Ultimele Informații:
 1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Scholl - Multumesc pentru fiecare pas!

Scholl - Multumesc pentru fiecare pas!

Scholl - Multumesc pentru fiecare pas!

Cumpara orice produs Scholl Velvet SmoothTM - Pila electronica pentru picioare sau Scholl Velvet SmoothTM - Sistem electronic de ingrijire a unghiilor ori un pachet ce contine unul dintre aceste produse, trimite SMS la 1841 cu numarul bonului fiscal/ facturii si numele magazinului de unde ai cumparat si poti castiga prin tragere la sorti o pereche de incaltari marca MUSETTE!*

*in campanie se ofera 50 de premii, iar fiecare premiu consta intr-un cupon de 700 lei cu care se poate achizitiona incaltaminte in oricare dintre magazinele MUSETTE din Romania sau de pe www.musette.ro. Valoarea totala a premiilor este de 35.000 lei. Pastreaza bonul fiscal pentru validare premiului. Pentru mai multe detalii, a se vedea Regulamentul Oficial aici: www.promorb.ro/detalii/scholl-multumesc-pentru-fiecare-pas.html#regulament

 

Perioada: 15.11.2016 - 31.12.2016

Locatia: Romania


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEIOrganizatorul campaniei publicitare “Scholl - Mulțumesc Pentru Fiecare Pas” (denumită în continuare „Campania”) este societatea Reckitt Benckiser (România) S.R.L., persoană juridică română, cu sediul în București, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod poștal 010624, înmatriculată la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, având codul unic de înregistrare 8411320, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 17338, denumită în continuare „Organizatorul”.

Campania se va desfasura prin intermediul The Other Agency SRL, cu sediul in Bucuresti, str Ghidigeni, nr 49, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comertului sub nr. J40/13771/2014 Cod Unic de Inregistrare RO33844740 in calitate de Agentie imputernicita, desfasurand activitati legate de implementarea Campaniei, gestionarea si  integrarea canalelor Campaniei, contactarea castigatorilor si inmanarea premiilor, denumita in cele ce urmeaza „Agenția”.

Agentia va raspunde pentru contactarea si validarea castigatorilor, conform Regulamentului, cat si pentru logistica necesara derularii Campaniei promotionale (participare la tragerea la sorti, inmanare premiu, trimitere mesaje etc.).

În ceea ce privește operațiunile privind colectări și/sau prelucrări de date cu caracter personal, acestea vor fi realizate de către Agentie, în calitate de împuternicit al Organizatorului.

Campania se va desfășura conform prevederilor prezentului regulament oficial („Regulamentul”), care este obligatoriu pentru toți Participanții, astfel cum sunt aceștia definiți mai jos.

Prin participarea la Campanie, se prezumă cunoașterea Regulamentului și acordul Participantului asupra prevederilor Regulamentului. Participanții se obligă să respecte și să se conformeze tuturor termenilor, condițiilor și prevederilor Regulamentului.

Campania este organizată de catre Organizator in scopul creșterii notorietatii marcii Scholl si a evidentierii avantajelor utilizarii acestor Produse.

Campania este organizată în conformitate cu prevederile Ordonanței Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor și serviciilor pe piață, republicată.

Campania este organizată și desfășurată pe întreg teritoriul României.

Campania va începe pe data de 15 Noiembrie 2016, orele 00:00:00, și va dura până pe data de 31 Decembrie 2016, orele 23:59:59, denumită în continuare “Perioada Campaniei”.

Inscrierile realizate in afara Perioadei Campaniei nu vor fi luate in considerare.

Regulamentul este disponibil oricărui solicitant, în mod gratuit, pe întreaga durată a Campaniei, în oricare dintre următoarele modalități:

în format electronic la adresa www.apps.facebook.com/scholl-multumesc

în format electronic la adresa http://promorb.ro/

în urma unei solicitări scrise, trimise la sediul Agentiei, mentionat la Sectiunea 1 de mai sus.

