Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

VEET Sensitive Precision si Scholl VELVET SMOOTH!

VEET Sensitive Precision si Scholl VELVET SMOOTH!

VEET Sensitive Precision si Scholl VELVET SMOOTH!

Cumpara oricare dintre produsele Scholl si Veet participante la campanie, prezinta bonul care atesta achizitia produselor participante la promoterul aflat dupa casele de marcat, in intervalul orar aferent zilelor de Campanie si poti castiga pe loc una din cele 1536 de borsete echipate cu produse de ingrijire personala!

 

Perioada: 05.05.2017-14.05.2017

Locație: Auchan


REGULAMENTUL OFICIAL AL CAMPANIEI1.1 Organizatorul campaniei promotionale VEET Sensitive Precision si Scholl VELVET SMOOTH!” (denumita in continuare „Campania” sau „Promotia”) este societatea Reckitt Benckiser (Romania) S.R.L., persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, Str. Grigore Alexandrescu, nr 89-97, Corpul A,  Intrarea de Vest, etaj 5, sector 1, cod postal 010624, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.  J40/ 2034/2002, avand codul unic de inregistrare 8411320, atribut fiscal RO, operator de date cu caracter personal inregistrat sub nr. 17338, denumita in continuare „Organizatorul”.

1.2. Campania se va desfasura prin intermediul Societatea EMBLEMA RETAIL SOLUTIONS S.R.L, persoana juridica romana, cu sediul in Bucuresti, sector 1, Str. Daniel Danielopolu, nr. 34, ap A3-1, inregistrata la Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Bucuresti sub nr. J40/12573/2014, Cod Unic de Inregistrare 33747399, denumita in cele ce urmeaza „Agentia”.

1.3 Decizia de derulare a Campaniei conform regulilor din prezentul regulament (denumit in continuare „Regulamentul Oficial”), este finala si obligatorie pentru participanti. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica sau schimba prezentul Regulament Oficial, prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actelor aditionale ce contin aceste modificari.

2.1 Campania este organizata in conformitate cu prevederile Ordonantei Guvernului nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor pe piata, republicata in Monitorul Oficial nr. 603 din 31.08.2007. 

3.1 Campania este organizata si se desfasoara pe intreg teritoriul Romaniei, in perioada 5.05.2017 –  14.05.2017 in magazinele Auchan enumerate mai jos:

 

001  TITAN

002  TARGU MURES

003  PITESTI

004  CLUJ

007  TIMISOARA

008  CONSTANTA

009  SUCEAVA

010  MILITARI

012  CRAIOVA

013  CRANGASI

014 DR TABEREI

018 BRASOV CORESI

030  BERCENI

031  COTROCENI

032  PALLADY

033  VITAN

034  BACAU

037  CLUJ NORD

040  DEVA

041  GALATI

042  ORADEA

043  PITESTI GAVANA

044   PLOIESTI

049  TIMISOARA SUD

4.1 Se pot inscrie in vederea participarii la Promotie numai persoanele fizice („Participantii”) cu domiciliul sau resedinta in Romania si care, la data inscrierii, au implinit varsta de 18 ani la data inceperii campaniei promotionale.

       4.2 Nu pot participa la Promotie urmatoarele categorii de persoane:

  • anga­jatii companiei S.C. Reckitt Benckiser S.R.L. si ai distribuitorilor acesteia;

  • angajatii Agentiei;

  • angajatii oricaror companii implicate in realizarea oricaror activitati legate de organizarea si desfasurarea Promotiei;

  • rudele angajatilor mentionati mai sus (respectiv copii/parinti, frati/surori, sot/sotie) nu au dreptul de a participa la Promotie;

4.3 Participarea la aceasta Campanie impune cunoasterea si acceptarea integrala, expresa si neechivoca a prezentului Regulament Oficial. 

5.1 La Campanie participa doar produsele purtand marca SCHOLL si VEET care sunt comercializate in magazinele Participante Auchan mentionate mai sus.

