Regulamentul campaniei "Vanish , Calgon si Airwick premiaza curatenia de primavara"

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

„Vanish, Calgon si AirWick

Premiaza curatenia de primavara”

organizata in magazinele CARREFOUR

in perioada 29.03.2012-14.04.2012

 

 

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul Campaniei Promotionale  „Vanish, Calgon si Airwick premiaza curatenia de primavara” (in continuare numita “Campania”) este compania Reckitt Benckiser Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd Dacia, nr 99, et 4, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.   J40/ 2034/2002, avand codul unic de inregistrare 8411320, atribut fiscal RO.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art. 2. Dreptul de participare

La aceasta Campanie poate participa orice client CARREFOUR, persoanele juridice romane (indiferent de forma de organizare) infiintate si care isi desfasoara activitatea in conditiile legii romane, persoane fizice autorizate in conditiile legii, intreprinderi individuale, precum si intreprinderile familiale/asociatiile familiale, organizatii fara scop lucrativ si/sau orice alte structuri asociative ale acestora (indiferent de forma asocierii), sau persoanele fizice, care indeplinesc conditiile de participare mentionate la art. 5 si accepta conditiile prezentului Regulament.

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Reckitt Bencksier Romania SRL., ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

Art. 3. Aria de desfasurare

Campania se va desfasura in magazinele CARREFOUR din Bucuresti- Orhideea, Bucuresti,-Militari, Bucuresti -Vitantis, Bucuresti- Unirea, Bucuresti-Berceni, Bucuresti-Colentina, Bucuresti-Baneasa,Bucuresti-Chitila, Brasov, Botosani, Cluj, Constanta, Braila, Focsani, Iasi- Era, Iasi-Felicia,Oradea 1,Oradea 2,Buzau ,Pitesti,Sibiu,Suceava,Arad, Drobeta T.Severin , Ploiesti.

Art. 4. Modificarea Regulamentului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe perioada desfasurarii campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi desfasurarea campaniei fara drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor cuprinzand si motivele aferente, prin aceeasi modalitate ca si Regulamentul, inainte de data la care va intra in vigoare respectiva modificare, printr-un act aditional ce va face parte integranta din prezentul Regulament. Orice act aditional la prezentul Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor.

Niciun participant nu va putea solicita continuarea campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a campaniei.

 

Art. 5. Mecanismul campaniei publicitare

Perioada desfasurarii campaniei publicitare este 29.03-14.04.2012.

In locatiile participante la campanie se vor afla 2 promoteri: 1 promoter se va afla la insula cu produse participante care va prezenta produsele si mecanismul campaniei, va oferi taloane de participare la campanie, iar celalalt promoter se va afla dupa casele de marcat, la stand-ul plasat in aceasta zona, avand atributia de a inmana premiile campaniei catre participanti, dupa verificarea bonului fiscal de cumparare.

Organizatorul amplaseaza in fiecare magazin participant  si o urna de colectare a taloanelor, dupa casele de marcat.

Pentru a participa la aceasta campanie, participantii trebuie:

•    sa cumpere pe perioada promotiei produse participante in valoare de minim 30 RON/ 50 RON (TVA inclus) pe un singur bon fiscal; Pentru premiile participante la tombola prin tragere la sorti fiecare participant are dreptul la un talon de inscriere pentru fiecare achizitie de minim 30 RON pe un bon fiscal. Multiplul bonurilor fiscale de minim 30 RON va oferi multiplul taloanelor participante la extragerea la sorti.

•   sa prezinte promoterului de la standul aflat dupa casele de marcat (denumit in continuare ”Promoter”) bonul fiscal in original, care dovedeste achizitionarea produselor participante;

 • daca promoterul constata indeplinirea conditiei de achizitie, participantul va primi garantat premiul afrerent pragului  de achizitie  atins :
 1. Prag 1 de achizitie: la achizitia de produse participante la campanie in valoare de minim 30 RON participantul la Campanie va primi un produs AirWick Reed Difuser odorizant de camera cu bete de ratan ;
 2. Prag 2 de achizitie: la achizitia de produse participante la campanie in valoare de minim 50 RON, participantul la Campanie va primi un produs AirWick  Freshmatic aparat odorizant+rezerva.

•           dupa ce promoterul constata indeplinirea conditiei de achizitie, participantul va primi premiul afrerent pragului  de achizitie  atins (de exemplu: pentru cumparaturi de 35 RON va primi premiul aferent pragului de 30 RON, pentru 55 de RON va primi premiul aferent pragului de 50 RON, etc.). Pentru multiplu de bonuri diferite care atesta, fiecare, achizitii de produse participante in valoara pragurilor de achizitii 30 RON/ 50 RON (TVA inclus) se va acorda multiplu premii garantate aferente pragurilor de achizitie , in conditiile in care consumatorul face dovada achizitiilor multiple cu bonuri diferite de cumparaturi .

