Ultimele Informații:
  1. Momentan există promoţii active. Te invităm să explorezi website-ul nostru şi să afli mai multe despre noi.

Despre PromoRB


Sănătate, Igienă, Familie – 3 ramuri importante ale vieţii.

Scopul nostru este de a face diferenţa prin a oferi oamenilor soluţii inovative pentru o viaţă mai sănătoasă şi cămine mai fericite.Prin intermediul acestui website veţi fi la curent cu campaniile noastre, veţi obţine informaţii privind activităţile companiei RB şi brandurile de top ce se află sub umbrela acesteia.

Acest site (Site World Wide Web – „site-ul”, „Website” sau „prezentul site”) este operat de RB (Romania) S.R.L. (“RB”). Termenii și condițiile prezente în acest site cuprind prevederile acordului dintre dumneavoastră, persoana care vizualizează site-ul (“dumneavoastră”) şi RB, aferente utilizării site-ului de către dumneavoastră. Accesul la utilizarea prezentului site se supun acestor Termeni şi Condiţii şi întregii legislaţii aplicabile. Prin vizualizarea prezentului site, conveniţi să respectaţi Termenii şi Condiţiile de faţă; în cazul în care nu sunteţi de acord cu acestea, trebuie să încetaţi imediat vizionarea site-ului.

Acest site este pus la dispoziţie de RB spre beneficiul şi cu scopul de a fi vizualizat exclusiv de utilizatorii din România. În cazul în care vizualizaţi acest site pe un computer din afară României, conveniţi că: a) sunteţi unic răspunzător pentru respectarea legislaţiei aplicabile în jurisdicţia dumneavoastră; b) RB nu are nicio răspundere faţă de dumneavoastră cu privire la utilizarea site-ului de către dumneavoastră; c) veţi despăgubi RB împotriva oricărei obligaţii pe care aceasta ar putea avea-o faţă de terţi, din orice motiv, ca urmare a utilizării site-ului de către dumneavoastră.

RB poate modifica aceşti Termeni şi Condiţii în orice moment, aşadar, va trebui să vizitaţi periodic aceasta pagină pentru a fi informaţi cu privire la termenii obligatorii în vigoare la momentul respectiv. Se va considera că, dacă veţi continua să vizualizaţi site-ul după operarea modificării Termenilor şi Condiţiilor, aţi fost de acord cu noua variantă a acestora.

Dacă accesaţi sau utilizaţi site-ul nostru, ne garantaţi că aveţi peste 18 ani şi că acceptaţi aceşti Termeni şi Condiţii sau, în cazul în care nu aveţi peste 18 ani, că unul dintre părinţii dumneavoastră sau tutorele / curatorul legal v-a acordat permisiunea de a utiliza site-ul şi a citit şi acceptat prezenţii Termeni şi Condiţii pentru dumneavoastră.

TERMENI SI CONDITII LEGALE

Puteţi accesa acest Site în scopul recreerii sau informării personale. Puteți descărca pe un calculator sau imprima orice material de pe acest Site  numai pentru uzul personal, necomercial sau educaţional Cu toate acestea, , nu aveți dreptul să  reproduceţi, copiaţi, distribuiţi, modificaţi, transmiteţi, republicați sau revizuiți cuprinsul acestui site fără permisiunea scrisă a RB. Informaţiile cuprinse în cadrul Website-ului vor fi utilizate pe riscul dumneavoastră iar RB nu este răspunzătoare pentru consecinţele negative care decurg din această utilizare. Materialul pus la dispoziţie pe acest site nu a fost elaborat luând în considerare obiectivele, situaţiile sau nevoile speciale ale fiecărui utilizator în parte. Niciun titlu şi niciun drept de proprietate intelectuală nu vă sunt transferate nici dumneavoastră nici unui alt terţ prin utilizarea sau prin accesul la acest site; din contră, toate drepturile, titlurile şi interesele asupra sau în toate aspectele acestui site rămân proprietatea exclusivă a RB sau a filialelor acesteia. Dreptul de autor asupra acestui site (inclusiv, dar fără a se limita la text, grafică, logouri şi software) aparţine sau îi este acordat prin licenţă societăţii RB, ori colaboratorilor şi persoanelor asociate acesteia.

Vom încerca întotdeauna să ne asigurăm că informaţiile cuprinse pe acest site sunt adevărate şi actuale. Cu toate acestea, această garanție poate să nu fie valabilă întotdeauna, aşadar va trebui să verificaţi orice informaţie în mod personal sau, dacă aveţi sub 18 ani, împreună cu părinţii sau tutorele legal.