 

6.1 Pentru a participa la prezenta Campanie participantii trebuie sa achizitioneze, in perioada Campaniei, oricare produs Scholl si Veet participant la promotie din lista mentionata mai jos:

SCHOLL SMOOTH PILA ELECTRONICA DIAMANT

SCHOLL SMOOTH PILA ELECTRONICA DIAMANT (roz)

SCHOLL Sistem Electronic Unghii

SCHOLL pila electronica  reincarcabila pentru Picioare Wet&Dry

Veet Sensitive PrecisionTM Electric Trimmer

6.2 Campania se va desfasura in perioada mentionata mai sus doar in timpul orelor de activare cu promoteri.

6.3 Promoterul ii va inmana cumparatorului premiul, la standul amplasat dupa casele de marcat dupa ce clientul dovedeste ca a facut achizitia produsului aratand bonul fiscal.

6.4 Un participant poate participa la prezenta Campanie in magazinul in care a fost emis bonul fiscal.

6.5 Revendicarea si ridicarea premiilor garantate se poate face numai in timpul programului de activare al promoterilor din magazin, dupa cum urmeaza:

Nr.crt

Oras

Locatie

5-mai

6-mai

7-mai

12-mai

13-mai

14-mai

Friday

Saturday

Sunday

Friday

Saturday

Sunday

 

 

 

16:00-20:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

16:00-20:00

10:00 - 14:00

10:00 - 14:00

1

Bucuresti

001  TITAN

4

4

4

4

4

4

2

Targu Mures

002  TARGU MURES

4

4

4

4

4

4

3

PT

003  PITESTI

4

4

4

4

4

4

4

CJ

004  CLUJ

4

4

4

4

4

4

5

TM

007  TIMISOARA

4

4

4

4

4

4

6

CT

008  CONSTANTA

4

4

4

4

4

4

7

SV

009  SUCEAVA

4

4

4

4

4

4

8

Bucuresti

010  MILITARI

4

4

4

4

4

4

9

CV

012  CRAIOVA

4

4

4

4

4

4

10

Bucuresti

013  CRANGASI

4

4

4

4

4

4

11

Bucuresti

014 DR TABEREI

4

4

4

4

4

4

12

BV

018 BRASOV CORESI

4

4

4

4

4

4

13

Bucuresti

030  BERCENI

4

4

4

4

4

4

14

Bucuresti

031  COTROCENI

4

4

4

4

4

4

15

Bucuresti

032  PALLADY

4

4

4

4

4

4

16

Bucuresti

033  VITAN

4

4

4

4

4

4

17

BC

034  BACAU

4

4

4

4

4

4

18

CJ

037  CLUJ NORD

4

4

4

4

4

4

19

DEVA

040  DEVA

4

4

4

4

4

4

20

GL

041  GALATI

4

4

4

4

4

4

21

Oradea

042  ORADEA

4

4

4

4

4

4

22

PT

043  PITESTI GAVANA

4

4

4

4

4

4

23

Ploiesti

044   PLOIESTI

4

4

4

4

4

4

24

TM

049  TIMISOARA SUD

4

4

4

4

4

4

 

6.6 Participantii la Campanie, vor semna pentru ridicarea premiului instant si vor furniza numele complet, numarul de telefon si numarul bonului fiscal. 

7.1 Premiile oferite in cadrul acestei Campanii constau in borsete echipate cu produse de ingrijire personala precum oglinda de poseta, prosoape de fata, set de manichiura, ulei de unghii, creion de sprancene, burete de dus si beauty blender, in limita stocului disponibil, valoarea totala a premiilor fiind de 37.535 lei fara TVA, din care: borsetele Scholl au valoarea de 16.038 lei fara TVA, iar borsetele Veet au valoarea de 21.497 lei fara TVA. Numarul total al premiilor este de 1536 bucati, fiecare avand valoarea de 21 LEI, fara TVA pentru borseta Scholl si valoarea de 28 LEI, fara TVA pentru borseta Veet.

7.2 In perioada Campaniei, pentru oricare produs Scholl participant la promotie din lista mentionata mai jos, clientii vor primi cadou o borseta Scholl:

 

SCHOLL SMOOTH PILA ELECTRONICA DIAMANT

SCHOLL SMOOTH PILA ELECTRONICA DIAMANT (roz)

SCHOLL Sistem Electronic Unghii

SCHOLL pila electronica  reincarcabila pentru Picioare Wet&Dry

7.3 Borseta Scholl este compusa din urmatoarele produse: prosop de fata albastru, ulei de unghii, set de manichiura si burete de dus.