Pentru achizitii de produse participante in valoare de multiplul pragurilor de achizitii  de 30 RON/ 50 RON (TVA inclus) pe acelasi bon fiscal nu se acorda multiplu de premii garantate. Bonurile pentru care au fost acordate premii garantate vor fi insemnate de catre promoteri.

Premiile garantate vor fi acordate in limita stocului disponibil pe fiecare magazin, precizat la Art 7.

In cazul in care, numarul total de premii garantate alocat respectivei locatii va fi epuizat inainte de data de final a Campaniei atunci, in respectiva locatie campania se va incheia, iar acest lucru va fi anuntat printr-un comunicat pe site-ul  www.promorb.ro

Castigatorii isi vor putea ridica premiile doar din magazinul  din care au achizitionat produsele participante la promotie in valoarea pragurilor de achizitii de minim 30 RON / 50 RON (TVA inclus).

Fiecare participant la Campanie primeste un talon de participare la tombola unde are sansa de a castiga prin tragere la sorti, unul din urmatoarele premii: Aspirator Samsung sistem Twin Chamber, Statie profesionala de calcat Philips ,Masina de spalat Vase Bosch.

In cazul in care un cumparator introduce in urna un numar mai mare de taloane decat multiplul pragului de pe factura/facturi sau in cazul oricarei forme de fraudare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea la campanie.

Participantul la aceasta Campanie va completa campurile talonului si va introduce talonul completat in urna ce se va gasi in fiecare magazin dupa iesirea de la casele de marcat.

Program de acordare a premiilor garantate in locatiile Carrefour participante la campanie:

Miercuri: 17.30-20.30

Joi: 16:00-20:30

Vineri: 16:00-20:30

Sambata 10:00-16:30

Duminica: 10:00-14:30

 

Art. 6. Produse participante

Produsele a caror achizitionare din magazinele CARREFOUR (Bucuresti- Orhideea, Bucuresti,-Militari, Bucuresti -Vitantis, Bucuresti- Unirea, Bucuresti-Berceni, Bucuresti-Colentina, Bucuresti-Baneasa,Bucuresti-Chitila, Brasov, Botosani, Cluj, Constanta, Braila, Focsani, Iasi- Era, Iasi-Felicia,Oradea 1,Oradea 2,Buzau ,Pitesti,Sibiu,Suceava,Arad, Drobeta T.Severin , Ploiesti) dau dreptul de participare la aceasta Campanie sunt toate produsele sub marcile Air Wick, Harpic,  Calgon, Vanish, Dettol, Cillit Bang (atat articole standard cat si articole promotionale) aflate la vanzare in magazinele participante.

 

 

 

Art. 7. Premiile acordate si valorea premiilor

Premiile garantate, acordate la aceasta Campanie sunt:

 

 

Premiile acordate prin tragere la sorti, la aceasta Campanie sunt:

Premii Numar Premii
Aspirator stick Samsung VCS 7550 15
Statie de calcat Philips GC6520/02 15
Masina de spalat vase Bosch SRS55M72EU 10

Premiile vor fi acordate doar daca participantii desemnati castigatori au respectat toate conditiile impuse prin prezentul Regulament si eventualele sale acte aditionale.

 

Valoarea premiilor:

 

-       Valoare totala fara TVA : 116205.05 RON

Art. 8. Tragerea la sorti si acordarea premiilor

Tragerea la sorti a castigatorilor si a castigatorilor-rezerva (doua rezerve pentru fiecare castigator) va avea loc in incinta magazinului Carrefour Baneasa  in cursul zilei de 25.04.2012, in prezenta unei comisii formate din: un reprezentant Reckitt Benckiser, un reprezentant al magazinului unde are loc extragerea si 2 martori alesi din randul clientilor Carrefour aflati in magazin, in masura in care este posibil. Ulterior tragerii la sorti se vor consemna numele castigatorilor, respectiv rezervelor intr-un proces-verbal ce va fi semnat de membrii comisiei precum si de cei 2 martori conform celor de mai sus.

 

 

Tragerea la sorti se face pentru fiecare premiu in parte, iar ordinea de extragere a premiilor este urmatoarea:

 

 1. 15 Premii – Aspirator stick Samsung VCS 7550
 2. 15 Premii – Statie de calcat Philips GC6520/02
 3. 10 Premii – Masina de spalat vase Bosch SRS55M72EU

Numele castigatorilor si castigurile acordate vor fi afisate dupa tragerea la sorti si validarea castigatorilor pe site-ul www.promorb.ro timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul www.promorb.ro vor fi: nume, prenume/denumire, oras, magazinul in care au castigat premiul.

