Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Vara aceasta castigi timp pentru tine!

Vara aceasta castigi timp pentru tine!

Vara aceasta castigi timp pentru tine!

Cumpără produse Vanish, AirWick, Calgon, Cillit Bang, Dettol şi Finish în valoare de minim 20 sau 40 de lei și primești o pernă de plajă sau o palarie de soare.

Perioada: 18.06.2015 - 15.07.2015

Locaţia: Auchan

Premiile se acordă la cumparearea produselor Vanish, AirWick, Calgon, Cillit Bang, Dettol şi Finish în valoare de minim 20 Lei

Premiu: o pernă de plajă sau o palarie de soare


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI(1) Campania promotionala Vara aceasta castigi timp pentru tine” (denumita in continuare “Campania”) este organizata de Societatea RB (Romania) S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul în Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5, înregistrată la Registrul Comerţului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/2034/2002, Cod Unic de Inregistrare RO8411320, reprezentata prin Mike Tignol, in calitate de administrator (denumita in continuare "Organizatorul").

(2) Campania se deruleaza prin intermediul agentiei EMBLEMA RETAIL SOLUTIONS S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Daniel Danielopolu, nr. 34, ap A3-1, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12573/2014, Cod Unic de Inregistrare 33747399, reprezentata prin Emilia Dolis, in calitate de  Administrator (denumita in continuare "Agentia").

(3) Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament, (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

(1) Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

(1)    Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei in reteaua de magazine AUCHAN, in perioada 1- 14 iulie 2015, in conformitate cu prevederile prezentului Regulament Oficial.

   (1)  Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inceperii campaniei, au implinit varsta de 18 ani.

       (2)    Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

  • anga­jatii companiei RB si ai distribuitorilor acesteia;
  • angajatii Agentiei;
  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei;
  • rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie;

Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. 

  1. Produsele participante la prezenta Campanie:

Nr. Crt.

Produse participante la campanie

1

Air Wick

2

Vanish

3

Calgon

4

Cillit Bang

5

Finish

6

Dettol

     
  1. La Campanie participa doar produsele RB, mentionate mai sus, care sunt comercializate in reteaua de magazine AUCHAN (vezi Anexa 1) din Romania. 

(1) Participantii la prezenta Campanie trebuie sa:

- Achizitioneze, in perioada Campaniei (1 – 14 iulie 2015), produse participante la promotie, in valoare minimum 20 lei (TVA inclus) sau in valoare de minimum 40 lei (TVA inclus), conform Sectiunii 5 a prezentului Regulament, pe acelasi bon fiscal/aceeasi factura fiscala.

- Sa prezinte promoterului aflat in interiorul oricarui magazin AUCHAN produsele pe care doresc sa le achizitioneze in vederea participarii la Campanie, unde va primi garantat unul dintre urmatoarele premii:

  • O palarie de soare, daca a achizitionat produse RB participante la promotie de minimum 40 lei (TVA inclus), pe acelasi bon fiscal/factura fiscala.
  • O perna de plaja, daca a achizitionat produse RB participante la promotie de minimum 20 lei (TVA inclus), pe acelasi bon fiscal/aceeasi factura fiscala.

- Promoterul ii va inmana cumparatorului premiul, intr-o punga sigilata alaturi de produsele achizitionate, punga pe care acesta o va putea desface dupa casa de marcat. Punga sigilata este un element de siguranta utilizat pentru a fi recunoscut caracterul de premiu al obiectului aflat in interior de catre casierii de la casa de marcat.

- In cazul in care un participant desigileaza punga inainte de a achita produsele la casele de marcat, acesta va fi decazut din drepturi si isi va iesi din posesia premiului.

(2) Un participant poate castiga la campanie, maximum 5 premii pe zi, pe acelasi bon sau pe bonuri diferite, in acelasi magazin.

(3) Un participant poate ridica premiul castigat doar din magazinul in care i-a fost emis bonul fiscal.  Ridicarea premiilor se face numai in programul de activare al promoterilor in magazin (program detaliat in Anexa).