7.4 In perioada Campaniei, pentru produsul Veet participant la promotie - Veet Sensitive PrecisionTM Electric Trimmer - clientii vor primi cadou o borseta Veet.

7.5 Borseta Veet include urmatoarele produse: prosop de fata roz, creion de sprancene, beauty blender și oglinda de poseta.

7.6 Participantilor la Campanie nu le sunt impuse niciun fel de cheltuieli directe sau indirecte suplimentare, cu exceptia cheltuielilor normale de desfasurare a Campaniei (inclusiv costul de consultare a regulamentului prin intermediul mai multor canale: posta, telefon, internet precum si costul de achizitionare a produselor Scholl participante la Campanie).

7.7 Castigatorii premiilor oferite in cadrul acestei campanii nu au posibilitatea de a primi contravaloarea in bani a premiilor sau schimbarea acestora cu alte bunuri si nici sa solicite schimbarea parametrilor /caracteristicilor premiilor.

7.8 Premiile se acorda in limita stocului disponibil din fiecare locatie, și doar în magazinul de unde s-a făcut achiziția, în timpul programului cu promoteri.

7.9 Organizatorul isi rezerva dreptul de a suplimenta numarul premiilor oferite in cadrul Campaniei prin intocmirea unui act aditional la prezentul regulament, urmand ca astfel de modificari sa intre in vigoare de la data publicarii actului aditional ce contine aceste modificari.

8.1 Prin inscrierea la Campanie, Participantii sunt de acord cu prevederile Regulamentului si sunt de acord ca, in cazul in care vor castiga, numele si localitatea de resedinta sa fie facute publice si folosite in scopuri publicitare, fara alte obligatii sau plati.

8.2 Organizatorul si Agentia se obliga sa respecte prevederile Legii nr. 677/ 2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in ceea ce priveste datele personale ale Participantilor stocate pe durata Campaniei si ulterior acesteia. Ca atare, Organizatorul si Agentia se angajeaza sa pastreze confidentialitatea datelor personale ale Participantilor la Campanie si sa le utilizeze conform legislatiei in vigoare.

8.3 Participantilor le sunt garantate drepturile prevazute de Legea 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date si in special cele cu privire la:

- dreptul de acces la date potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit pentru o solicitare pe an, confirmarea faptului ca datele care ii privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre Organizator;

- dreptul de opozitie potrivit caruia persoana vizata are dreptul de a se opune in orice moment, din motive intemeiate si legitime legate de situatia sa particulara, ca datele care o vizeaza sa fac obiectul unei prelucrari, cu exceptia cazurilor in care exista dispozitii legale contrare;

- dreptul de interventie asupra datelor potrivit caruia orice persoana vizata are dreptul de a obtine de la Organizator, la cerere si in mod gratuit: a) dupa caz, rectificarea, actualizarea, blocarea sau stergerea datelor a caror prelucrare nu este conforma legii, in special a datelor incomplete sau inexacte; b) dupa caz, transformarea in date anonime a datelor a caror prelucrare nu este conforma legii; c) realizarea notificarii catre terte persoane carora le-au fost dezvaluite datele, a oricarei operatiuni efectuate conform lit. a) sau b), daca o asemenea notificare nu se dovedeste imposibila sau nu presupune un efort disproportionat fata de interesul legitim care ar putea fi lezat.

8.4. Agentia se obliga, de asemenea, sa respecte toate prevederile Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor  cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date in ceea ce priveste datele personale stocate atat pe durata desfasurarii Campaniei, cat si ulterior incheierii acesteia pe o durata nelimitata de timp, si, daca este cazul, sa notifice catre Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal orice cu privire la colectarile si prelucrarile de date cu caracter personal realizate in legatura cu inscrierea si participarea la Campanie.

9.1 In cazul unor potentiale litigii aparute intre Organizator si Participanti, acestea vor fi solutionate pe cale amiabila. Daca nu este posibila rezolvarea litigiilor pe cale amiabila, partile implicate in litigiu se vor adresa pentru solutionare instantelor competente material de la sediul Organizatorului. 

9.2 Prin participarea la Campanie, Participantii sunt de acord sa respecte si sa se conformeze tuturor prevederilor, termenilor si conditiilor Regulamentului.

 

Vezi promotii similare

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site