RB nu acordă garanţii şi nu face declaraţii cu privire la corectitudinea şi caracterul complet al cuprinsului prezentului site sau a oricărui alt site/oricăror alte site-uri legate de acesta. Orice afirmaţii cuprinse în acest site se referă exclusiv la produsele sau serviciile comercializate sau furnizate de RB. Nici RB, nici oricare dintre filialele sale nu vor fi răspunzătoare pentru orice prejudiciu direct, indirect, incidental, rezultat sau punitiv care derivă din: (a) abilitatea (sau inabilitatea) de a accesa site-ul, (b) utilizarea (sau inabilitatea de a utiliza) conţinutul acestui site, sau (c)  conţinutul oricărui site / oricăror site-uri “strâns legate” de acest site. În plus, RB nu garantează că acest site sau serverul care îl face disponibil nu conţin viruşi sau alte componente periculoase. Dumneavoastră (şi nu RB) vă veţi asuma toate costurile necesare service-ului, reparaţiilor sau corecturilor.

Denumirile, logourile  şi mărcile care apar pe acest site reprezintă mărci înaintate spre înregistrare sau deja înregistrate, atunci când este specificat. Dumneavoastră nu  aveți dreptul să utilizaţi nicio marcă a RB înainte de a obţine aprobarea scrisă expresă a RB.

RB confirmă că utilizează doar denumiri, logouri sau mărci  care apar pe acest site în acele teritorii în care societatea sau filialele sale au dreptul să o facă, în baza unei mărci, licenţe etc. înaintate spre înregistrare sau deja înregistrate. Pentru evitarea oricărei neclarităţi, RB confirmă că nu utilizează denumiri, logouri sau mărci în teritoriile în care nu are dreptul să o facă şi nu va furniza şi nu se va oferi să furnizeze produse şi / sau servicii care poartă o astfel de denumire, logo sau marcă în aceste teritorii. Utilizarea sau utilizarea necorespunzătoare a acestor mărci sau a cuprinsului prezentului site, altfel decât cum este prevăzut de aceşti Termeni şi Condiţii sau în cuprinsul site-ului, este strict interzisă.

Dumneavoastră ne puteţi transmite informaţii doar prin intermediul paginii de Contact sau altfel prin intermediul acestui site, conform următoarelor condiţii:

Nu aveţi mai puţin de 18 ani;

  • Declaraţi că, orice idee, sugestie, concept, întrebare, opinie, intervenţie, informaţie sau material (“Informaţie Transmisă”) pe care ne-o înaintaţi reprezintă opera dumneavoastră originală, creată de dumneavoastră şi că nicio altă persoană nu are niciun interes sau pretenţie asupra ei;
  • Dumneavoastră recunoaşteţi că nu primim Informaţiile Transmise în baza unui acord de confidenţialitate şi că între noi şi dumneavoastră nu se creează, în nici un moment, o relaţie de confidenţialitate cu privire la acestea;
  • Dumneavoastră ne acordaţi irevocabil, în mod gratuit, o licenţă perpetuă non-exclusivă de utilizare a tuturor drepturilor de proprietate intelectuală (inclusiv, dar fără a se limita la, dreptul de autor) asupra Informaţiilor Transmise pentru o perioadă nelimitată de timp şi ne acordaţi permisiunea, cu privire Informaţia Transmisă către noi, să întreprindem orice acţiune care ar putea altfel constitui o încălcare a drepturilor morale ale dumneavoastră;
  • Vă exprimaţi acordul cu privire la utilizarea de către noi, în mod gratuit, a Informațiilor Transmise, în orice scopuri pe care le considerăm potrivite, inclusiv, dar fără a se limita la, scopuri promoţionale sau de marketing viitoare, dezvoltare de produs, publicarea informaţiilor transmise în orice mijloc media, sau postarea acestora pe site (de ex. în secţiuni de Întrebări şi Răspunsuri viitoare). În cazul în care publicăm sau postăm Informaţiile Transmise de dumneavoastră pe site, pentru a vă proteja intimitatea, nu vă vom identifica şi nu vom publica numele  dumneavoastră (sau orice alte detalii care le-ar permite altor persoane să vă identifice ca autor al informaţiilor respective) alături de Informaţiile Transmise, cu excepţia situaţiilor în care obţinem acordul dumneavoastră expres în scopul publicării lor. În orice caz, dacă veţi posta un material pe Website în mod direct, fie că este prin intermediul unui blog, fie prin altă modalitate, şi includeţi detalii care le-ar permite altor persoane să vă identifice, informaţiile respective vor apărea, iar noi nu ne vom asuma răspunderea în acest caz.
  • Vă exprimaţi acordul cu privire la adaptarea, modificarea,  schimbarea de către noi a Informaţiilor Transmise, fără a vă notifica în prealabil şi fără obligaţia de a vă solicita permisiunea.
  • Nu suntem în niciun fel obligaţi să adoptăm, postăm sau să răspundem pentru Informaţiilor Transmise de dumneavoastră sau de a le trata în orice fel. In special, ne rezervăm dreptul ca, la propria noastră discreţie, să nu răspundem unei Informaţii Transmise care, din punctul nostru de vedere, este inadecvată, jignitoare sau care nu corespunde, în orice caz, spiritului site-ului. Nu vom răspunde niciunei Informaţii Transmise de o persoană care are mai puţin de 18 ani.