 (4) Mecanica campaniei este valabila doar in timpul orelor de activare cu promoteri

(5) Participantii la campanie vor semna pentru ridicarea premiului instant si vor furniza numele complet, numarul de telefon. Nu vor fi solicitate alte date personale (CNP, serie si numar BI/CI, domiciliul, etc)

(1) Premiile oferite in cadrul acestei Campanii sunt prezentate in tabelul de mai jos:

Description

Qty

UM

Cost/buc ron

Cost total

 

 

 

 

Palarie de soare

1,000

buc

4.2059312 ron (TVA inclus)

   4,205.93

ron (TVA inclus)

 

 

Perna de plaja

4,300

buc

2.490354 ron (TVA inclus)

 10,708.52

ron (TVA inclus)

 

 

 

TOTAL

     14,914.45 Ron (TVA inclus)

 
             

 

               

(2) Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, internet precum si costul de achizitionare a produselor RBparticipante la Campanie).

(3) Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor /caracteristicilor premiilor.

Premiile din imaginile folosite pe materialele de promovare a Campaniei sunt cu titlu de prezentare.

(4) Premiile se acorda in limita stocului disponibil, doar in magazinul de unde s-a facut achizitia si in timpul orelor de activare cu promoteri.

(5) Organizatorul isi rezerva dreptul de a schimba alocarea de premii pe locatie fara a anunta in prealabil aceasta modificare.

(6) Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor garantate oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari.

(1) Pentru ca un Participant sa fie validat castigator, trebuie sa indeplineasca concomitent, in mod obligatoriu si fara echivoc, urmatoarele conditii:

ü  sa aiba dreptul de participare conform sectiunii  4;

ü  sa  achizitioneze produse RB din gama Air Wick, Vanish, Calgon, Cillit Bang, Finish, Dettol, conform sectiunii 5;

ü  Sa poata dovedi achizitionarea de produse participante la Campanie,  pe acelasi bon fiscal/aceeasi factura fiscala, in valoare de minimum 20 lei sau de minimum 40 lei.

(2) Sa prezinte promoterului aflat in interiorul oricarui magazin AUCHAN produsele pe care doresc sa le achizitioneze in vederea participarii la Campanie, unde va primi garantat unul dintre premiile oferite conform sectiunii 7.

(3) Sa pastreze in punga sigilata, oferite de promoter, produsele achizitionate si premiul/premiile oferit/e, punga pe care acesta o va putea desface dupa casa de marcat. Punga sigilata este un element de siguranta utilizat pentru a fi recunoscut caracterul de premiu al obiectului aflat in interior de catre casierii de la casa de marcat.

(4) Participantul la Campanie trebuie sa achizitioneze produse RB participante la campanie in perioada 1 – 14 iulie, din cadrul magazinelor AUCHAN (vezi Anexa 1) participante la campanie, in timpul programului promoterilor (vezi Anexa 1).

(1) Organizatorul prelucreaza datele cu caracter personal ale Participantilor la prezenta Campanie in conformitate cu Legea nr. 677/2001, in calitate de operator date cu caracter personal, inregistrat la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in baza notificarii nr. 2168.

(2) Prin comunicarea datelor cu caracter personal in modalitatile indicate in mod expres prin Regulament, castigatorii premiilor Campaniei isi exprima acordul expres si neechivoc, ca datele lor cu caracter personal sa intre in baza de date a Organizatorului in vederea validarii, atribuirii premiilor si indeplinirii obligatiilor fiscale ale organizatorilor de promotii. Comunicarile ulterioare cu caracter publicitar si de marketing direct vor fi adresate doar acelor consumatori care si-au dat acordul explicit si neechivoc in acest sens bifand casuta “Da” corespunzatoare intrebarii „ACCEPTATI CA IN VIITOR SA PRIMITI COMUNICARI COMERCIALE DESPRE PRODUSELE, SERVICIILE SI PROMOTIILE RB ROMANIA?”

(3) Organizatorul si Agentia garanteaza confidentialitatea datelor cu caracter personal ale tuturor Participantilor. La cererea expresa a castigatorului, Organizatorul va asigura acestuia dreptul de acces, dreptul de informare, dreptul de interventie asupra datelor si dreptul de opozitie, in conformitate cu dispozitiile Legii nr.677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, publicata in M. Of. nr. 790 din 12 decembrie 2001 si normelor emise in aplicarea acesteia. Pentru exercitarea acestor drepturi, Participantii vor trimite Organizatorului pe adresa Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5, in atentia Serviciul Consumatorului, o cerere intocmita in forma scrisa, datata si semnata.