Potrivit liberei decizii a Organizatorului, Campania poate fi mediatizată, în scopul informării publicului, inclusiv prin intermediul unor materiale publicitare și/sau cu rol informativ. Informațiile  pe  care  astfel  de  materiale  le  pot  conține  vor  fi  interpretate şi completate în  conformitate  cu  prevederile Regulamentului.

Organizatorul își rezervă dreptul de a modifica și/sau completa Regulamentul, precum si dreptul de a suspenda și/sau înceta și/sau întrerupe desfășurarea Campaniei, cu condiția înștiințării prealabile a Participanților, cu privire la orice modificare a vreuneia din prevederile acestuia, fără drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusă la cunoștință Participanților cuprinzând și motivele aferente, prin aceeași modalitate ca și Regulamentul, înainte de data la care va intra în vigoare respectiva modificare, prin încheierea unui act adițional, ce va face parte integrantă din Regulament. Orice act adițional la Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu își va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoașterea ori necunoaşterea Regulamentului și a modificărilor acestuia de către Participanți, cât timp cât acestea au fost puse la dispoziția Participanților.

Niciun Participant nu va putea solicita continuarea Campaniei și nici repararea unui potențial prejudiciu produs prin suspendarea regulamentară a Campaniei.

Participarea la Campanie implică cunoașterea și acceptarea integrală, expresă și neechivocă a Regulamentului.

Se pot înscrie în vederea participării la Campanie, numai persoanele fizice (denumite în continuare în mod individual „Participantul” și în mod colectiv “Participanții”) cu domiciliul sau reședința în România care, la data înscrierii, au împlinit vârsta de 18 ani și care respectă termenii și condițiile Regulamentului.

Nu sunt eligibile pentru a participa la Campanie persoanele juridice, persoanele fizice autorizate, întreprinderile individuale, întreprinderile familiale, asociațiile, fundațiile, organizațiile non-profit, precum și orice alte forme de organizare similare, precum și salariaţii Organizatorului, ai Agenţiei,  și/sau ai societăţilor implicate în organizarea Campaniei și ai societăților care desfășoară servicii de distribuție pentru Organizator, precum și rudele în linie directă și/sau colaterală (până la gradul al III-lea inclusiv), soții/soțiile și afinii acestora.

Participanții se pot înscrie în Campanie oricând in cursul Perioadei Campaniei, asa cum este mentionata in Sectiunea 3 de mai sus.

Campania se compune din doua mecanisme diferite de inscriere si respectiv premiere, dupa cum urmeaza:

Mecanismul 1 al Campaniei – inscrierea in baza achizitiei produselor Scholl: pentru inscrierea in Mecanismul 1 al Campaniei este necesara indeplinirea cumulativa a  urmatoarelor conditii:

Participantul trebuie sa aiba drept de participare, respectiv sa indeplineasca conditiile Sectiunii 5 de mai sus;

Participantul trebuie sa achizitioneze minim un produs Scholl Velvet SmoothTM - Pila electronica pentru picioare sau un produs Scholl Velvet SmoothTM - Sistem electronic de ingrijire a unghiilor (denumite in continuare in mod generic "Produsele"). In Perioada Campaniei Organizatorul va pune pe piata, pe langa Produsele in ambalaj obisnuit, si anumite pachete speciale pentru Craciun, ce vor cuprinde un Produs. Participantii se pot inscrie in Mecanismul 1 al Campaniei indiferent daca achizitioneaza un Produs normal sau un Produs ambalat in pachet special de Craciun;

Produsele pot fi achizitionate din orice tip de magazin din Romania, inclusiv din comertul on-line din Romania, cu conditia de a nu fi contrafacute;

Participantul trebuie sa pastreze in original bonul fiscal sau factura de achizitie a Produsului, Produsul in sine si ambalajul Produsului;

Produsele achizitionate in afara Perioada desfasurarii Campaniei, asa cum acesta este mentionata in prezentul Regulament nu vor putea fi luate inscrise in Campanie.