Dumneavoastră veţi acorda RB licenţa irevocabilă, perpetuă şi non-exclusivă de a utiliza şi exploata toate drepturile de proprietatea intelectuală (inclusiv dar fără a se limita la, dreptul de autor) în orice comunicare sau material pe care dumneavoastră îl postaţi sau transmiteţi pe acest site prin intermediul Internetului (“Materialele”). De asemenea, vă exprimaţi acordul ca RB să efectueze (sau să omită să efectueze) toate acţiunile cu privire la Materialele dumneavoastră care ar putea altfel constitui o încălcare a drepturilor morale asupra acestora. Pentru evitarea oricărei neclarităţi, RB sau oricare dintre filialele acesteia poate utiliza Materialele în orice scop, inclusiv să le reproducă, transmite, difuza, comunica publicului sau posta. RB nu este obligată să răspundă mesajelor postate pe acest site, şi nici nu trebuie să vă ofere despăgubiri  dumneavoastră sau oricărei alte persoane pentru utilizarea Materialelor. Dumneavoastră nu veţi posta sau transmite Materiale ilegale, ameninţătoare, calomnioase, defăimătoare, obscene, pornografice, indecente sau profanatoare, sau Materiale care încalcă drepturile de autor, mărcile, drepturile de confidenţialitate, publicitate sau alte drepturi de proprietate intelectuală sau orice alte drepturi ale oricărei persoane sau entităţi, sau Materiale care ar putea fi false sau înşelătoare, sau orice Materiale care ar putea reprezenta sau încuraja un comportament considerat infracţiune sau ca încălcând o normă legală.

Prezenţii Termeni şi Condiţii sunt guvernaţi de legislaţia în vigoare din România şi din Uniunea Europeană, iar orice diferend decurgând din existența și interpretarea prezenților Termeni și Condiții va fi supus jurisdicţiei exclusive a instanțelor competente din Municipiul Bucureşti.

Declaratia de confidentialitate

RB România S.R.L. şi societăţile sale afiliate (“RB”) respectă intimitatea fiecărei persoane care vizitează site-urile sau răspunde reclamelor noastre interactive şi altor comunicări. Această Declaraţie de Confidenţialitate conturează informaţiile pe care RB le va colecta şi modul în care vom utiliza informaţiile. Această Declaraţie îţi va indica de asemenea ce să faci dacă nu doreşti ca informaţiile tale personale să fie colectate sau distribuite atunci când vizitezi site-urile Benckiser sau când răspunzi la reclamele noastre sau alte comunicări.

Putem modifica această Declaraţie de Confidenţialitate, de aceea recomandăm vizitarea periodică a acestei pagini pentru a te asigura că ai citit şi că eşti de acord cu cea mai actuală declaraţie de confidenţialitate.

RB nu va colecta niciun fel de informaţii personale identificabile despre tine (adică numele, adresă, numărul de telefon sau adresa de email), decât dacă ne furnizezi aceste informaţii în mod voluntar.

Atunci când ne furnizezi informaţii personale identificabile, putem întreba dacă doreşti să primeşti comunicări viitoare din partea noastră, aşa cum sunt newsletterele, mesajele e-mail sau alte tipuri de informaţii. Poţi alege să nu primeşti aceste comunicări, dacă doreşti acest lucru.

Dacă nu doreşti ca informaţiile personale identificabile să fie colectate, te rugăm să nu le trimiţi către noi.  Dacă deja ai trimis aceste informaţii, te poți opune prelucrării lor, poți solicita eliminarea lor din înregistrările noastre, beneficiezi de dreptul de acces și de intervenţie asupra datelor, conform Legii nr. 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date. Pentru exercitarea acestor drepturi, ne poți adresa o cerere scrisă, datată și semnată, cu solicitarea ta, expediată pe adresa societății noastre: RB (ROMANIA) S.R.L. cu sediul în str. Grigore Alexandrescu nr 89-97, Corp A, Etajul 5, București sau ne poți contacta trimițând un e-mail la adresa office-romania@rb.com.