(4) Datele cu caracter personal colectate in cadrul acestei Campanii nu vor fi dezvaluite catre terti cu exceptia cazurilor in care Organizatorul trebuie sa respecte obligatiile impuse de legislatia in vigoare. Codul numeric personal, precum si Seria BI/CI vor fi colectate doar in cazul castigatorilor unor premii cu valoare care depaseste 600 RON, conform obligatiei impuse de Codul Fiscal de completare a Declaratiei 205 - Declaratia informativa privind impozitul retinut pe veniturile cu regim de retinere la sursa, pe beneficiari de venit, cuprinsa in Ordinul 2017/2005 publicat in Monitorul Oficial nr. 56 din 20.01.2006. Numele si prenumele castigatorilor si premiile castigate in cadrul Campaniei vor fi publicate conform obligatiilor impuse de Ordonanta de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007.

(5) Organizatorul garanteaza confidentialitatea datelor personale ale tuturor Participantilor. Participantul la Campanie, in calitate de persoana vizata, are, conform Legii 677/2001, urmatoarele drepturi: dreptul la informare (art. 12), dreptul de acces la date (art.13), dreptul la interventie asupra datelor (art. 14), dreptul la opozitie (art. 15), dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale (art. 17) si dreptul de a se adresa justitiei (art. 18).

(6) Participantii au dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de acesta si au de asemenea, dreptul de a se opune in orice moment ca datele care ii vizeaza sa faca obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare. Participantii au dreptul de a solicita, printr-o cerere scrisa adresata Organizatorului, stergerea sau actualizarea datelor personale in conformitate cu prevederile Legii 677/2001. In vederea exercitarii acestor drepturi, Participantul la Campanie va transmite o cerere scrisa, datata si semnata catre Societatea Reckitt Benckisser SRL, cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5, in atentia Serviciul Consumatorului.

(7) Organizatorul le poate solicita Participantilor acordul pentru a utiliza in mod gratuit, in diverse materiale tiparite, audio si video, numele si prenumele lor. Participantii nu vor fi obligati sa isi exprime acest acord, acest lucru ramanand la libera lor alegere. In cazul in care participantii vor dori sa isi exprime acordul in acest sens, acest lucru va fi consemnat printr-o declaratie scrisa semnata de acestia.

(1) Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru bonurile/ facturile fiscale necorespunzatoare (deteriorate, falsificate, pierdute, instrainate, ilizibile) sau care nu se supun conditiilor prezentului Regulament Oficial si nici nu va acorda/inmana premiile pe baza unor astfel bonuri/ facturi fiscale. De asemenea, Organizatorul acestei Campanii nu isi asuma raspunderea pentru nicio cauza libera de culpa sa care ar putea afecta dreptul de participare la aceasta Campanie.

(1) Organizatorul Campaniei va acorda premiul doar acelui castigator care a luat parte la Campanie, cu respectarea fidela a prevederilor prezentului Regulament Oficial.

(2) Organizatorul si celelalte entitati implicate in Campanie nu isi asuma raspunderea si nu vor putea fi implicate sub nici o forma in disputele referitoare la dreptul de proprietate asupra premiilor. Toate litigiile referitoare la dreptul de proprietate a premiilor nu vor influenta principiul conform caruia Organizatorul Campaniei va acorda premiul persoanei care respecta prevederile acestui Regulament Oficial. Din momentul primirii premiilor de catre castigator, Organizatorul nu mai raspunde de integritatea si calitatea acestora.

(3) Din momentul semnarii, de catre Participantul castigator, a procesului verbal de predare-primire a premiului, Organizatorul este eliberat de orice obligatie fata de acesta.

(4)  Organizatorul nu-si asuma raspunderea pentru calitatea sau viciile ascunse ale premiilor acordate in aceasta Campanie. Producatorul fiecarui produs sau serviciu oferit ca premiu in cadrul acestei Campanii va remedia orice defect in termenii si conditiile stipulate in certificatele de garantie/conformitate.

(5) Orice modificare a regulilor de participare la Campanie, a modului de desfasurare a acesteia, a perioadei valabilitatii acesteia, vor fi anuntate public de Organizator, prin afisarea actului aditional la regulament la Birourile de Relatii cu Clientii ale magazinelor participante.

(6) Organizatorul nu are nicio obligatie de a intretine corespondenta cu solicitantii unor revendicari necastigatoare ce apar ulterior acordarii efective a premiilor oferite in cadrul acestei Campanii.