Mecanismul 2 al Campaniei – inscrierea in baza felicitarilor create pe Facebook: pentru inscrierea in Mecanismul 2 al Campaniei este necesara indeplinirea cumulativa a  urmatoarelor conditii:

Participantul trebuie sa acceseze aplicația “Scholl - Mulțumesc Pentru Fiecare Paswww.apps.facebook.com/scholl-multumesc, folosind contul personal de Facebook;

aplicația va pune la dispoziție 3 rame predefinite, cu ajutorul cărora Participantul își poate face propria felicitare Scholl. După personalizarea acesteia, felicitarea va fi salvată în galeria felicitărilor, iar utilizatorul va putea distribui felicitarea în rețeaua socială Facebook;

Organizatorul si Agentia au dreptul de a verifica cuprinsul felicitarilor si de a cenzura acele felicitari sau texte care sunt contrare bunelor moravuri si nu folosesc un limbaj decent.

 

6. B. Modalitatile de inscriere in Campanie

Participantii se pot inscrie in Campanie oricand in Perioada desfasurarii Campaniei.

Inscrierea in Campanie se va face in felul urmator:

Inscrierea in Mecanismul 1 al Campaniei:

Participantii vor cumpara unul dintre Produsele descrise la punctul 6.2 subpunctul i. de mai sus;

Participantii vor trimite numarul, data bonului fiscal sau al facturii si numele magazinului de unde a fost cumparat Produsul prin SMS catre numarul 1841, tarif normal, cu numarul si data bonului fiscal sau a facturii de achizitie a Produsului. Numarul de SMS este valabil in toate retelele de telefonie mobila din Romania. Exemplu SMS: „1234567 16 noiembrie 2016 emag”.

Pentru fiecare SMS inscris, Participantul va primi un mesaj de raspuns prin SMS, in functie de situatie, dupa cum urmeaza:

in cazul in care SMS-ul a fost trimis in inainte de inceperea Perioadei Campaniei, mesajul de raspuns va fi: „Campania „Scholl – Multumesc Pentru Fiecare Pas” va incepe in data de 15.11.2016. Trimite mesajul tau dupa aceasta data!”;

in cazul in care SMS-ul a fost trimis corect, mesajul de raspuns va fi: „Multumim pentru participarea la Campania „Scholl – Multumesc Pentru Fiecare Pas”. Mesajul tau a fost inregistrat. Pastreaza bonul fiscal pentru validare!”;

in cazul in care s-a depasit limita de maxim 3 inscrieri/ zi, mesajul de raspuns va fi: „Ai depasit limita maxima de inscrieri intr-o zi: 3. Te asteptam si maine cu noi inscrieri. Succes!”;

in cazul in care s-a depasit limita de maxim 10 inscrieri in Campanie, mesajul de raspuns va fi: „Ai depasit limita maxima de inscrieri pentru perioada Campaniei si nu te mai poti inscrie! Pastreaza toate bonurile inscrise anterior. Succes!”;

in cazul in care acelasi mesaj SMS (cu acelasi detalii) este trimis a doua oara folosindu-se acelasi numar de telefon, mesajul de raspuns va fi: „Acest bon a mai fost folosit in cadrul Campaniei “Scholl – Multumesc Pentru Fiecare Pas”. Te rugam, participa cu un alt bon fiscal. Succes!”;

in cazul in care SMS-ul contine un mesaj invalid, mesajul de raspuns va fi: „Mesaj incorect. Te rugam, sa trimiti numarul bonului fiscal/ facturii, data bonului/ facturii si numele Magazinului din care a fost achizitionat Produsul Participant. Succes!”;

in cazul in care SMS-ul a fost trimis dupa terminarea Perioadei Campaniei, mesajul de raspuns va fi: „Campania „Scholl – Multumesc Pentru Fiecare Pas” s-a incheiat pe data de 31.12.2016. Te asteptam alaturi de noi la urmatoarea campanie!”;

pe langa inscrierea prin SMS, Participantii se pot inscrie in Mecanismul 1 al Campaniei si prin inregistrarea numarului de telefon, al numarului si datei bonului fiscal sau al facturii si numelui magazinului de unde a fost cumparat Produsul in aplicatia Facebook www.apps.facebook.com/scholl-multumesc;

fiecare bon fiscal sau factura se poate folosi pentru inscrierea in Campaniei o singura data. Este interzisa inscrierea in Campanie cu acelasi bon fiscal sau factura de pe mai multe numere de telefon sau mai multe conturi de Facebook. Fiecare Participant se poate inscrie in Campanie maxim 3 ori pe zi, respectiv maxim 10 ori pe toata Perioada Campaniei, cu 10 bonuri fiscale sau facturi diferite. Fiecare Participant va fi identificat prin numarul de telefon de pe care face inscrierea;