Cu acordul tău expres , informaţiile personale colectate prin acest site pot fi stocate sau procesate în ţara ta de reşedinţă sau în orice altă ţară în care RB sau subcontractorii sau agenţii săi au centre şi prin utilizarea acestui site consimţi să transferi orice fel de informaţii în afara ţării tale de reşedinţă. RB se va asigura că, dacă informaţiile sunt transferate în afara ţării de reşedinţă, acestea vor fi tratate conform legilor aplicabile protecţiei datelor.

În afară de faptul că ţi se furnizează serviciile şi informaţiile pe care le soliciţi, informaţiile personale identificabile pot de asemenea să fie utilizate pentru a ne ajuta să urmărim modul în care utilizezi site-ul şi produsele noastre. Putem de asemenea să combinăm informaţiile pe care le oferi cu informaţiile pe care le colectăm în mod separat, inclusiv cu informaţiile pe care le-ai furnizat altor organizaţii (cu consimţământul de a putea fi distribuite), ca şi cu informaţiile de ordin public. Toate aceste informaţii ne vor ajuta, de exemplu, să proiectăm mai bine produsele noastre, site-urile web şi reclamele.  Pentru a face acest lucru, putem de asemenea să împărtăşim informaţiile despre tine companiilor care lucrează pentru noi.  Aceste companii au consimţit să utilizeze aceste informaţii  exclusiv  în modul în care le spunem şi să urmeze procedurile care să protejeze aceste informaţii.

Dacă împărtăşim informaţiile despre tine unei companii, alta decât dintre cele stipulate anterior, te vom contacta mai întâi şi îţi vom oferi posibilitatea de a şterge informaţiile despre tine din baza noastră de date, cu excepţia cazului în care deja ai consimţit la acest lucru.

Vom păstra informaţiile despre tine pentru o perioadă rezonabilă de timp sau atâta timp cât legea cere.  

Atunci când vizualizezi unul dintre site-urile sau reclamele noastre, putem stoca unele informaţii pe calculatorul tău. De exemplu, aceste informaţii se pot găsi sub formă de "Cookie" sau fişiere similare, care ne permit nouă să adaptăm site-ul sau reclama pentru a se potrivi mai bine cu interesele şi preferinţele tale.

Cu majoritatea browserelor de Internet poţi şterge Cookie-urile de pe hard discul calculatorului, poţi bloca toate Cookie-urile sau primi o avertizare înainte ca un Cookie să fie salvat. Te rugăm să consulţi instrucţiunile browserului tău sau ecranul de help pentru a afla mai multe despre aceste funcţii.  Te rugăm să observi că îndepărtarea sau blocarea Cookie-urilor poate interfera cu utilizarea completă a site-ului nostru.

Dacă ai trimis informaţii personale identificabile printr-un site RB sau o reclamă interactivă sau alt mod de comunicare şi vrei ca aceste informaţii să fie şterse din registrele noastre, te rugăm să ne contactezi la office-romania@rb.com.

 

RB nu are nicio intenţie de a colecta niciun fel de informaţii personale identificabile (adică nume, adresă, număr de telefon sau adresă de email) de la persoane sub vârsta de 14 ani. Acolo unde este potrivit, RB va instrui specific copiii să nu trimită astfel de informaţii. Dacă un copil ne-a furnizat informaţii personale identificabile, un părinte sau tutore al acelui copil ar trebui să ne contacteze la office-romania@rb.com sau să ne transmită o cerere pe adresa societății noastre: RB (ROMANIA) S.R.L. cu sediul în str. Grigore Alexandrescu nr 89-97, Corp A, Etajul 5, București dacă doreşte ca aceste informaţii să fie şterse din registrele noastre. 

În unele cazuri, putem colecta informaţii despre tine care nu sunt identificabile din punct de vedere personal. Exemple ale acestor tipuri de informaţii includ tipul de browser de Internet pe care îl foloseşti, tipul de sistem de operare al calculatorului pe care îl utilizezi şi numele domeniului site-ului de la care ai fost conectat la site-ul sau reclama noastră. Utilizăm aceste informaţii în scopul de a înţelege mai bine interesele clienţilor noştri şi pentru a ajuta la perfecţionarea afacerii şi site-urilor noastre.

Prezenta Declaraţie de Confidenţialitate intră în vigoare la data de __/__/__

© 2014 RB Romania S.R.L. Toate drepturile rezervate

 

Te rugăm citește termenii și condițiile legale & politica noastra de confidențialitate. Harta Site