campaniei, înainte de orice acțiune în justiție sau procedura contencioasa în fata oricărei autorități publice, acesta se va adresa Agenției cu o sesizare/reclamație în acest sens, în forma scrisa. Agenția, care este răspunzatoare de implementarea Campaniei,  va formula un răspuns scris la sesizarea/reclamația înaintata în termen de 10 (zece) zile lucrătoare de la primirea sesizării/reclamției.

2. În cazul în care soluționarea amiabilă nu va fi posibilă, litigiile vor fi soluționate de instanțele judecătorești române competente material de la sediul Organizatorului.

3. Eventualele reclamații legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agenției de implemnatre în termen de maxim 2 zile de la data incetarii Campaniei. Dupa expirarea acestui termen, Agenția de implemntare nu va mai lua în considerare nicio reclamație.

1. Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

a.In magazinele participante la promotie

b.in format electronic, prin accesarea website-ului www.promorb.ro

c.in urma unei solicitări scrise, trimise la adresa Agenției de implemntare, din Strada Soldat Buciumat Gheorghe, nr. 27, sector 1, București.

2. Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  conține  vor  fi  interpretate şi completate în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

3. Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

4. Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, atât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

5. Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

6. Participarea la această Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

1. Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

2. Premiile neacordate vor rămâne în posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea în maniera pe care o va considera necesară sau potrivită intereselor sale.

3. Organizatorul este îndreptățit să ia toate măsurile necesare în caz de tentativă de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implică organizarea și desfășurarea Campaniei.

ANEXA NR.1 – LOCATII PARTICIPANTE

 

Campania este organizată și desfășurată în magazine din rețeaua KAUFLAND ROMANIA   denumite în continuare  “Locațiile participante“ :

Nr. Crt.

Nr magazin

Denumire magazin

1

1000

Kaufland Bucuresti-Colentina

2

1100

Kaufland Ploieşti-Vest

3

1170

Kaufland Bistriţa, Calea Moldo

4

1200

Kaufland Râmnicu Vîlcea

5

1270

Kaufland Oradea-Rogerius

6

1300

Kaufland Timişoara-Cetate

7

1370

Kaufland Carei

8

1400

Kaufland Cluj-Manastur

9

1470

Kaufland Timisoara-Dumbravita

10

1500

Kaufland Baia Mare, Republicii

11

1570

Kaufland Curtea de Argeş

12

1600

Kaufland Alba Iulia

13

1670

Kaufland Calarasi

14

1700

Kaufland Galati - Otelarilor

15

1770

Kaufland Drobeta Turnu Severin

16

1800

Kaufland Satu Mare

17

1870

Kaufland Alexandria

18

1900

Kaufland Hunedoara

19

1970

Kaufland Tecuci

20

2000

Kaufland Targoviste-Centrum

21

2070

Kaufland Navodari

22

2100

Kaufland Targu Mures-Orasul de

23

2170

Kaufland Pascani

24

2200

Kaufland Suceava

25

2270

Kaufland Iasi-Tudor Vladimires

26

2300

Kaufland Constanta

27

2370

Kaufland Ploiesti-Democratiei

28

2400

Kaufland Piatra Neamt

29

2470

Kaufland Bucuresti-Electroapar

30

2500

Kaufland Pitesti-Razboieni

31

2570

Kaufland Gherla

32

2600

Kaufland Bucuresti-Tei

33

2670

Kaufland Radauti

34

2700

Kaufland Deva

35

2770

Kaufland Petrosani

36

2800

Kaufland Miercurea Ciuc

37

2870

Kaufland Bucureștii Noi

38

2900

Kaufland Slatina-Centrul Vechi

39

2970

Kaufland Bacău

40

3000

Kaufland Targu Jiu

41

3070

Kaufland T. Vladimirescu

42

3100

Kaufland Apărătorii Patriei

43

3200

Kaufland Zalau

44

3300

Kaufland Brasov

45

3370

Kaufland Bucuresti-Valea Casca

46

3400

Kaufland Roman

47

3500

Kaufland Bucuresti-Vitan

48

3570

Kaufland Targoviste-Bd. Unirii

49

3600

Kaufland Arad

50

3700

Kaufland Craiova-Valea Rosie

51

3800

Kaufland Iasi-Alexandru cel Bu

52

3900

Kaufland Iasi-Nicolina

53

3970

Kaufland Tg. Mureș

54

4000

Kaufland Iasi-Pacurari

55

4070

Kaufland Slatina

56

4100

Kaufland Ploieşti-Nord

57

4170

Kaufland Constanta 2

58

4200

Kaufland Pitesti-Gavana

59

4270

Kaufland Arad

60

4300

Kaufland Sibiu

61

4400

Kaufland Timisoara-Elisabetin

62

4470

Kaufland Vatra Dornei

63

4500

Kaufland Timișoara

64

4600

Kaufland Bistrita,Independente

65

4700

Kaufland Cluj-Marasti

66

4770

Kaufland Braila 2

67

4800

Kaufland Focsani

68

4900

Kaufland Braila

69

5000

Kaufland Odorheiu Secuiesc

70

5100

Kaufland Oradea

71

5200

Kaufland Bacau-Centru

72

5270

Kaufland Sibiu 2

73

5300

Kaufland Turda

74

5400

Kaufland Medias

75

5500

Kaufland Buzau

76

5570

Kaufland Arad 3

77

5600

Kaufland Sfântu Gheorghe

78

5700

Kaufland Craiova-Craiovita

79

5800

Kaufland Onesti

80

5900

Kaufland Bucuresti-Rahova

81

6000

Kaufland Oradea

82

6400

Kaufland Galati Prelungirea Br

83

6500

Kaufland Resita

84

6600

Kaufland Sighisoara

85

6700

Kaufland Slobozia

86

6800

Kaufland Campulung

87

6900

Kaufland Fagaras

88

7000

 Kaufland Brâncuşi

89

7100

Kaufland Reghin

90

7200

Kaufland Galati - Henri Coanda

91

7300

Kaufland Tulcea

92

7400

Kaufland Vaslui

93

7500

Kaufland Sebes

94

7600

Kaufland Orastie

95

7700

Kaufland Mioveni

96

7800

Kaufland Comanesti

97

7900

Kaufland Giurgiu

98

8000

Kaufland Falticeni

99

8100

Kaufland Campina

100

8200

Kaufland Baia Mare,VasileAlecs

101

8300

Kaufland Botosani

102

8400

Kaufland Sighetu Marmatiei

103

8500

Kaufland Caransebes

104

8600

Kaufland Ramnicu Sarat

105

8700

Kaufland Medgidia

106

8800

Kaufland Targu Secuiesc

107

8900

Kaufland Gheorgheni

108

4370

Kaufland Basarab

109

3170

Kaufland Ferentari

 

ANEXA NR . 2 - PREMIILE ACORDATE ȘI VALOAREA PREMIILOR

 

În cadrul acestei Campanii sunt acordate, prin tragere la sorti, 172 premii :

- 172 seturi vouchere in valoare de 200 lei (tva inclusa)/premiu; 1 premiu (set vouchere) = 4 vouchere x 50 RON/ voucher.

Voucherele sunt valabile doar in reteaua de magazine Kaufland.

Valoarea totală a premiilor este de maxim 34400 lei (tva inclusa).

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site