Castigatorii vor primi premiul dupa prezentarea facturii in original sau copia facturii conform cu originalul care atesta achizitionarea produselor participante la promotie in perioada promotiei: 29.03-14.04.2012 si, a unei imputerniciri emisa de participant (persoana juridica/persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/ asociatie familiala) catre persoana care va ridica premiul, insotita de actul de identitate.

Premiile si documentele aferente garantiei legale a acestora se pot ridica de catre castigatorii desemnati prin tragere la sorti pana in data de 15.05.2012.

In situatia in care castigatorul nu se prezinta pentru a-si ridica premiul pana la data mentionata mai sus, premiul va fi acordat castigatorului-rezerva. Rezerva 1 poate ridica premiul aferent promotiei pana in data de 22.05.2012. Rezerva 2 poate ridica premiul aferent promotiei pana in data de 29.05.2012.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care castigatorul-rezerva nu se prezinta pentru ridicarea premiului de la magazinul in care au castigat premiul pana la expirarea perioadei de ridicare a premiilor. In aceasta situatie, premiul neridicat nu mai este afectat campaniei.

La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuza sau care nu indeplinieste conditiile prevazute de prezentul Regulament pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

Orice alte cheltuieli – in afara de impozitul aferent – generate de punerea in posesia premiului ori de orice alta natura intra in grija exclusiva a castigatorului.

In cazul in care castigatorul premiului nu indeplineste conditiile de validare, Organizatorul va contacta castigatorul-rezerva extras la tragerea la sorti.

Daca dupa epuizarea listei cu castigatorul si castigatorul-rezerva nu se valideaza un castigator eligibil, premiul ramane in proprietatea organizatorului.

 

Art. 9. Alternative ale premiilor

Organizatorul nu va oferi contravaloarea in lei pentru premiile promotiei.

Premiile castigate nu pot fi schimbate cu alte obiecte/produse.

Organizatorul nu va suplimenta numarul de premii acordate.

Art. 10. Taxe

Organizatorul Reckitt Benckiser Romania SRL se obliga sa plateasca toate taxele catre autoritati aferente premiilor.

 

Art. 11. Raspunderea Organizatorului

Organizatorul se va asigura ca produsele oferite ca premii sunt insotite de certificatele de garantie completate de producator/importator, iar garantia va fi acordata conform mentiunilor cuprinse in certificatul de garantie.

 

Organizatorul nu va raspunde pentru eventualele defectiuni tehnice ale premiilor acordate in cazul in care aceste defectiuni nu sunt evidente. De asemenea Organizatorul nu va raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a transportului sau a unei utilizari neadecvate a premiilor.

 

Pierderea sau predarea facturii sau a bonului de casa de catre castigator unor persoane neautorizate exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/sau obligatie fata de participantii respectivi.

Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/sau obligatie.

In caz de forta majora, Organizatorul va suspenda sau sista definitiv desfasurarea campaniei fara a atrage raspunderea acestuia in eventualitatea producerii unor prejudicii participantilor.

 

 

Art. 12. Protecţia datelor personale

Prin prezentarea facturii in original sau copia facturii conform cu originalul si a actului de identitate a persoanei desemnate  pentru ridicarea premiului de la magazin, participantii sunt considerati ca accepta conditiile prezentului regulament. Pe parcursul campaniei nu se vor colecta date personale, cu exceptia celor cerute de prevederile legale in vigoare referitoare la impozitul pe venitul constand in premii si alte obligatii fiscale ale organizatorului.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in sensul ca va asigura nivelul de protectie impus de dispozitiile legale, va respecta dreptul la informare, precum si orice alte drepturi recunoscute prin actul normativ mentionat.

In cazul in care un participant se va opune la furnizarea datelor sale personale, acesta va fi descalificat, fiind considerata respectiva opozitie ca fiind o nerespectarea a conditiilor impuse prin prezentul Regulament.

 

Art. 13. Regulamentul oficial

Regulamentul oficial al campaniei publicitare precum si eventualele sale acte aditionale sunt disponibile, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa organizatorului Bucuresti, Bd Dacia, nr 99, et 4, sector 2, in cursul campaniei de Luni pana Vineri intre orele 09.30 – 17.30 sau la telefon +40 215296700. De asemenea vor fi disponibile la cerere si prin biroul “Relaţii cu clienţii” din magazinele participante la campania publicitara, precum si pe site-ul www.promorb.ro.