Inscrierea in Mecanismul 2 al Campaniei:

Participantii se vor inscrie potivit celor descrise la punctul 6.2 subpunctul ii. de mai sus;

de pe un cont personal de Facebook se poate face doar o inscriere in Mecanismul 2 al Campaniei.

 

În cadrul Campaniei se vor acorda următoarele premii:

pentru Mecanismul 1 al Campaniei se acorda 50 de premii, fiecare premiu constând intr-un voucher de 700 de Lei, ce poate fi folosit in magazinele Musette din Romania, pentru achizitia produselor constand in incaltaminte, la alegere;

pentru Mecanismul 2 al Campaniei se acorda 5 premii, fiecare premiu constând intr-un produs Scholl Velvet SmoothTM - Pila electronica pentru picioare, editia de iarna de culoare mov. Valoarea fiecarui premiu aferent Mecanismului 2 este de 130 de Lei, TVA inclusa.

Valoarea maxima totala a premiilor este de 35.650 de Lei, TVA inclusa. Sumele datorate cu titlu de impozit nu sunt incluse in valoare premiilor si se vor retine si vira de Organizator sau Agentie conform prevederilor Normelor de aplicare ale impozitul aferent veniturilor obtinute de catre Castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal, se va face de catre Organizator.

Orice alte cheltuieli, suplimentare celor menționate mai sus, vor fi suportate în exclusivitate de către Câștigător, acceptarea premiului reprezentând implicit acordul pentru suportarea acestor cheltuieli.

Premiile constand in vouchere vor fi expediate catre castigatori prin curier sau prin trimiterea unui cod electronic daca se doreste achizitionarea online pe site-ul www.musette.ro.

Costul transportului voucherelor catre castigatori si documentelor catre agentie sunt  asigurate de catre Organizator. Câștigătorii sunt singurii beneficiari ai premiilor atribuite și nu pot ceda drepturile asupra premiilor câștigate unor alte persoane. Transportul premiilor catre castigatori este asigurat de catre Agentie  prin intermediul Musette. In cazul unui retur, castigatorul isi asuma costurile cu transportul returului.

Voucherele pot fi preschimbate doar in produse Musette, in orice magazin Musette din Romania sau pe magazinul on-line Musette www.musette.ro. Premiile acordate nu pot fi inlocuite cu alte bunuri/servicii si nici cu acordarea sumei de bani in schimb. Pentru voucher nu se acorda rest in cazul in care se doreste achizitia unui produs cu valoare mai mica de 700 Lei, TVA inclusa. Este posibila completarea de catre castigator cu sume suplimentare in care se doreste achizitia unui produs cu valoare mai mare de 700 Lei, TVA inclusa. Plata diferentei se face cu cash sau card in magazine, respectiv cu card sau ramburs in online. Voucherele nu se cumuleaza cu alte discounturi sau produse de loialitate Musette. Perioada de valabilitate a voucherelor (perioada in care voucherele pot fi preschimbate in produse Musette) este 1februarie – 31 decembrie 2017. Voucherul poate fi folosit o singura data, dupa care devine inactiv.

Pentru detalii referitoare la folosirea voucherelor, a se vedea prevederile Anexei 1 la prezentul Regulament.

În cazul refuzului vreunui potențial Câștigător de a beneficia de premiu (prin refuzul unui Câștigător însemnând că respectivul Câștigător nu dorește să intre în posesia premiului) sau in cazul ca Castigatorul nu raspunde la apel, acesta va pierde dreptul de atribuire a premiului. În cazul în care după finalizarea Campaniei rămân premii neacordate, Organizatorul își rezervă dreptul de a nu le mai atribui.