 (7) Organizatorul nu isi asuma responsabilitatea pentru situatiile in care mai multe persoane revendica acelasi bon fiscal/aceeasi factura fiscala; in acest caz va fi validat castigator primul Participant care face dovada bonului/facturii fiscale in original continand unul sau mai multe produse participante cumparate, conform Regulamentului Oficial.

(8) Organizatorul este indreptatit sa ia toate masurile necesare in caz de tentativa de frauda, abuz sau orice alte tentative care ar putea afecta imaginea sau costurile acestei Campanii.

(9)  In cazul in care sunt identificate persoane care au influentat sau care au facilitat castigarea de premii, Organizatorul are dreptul de a cere urmarirea in instanta a respectivelor persoane, pe baza dovezilor existente. Orice intentie de influentare a rezultatelor Campaniei va avea ca rezultat eliminarea respectivului Participant din Campanie.

(1) In cazul premiilor cu o valoare mai mare de 600 de lei, organizatorul se obliga sa calculeze si sa vireze impozitul datorat pentru veniturile obtinute de catre câstigatori prin primirea Premiilor Campaniei, în conformitate cu dispozitiile Legii 571/2003 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare.

Organizatorul va depune declaratii de venit la autoritatea fiscala competenta pentru veniturile din acest regulament. Orice alte declaratii de venit si cheltuieli ce deriva din câstigarea Premiilor cad în sarcina exclusiva a câstigatorului.

Organizatorul nu va avea nici o raspundere fata de eventualele cheltuieli suplimentare suportate de catre participant în legatura cu aceasta Campanie.

 (2) In privinta premiilor acestei Campanii, Participantilor nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor reprezentand contravaloarea produselor RB achizitionate si participante la Campanie. 

(1) Prezenta Campanie poate inceta in cazul aparitiei unui eveniment ce constituie forta majora*, inclusiv in cazul imposibilitatii Organizatorului, din motive independente de vointa sa, de a o continua.

* Forta Majora, convenita ca fiind evenimentul imprevizibil si de neinlaturat, petrecut dupa intrarea in vigoare a prezentului Regulament Oficial si care impiedica partea sau partile sa-si indeplineasca, total sau partial obligatiile, exonereaza de raspundere partea care o invoca, pe durata de existenta a cazului de Forta Majora, daca acesta este confirmat de Camera de Comert si Industrie a Romaniei.

(2) Daca o situatie de forta majora, inclusiv imposibilitatea Organizatorului din motive independente de vointa sa, impiedica sau intarzie total sau partial executarea Regulamentului Oficial si continuarea Campaniei, Organizatorul va fi exonerat de raspunderea privind indeplinirea obligatiilor sale pentru perioada in care aceasta indeplinire va fi impiedicata sau intarziata. Organizatorul, daca invoca forta majora, este obligat sa comunice participantilor la Campanie, in termen de 5 zile lucratoare de la aparitia cazului de forta majora, existenta acestuia.

(1) Eventualele litigii aparute intre Organizator si Participantii la prezenta Campanie se vor rezolva pe cale amiabila sau, in cazul in care aceasta nu va fi posibila, litigiile vor fi solutionate de instantele judecatoresti competente din Romania.

(2) Eventualele reclamatii legate de derularea Campaniei se vor putea trimite pe urmatoarea adresa: RB S.R.L., cu sediul in Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5, in atentia Serviciul Consumatorului, in termen de maxim 2 (doua) saptamani de la data publicarii listei castigatorilor. Dupa aceasta data Organizatorul nu va mai lua in consideratie nici o contestatie.

(1) Prin participarea la aceasta Campanie, participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor prezentului Regulament Oficial. Regulamentul de participare/desfasurare al Campaniei este disponibil in mod gratuit oricarui solicitant la Biroul de Relatii cu Clientii din magazinele AUCHAN participante la promotie, sau poate fi solicitat printr-o cerere scrisa si datata catre Societatea RB S.R.L., pe adresa: Bucuresti, Sectorul 1, str. Grigore Alexandrescu nr. 89-97, Corp A, etajul 5.

(2)  Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial,  urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

(3) Prezentul Regulament Oficial a fost redactat cu respectarea prevederilor Ordonantei de Guvern nr.99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site