In situatia de refuz de premiu, refuzul de a primi premiul trebuie să fie expres exprimat în termen de maxim 3 zile de la data la care Agenția l-a înștiințat pe Câştigător de câștigarea premiului. Dacă potențialul Câștigător nu-și manifestă nicio opțiune în acest termen, premiul se atribuie rezervei, dacă sunt îndeplinite și de această dată condițiile de validitate de către câştigătorul rezervă.

În cazul în care Câștigătorul unuia din premii este o persoană lipsită de capacitate de exercițiu, (persoane ce nu au capacitate de exerciţiu - neincluzând minoritatea) aceasta este îndreptățită să intre în posesia premiului numai prin intermediul curatorului legal, incluzând semnarea de către curator a unei declarații, dacă este cazul, potrivit legii, prin care Organizatorul este absolvit de orice răspundere decurgând din acordarea premiului respectiv, precum și de plata oricăror daune sau pretenții de orice natură, legate de premiu și de participarea persoanei respective la Campanie.

Premiile se acordă prin tragere la sorți și se vor extrage conform mecanismului descris mai jos, in data de 10 ianuarie 2017, în prezența unei comisii formate din 4 (patru) dintre angajatii Agentiei si un notar public.

Se va organiza o listă cu toți cei înscriși în Campanie in Mecanisul 1 si o lista cu cei inscrisi in Mecanismul 2, ordonați în funcție de data la care s-au înscris în Campanie, iar fiecărui Participant îi va fi atribuit un număr de ordine. Participantii care au inscris mai multe bonuri fiscale vor primi numere de ordine separate pentru fiecare bon fiscal inscris in mod valid.

Pentru ambele Mecanisme desemnarea câștigătorilor (50 persoane pentru Mecanismul 1 al Campaniei si 5 persoane pentru Mecanismul 2) se va face prin tragere la sorți, respectând garantarea principiului hazardului, prin intermediul unui soft specializat in trageri la sorti.

Vor fi desemnate 15 rezerve pentru pentru Mecanismul 1 al Campaniei si 5 rezerve pentru pentru Mecanismul 2 al Campaniei. Rezervele vor fi extrase prin același mecanism de tragere la sorți folosit pentru extragerea Câștigătorilor.

Agentia va întocmi un proces verbal cu privire la extragerea Câștigătorilor.

În cadrul Campaniei, o persoană nu poate câștiga mai mult de un premiu in cadrul Mecanismului 1 al Campaniei si un premiu in cadrul Mecanismul 2 al Campaniei, indiferent de numarul inscrierilor.

În cazul în care nici codul principal și nici cele de rezervă nu întrunesc condițiile de validitate, premiul nu va mai fi acordat şi va rămâne în proprietatea Organizatorului.

Participanții care au fost desemnați Câștigători vor fi contactați de către Agenție  prin apel telefonic la numărul de telefon mobil înscris în Campanie, în intervalul orar 09.00 – 18.00, în primele 5 zile lucrătoare de la momentul tragerii la sorți.

În cazul în care, din motive independente de Agenție, aceasta nu reușește de trei ori la rând să intre în contact telefonic cu Câștigătorul, codul aferent Câştigătorului va fi invalidat, urmând ca Organizatorul să contacteze reverva. De la data primului apel și până la decizia de invalidare, nu pot trece mai mult de 3 zile.

Pentru a fi validat drept Câștigător, Participantul desemnat prin tragere la sorţi va trebui sa furnizeze Agenției, prin email sau prin posta, informațiile solicitate în legătură cu participarea sa la Campanie, în termen de maxim 3 zile de la momentul contactării telefonice, după cum urmează: nume, prenume, copie carte de identitate, bonul fiscal in copie (acestea din urma doar pentru Mecanismul 1 al Campaniei). În cazul în care copia bonului fiscal aferent Produsului este indescifrabilă, Agenția poate solicita câștigătorului prezentarea bonului în original în vederea validării. Agentia poate solicita in cazuri speciale (suspiciuni de frauda, suspiciuni de produs contrafacut) ambalajul produsului Scholl Velvet Smooth si / sau poze cu acest produs. Este in mod expres prevazut faptul ca, in cazul in care, in urma analizei Produsului si a ambalajului acestuia, Organizatorul decide ca Produsul respectiv nu este original, respectiv este contrafacut, participantul respectiv nu va fi validat drept castigator si se va apela la rezerve.

Câștigătorii care nu îndeplinesc condițiile prevăzute de Regulament sau care, din orice motiv nu trimit documentele de validare în condițiile descrise de Regulament, în termen de maxim 3 zile lucrătoare de la contactarea acestora, vor fi invalidati și se va apela la rezerva, urmând ca și acestea să parcurgă procesul de validare, fiecare etapă având un numar de zile egal cu cel de validare a câștigătorilor extrași. Organizatorul nu va acorda nici o despagubire în bani sau alte beneficii potențialilor câștigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerințele Regulamentului.

Premiile vor fi trimise, după validarea informațiilor, prin curier la adresa indicată de către câștigători. Premiile constand in vouchere se pot trimite si in format electronic, potrivit celor descrise in Sectiunea 7 de mai sus.

Organizatorul extragerii va aduce la cunoștință publică numele câștigătorilor și premiile acordate prin tragere la sorți prin intermediul aplicatiei Facebook www.apps.facebook.com/scholl-multumesc.

Organizatorul și Agenția sunt indreptățiți să ia toate măsurile necesare în caz de tentative de fraudă a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea acestei Campanii si/sau a Organizatorului/Agentiei ori costurile aferente aceste Campanii. Organizatorul si Agentia isi rezerva dreptul de a exclude definitiv din randul Participantilor orice persoana care, prin comportamentul fraudulos, afecteaza bunul mers al Campaniei. In cazul in care au loc mai multe inregistrari in Campanie referitor la aceeasi achizitie, numai prima asemenea inregistrare va participa la tragerea la sorti si este eligibila acordarii premiului pe cand toate inregistrarile subsecvente nu sunt eligibile tragerii la sorti si nu vor fi validate în caz de câștigare.

Agenția si Organizatorul nu va avea nicio răspundere și nu va putea fi implicată în niciun litigiu legat de deținerea sau de proprietatea asupra bonurilor fiscale, cât și în ceea ce privește eventualele cheltuieli cu taxele fiscale şi impozitelor aferente premiilor acordate Câştigătorilor.

Bonurile fiscale solicitate pentru validarea Câștigătorilor vor fi returnate la cerere după verificarea acestora. Costul returnarii bonurilor fiscale va fi suportat de catre castigatori.

În eventualitatea unei dispute asupra validității unei înscrieri în cadrul Campaniei, decizia Organizatorului este definitivă.

Eventualele contestatii pot fi transmise catre Agentie in termen de doua zile lucrătoare din momentul anunțării câștigătorilor pe aplicatia Campaniei. Orice contestații sosite dupa această dată nu vor fi luate în considerare. Agenția se obliga sa raspunda acestor contestaţii în termen de maxim trei zile lucratoare de la primirea acestora.

Agentia/Organizatorul nu își asumă responsabilitatea pentru:

Bonuri fiscale deteriorate, incomplete sau necorespunzatoare din punct de vedere al continutului;

Existenta in stocurile magazinelor a Produselor participante la Campanie;

Nici erorile furnizate de catre castigatori, nici acuratetea datelor de contact nu atrage raspunderea Agentiei sau Organizatorului, acestea fiind in responsabilitatea exclusiva a Participanţilor. Ca atare, acesta nu are nici un fel de obligatie in cazul furnizarii de catre Participanţi a unor date eronate care au dus la imposibilitatea acordării in conditii normale a premiului, la imposibilitatea identificarii unui Câştigător, imposibilitatea inscrierii in Campanie datorită ilizibilitatii datelor personale, bonului fiscal inscris;

Imposibilitatea unui Câştigător de a intra in posesia premiului dorit;

Reclamațiile referitoare la premiul castigat, ulterioare momentului semnarii procesului verbal de predare - primire nu vor fi luate in considerare de catre Organizator;

Orice erori de imprimare sau alte erori referitoare la bonul fiscal promotional;

Situatiile in care anumite persoane inscrise in concurs sunt in incapacitate de a participa partial sau integral, la Campanie, daca aceasta incapacitate se datoreaza unor circumstante aflate in afara controlului pe care Agentia / Organizatorul il poate in mod rezonabil exercita.

Participantii accepta cu titlu definitiv toate deciziile adoptate de Organizator in privinta Câştigătorilor, precum şi a calendarului extragerii sau a altor schimbari legate de implementarea acesteia. 

 Prin înscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

 Organizatorul şi Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in ceea ce priveste datele personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul şi Agenţia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

 Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la: 

dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare; 

dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

 Agentia se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste datele personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

Campania poate inceta inainte de termen, in cazul producerii unui eveniment ce constituie forta majora sau caz fortuit, in acceptiunea art. 1351 si 1351 din Codul Civil.

Campania mai poate inceta inainte de implinirea perioadei stabilite, ori poate fi suspendata oricand in baza liberei deciziii a Organizatorului, cu conditia ca acesta sa comunice in prealabil o astfel de situatie.

Daca un eveniment de forţă majoră, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata, conform art.1082 si 1083 Codul Civil. In cazul in care invoca forta majora, Organizatorul este obligat sa comunice existenta acestuia Participantilor la Campanie, in termen de maxim 10 (zece) zile lucratoare de la aparitia cazului de forţă majoră.

Organizatorul se obliga sa calculeze, sa retina si sa vireze impozitul aferent veniturilor obtinute de catre castigatori din premiile Campaniei, in conformitate cu prevederile Legii nr. 571/2003 privind Codul fiscal.

Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile mentionate in Regulament. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din castigarea Premiilor cad in sarcina exclusiva a Castigatorului.

Organizatorul nu va avea nicio raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre Participant in legatura cu Campania. 

Eventualele diferende aparute intre Organizator, Agentie si Participanţii la Campanie se vor rezolva pe cale amiabilă. În cazul in care orice Participant are de semnalat un incident in legatura cu desfasurarea Campaniei, inainte de orice actiune in justitie sau procedura contencioasa in fata oricarei autoritati publice, acesta se va adresa Agentiei cu o sesizare/reclamatie in acest sens, in forma scrisa. Agentia, care este raspunzatoare de implementarea Campaniei,  va formula un raspuns scris la sesizarea/reclamatia inaintata in termen de 10 (zece) zile lucratoare de la primirea sesizarii/reclamatiei.

In cazul in care solutionarea amiabila nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti romane competente material din Municipiul Bucuresti. 

Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se pot trimite pe adresa Agentiei in termen de maxim 3 zile lucratoare de la data anuntarii publice a castigatorilor. Dupa expirarea acestui termen, Agentia nu va mai lua in considerare nicio reclamatie.

Deciziile Organizatorului privind Campania sunt finale şi aplicabile tuturor Participanţilor.

 Premiile neacordate vor ramane in posesia Organizatorului, care poate dispune liber de acestea in maniera pe care o va considera necesara sau potrivita intereselor sale.

 Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda a sistemului, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile pe care le implica organizarea si desfasurarea Campaniei.

 1. Pentru folosirea premiilor constand in vouchere pentru achizitii online, pasii sunt urmatorii:

1. Castigatorul acceseaza pagina web MUSETTE (musette.ro)

2. Castigatorul alege produsul/produsele

3. Castigatorul adauga produsele alese in cos

4. In pagina de COS vor exista 2 campuri de introducere coduri (card loialitate si Voucher Scholl).                                                                                           5. Dupa introducerea codului de voucher se apasa validare (nu se poate folosi in acelasi timp si codul de pe voucher si codul cardului de fidelitate, nu se cumuleaza voucherul cu alte promotii / discounturi)                                            6.Dupa validare se va afisa diferenta de plata (daca exista):

a. daca valoarea cosului este mai mica; se afiseaza mesajul urmator: VALOAREA COSULUI ESTE MAI MICA DECAT VALOAREA VOUCHERULUI, va rugam adaugati alte produse in cos pentru a atinge valoarea voucherului (un mesaj de atentionare pentru a nu il lasa sa piarda banii). Daca nu doreste achizitia de alte produse, castigatorul poate merge la pasul urmator cu pierderea diferentei de pret.

b. daca valoarea cosului depaseste 700 RON se va afisa diferenta de plata (nu se adauga costuri de transport – pentru prima comanda, costul de transport este suportat de catre Musette).

 7. Castigatorul finalizeaza comanda – apare pagina de check out.                    8. Plata: castigatorul pot plati diferenta de plata fie ramburs fie cu card.            9. Daca plata online esueaza cardul redevine activ si se poate relua procesul.

10. Castigatorul nu trebuie sa plateasca curierul. Codul voucherului odata utilizat nu mai poate fi folosit.

11. Returul produselor alesese poate face in 14 zile calendaristice din momentul primirii coletului. Castigatorul suporta costul transportului pentru retur.

12. La retur se poate opta pentru schimb cu produse de aceeasi val sau mai mare. Nu exista obtiunea returnarii banilor.

13. Se aplica in plus termenii si conditiile de pe site-ul Musette.

14. In caz de retur al produselor Musette alese, costul transportului il suporta castigatorul; castigatorul poate apela la ce curier doreste pentru retur. Adresa retur: strada Verzisori nr 36-38, sect 4 , Bucuresti, 040301, la Musette in atentia departamentului ONLINE.

 1. Pentru folosirea premiilor constand in vouchere pentru achizitii din magazinele Musette, lista magazinelor Musette din Romania este urmatoarea:
 1. Musette Victoriei – Bucuresti, Calea Victoriei, nr. 114, Bucuresti | Tel : + 0372.711.907
 2. Musette Unirea Shopping Center – Bucuresti, Bul. Piața Unirii 1, Bucuresti | Tel : + 0372.756.308
 3. Musette Afi Palace Cotroceni – Bucuresti, Bul. Vasile Milea 4, Bucuresti | Tel : + 0372.711.904
 4. Musette Promenada – Bucuresti, Calea Floreasca 246B, Bucuresti | Tel : 0737.307.643
 5. Musette Baneasa Shopping City – Bucuresti, Bucuresti-Ploiesti 42D | Tel : 0372.713.395
 6. Musette Mega Mall – Bucuresti, Bul. Pierre de Coubertin, Bucuresti | Tel : + 0372.711.476
 7. Musette Showroom – Bucuresti, Splaiul Unirii 96, Bucuresti | Tel : 0735.007.921
 8. Musette Mall Vitan – Bucuresti, Vitan 55-59, Bucuresti | Tel : + 0372.711.909
 9. Musette Sun Plaza – Bucuresti, Calea Văcărești 391, Bucuresti | Tel : 0372.711.908
 10. Musette City Park Mall – Constanta, Bul. Alexandru Lăpușneanu 116C, Constanța | Tel : 0372.713.821
 11. Musette Promenada Mall – Braila, Strada Principală 4B, Braila | Tel : 0372.706.618
 12. Musette Palas Mall – Iasi, Strada Palas 7A, Iasi | Tel : 0372.753.477
 13. Musette Promenada Mall – Sibiu, Road Sibiului nr 5, Sibiu | Tel : + 0731.530.430
 14. Musette Polus Center – Cluj, Strada Avram Iancu 492-500, Cluj | Tel : 0372.705.723
 15. Musette Lotus Center – Oradea, Strada Lotusului nr 30, Oradea, Bihor | Tel : 0372.780.600
 16. Musette Iulius Mall – Timișoara, Strada Aristide Demetriade 1, Timișoara | Tel : 0372.704.675
 17. Musette Electroputere Parc – Craiova, București 80, Craiova | Tel : 0372.713.394
 18. Musette Afi Palace – Ploiesti, Strada Calomfirescu 2, Ploiești | Tel : 0372.705.799
 19. Musette Brasov, Strada Republicii nr. 46, Brașov | Tel : 0372.705.722

 

 

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site