Prezentul Regulament a fost redactat si semnat in 2 exemplare originale, astazi, ………………….         data autentificarii.

 

S.C. RECKITT BENCKISER ROMANIA SRL,

Prin

S-a cerut autentificarea prezentului înscris:

Regulamentul Oficial al Campaniei Promotionale

„Vanish, Calgon si AirWick

Premiaza curatenia de primavara”

organizata in magazinele CARREFOUR

in perioada 29.03.2012-14.04.2012

 

 

Art. 1. Organizatorul

Organizatorul Campaniei Promotionale  „Vanish, Calgon si Airwick premiaza curatenia de primavara” (in continuare numita “Campania”) este compania Reckitt Benckiser Romania SRL, cu sediul in Bucuresti, Bd Dacia, nr 99, et 4, sector 2, inmatriculata la Registrul Comertului sub nr.   J40/ 2034/2002, avand codul unic de inregistrare 8411320, atribut fiscal RO.

Campania se va derula conform prevederilor prezentului Regulament Oficial (in cele ce urmeaza “Regulamentul”), fiind obligatoriu pentru toti Participantii. Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica Regulamentul pe parcursul desfasurarii Campaniei, avand obligatia de a anunta publicul in mod oficial, in aceeasi maniera in care a fost facuta si informarea initiala. Astfel de modificari vor fi facute publice cu cel putin 24 de ore inaintea intrarii in vigoare.

Art. 2. Dreptul de participare

La aceasta Campanie poate participa orice client CARREFOUR, persoanele juridice romane (indiferent de forma de organizare) infiintate si care isi desfasoara activitatea in conditiile legii romane, persoane fizice autorizate in conditiile legii, intreprinderi individuale, precum si intreprinderile familiale/asociatiile familiale, organizatii fara scop lucrativ si/sau orice alte structuri asociative ale acestora (indiferent de forma asocierii), sau persoanele fizice, care indeplinesc conditiile de participare mentionate la art. 5 si accepta conditiile prezentului Regulament.

Nu pot participa la aceasta Campanie angajatii Reckitt Bencksier Romania SRL., ai companiilor colaboratoare la aceasta Campanie si nici rudele pana la gradul IV inclusiv ale acestora.

Art. 3. Aria de desfasurare

Campania se va desfasura in magazinele CARREFOUR din Bucuresti- Orhideea, Bucuresti,-Militari, Bucuresti -Vitantis, Bucuresti- Unirea, Bucuresti-Berceni, Bucuresti-Colentina, Bucuresti-Baneasa,Bucuresti-Chitila, Brasov, Botosani, Cluj, Constanta, Braila, Focsani, Iasi- Era, Iasi-Felicia,Oradea 1,Oradea 2,Buzau ,Pitesti,Sibiu,Suceava,Arad, Drobeta T.Severin , Ploiesti.

Art. 4. Modificarea Regulamentului

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe perioada desfasurarii campaniei sau de a suspenda/intrerupe/prelungi desfasurarea campaniei fara drept de compensare. Orice modificare de acest fel va fi adusa la cunostinta participantilor cuprinzand si motivele aferente, prin aceeasi modalitate ca si Regulamentul, inainte de data la care va intra in vigoare respectiva modificare, printr-un act aditional ce va face parte integranta din prezentul Regulament. Orice act aditional la prezentul Regulament va fi autentificat de un notar public.

Organizatorul nu isi va asuma nicio responsabilitate cu privire la cunoasterea Regulamentului si a modificarilor acestuia atata timp cat acestea au fost puse la dispozitia participantilor.

Niciun participant nu va putea solicita continuarea campaniei si nici repararea unui potential prejudiciu produs prin suspendarea regulamentara a campaniei.

 

Art. 5. Mecanismul campaniei publicitare

Perioada desfasurarii campaniei publicitare este 29.03-14.04.2012.

In locatiile participante la campanie se vor afla 2 promoteri: 1 promoter se va afla la insula cu produse participante care va prezenta produsele si mecanismul campaniei, va oferi taloane de participare la campanie, iar celalalt promoter se va afla dupa casele de marcat, la stand-ul plasat in aceasta zona, avand atributia de a inmana premiile campaniei catre participanti, dupa verificarea bonului fiscal de cumparare.

Organizatorul amplaseaza in fiecare magazin participant  si o urna de colectare a taloanelor, dupa casele de marcat.

Pentru a participa la aceasta campanie, participantii trebuie:

•    sa cumpere pe perioada promotiei produse participante in valoare de minim 30 RON/ 50 RON (TVA inclus) pe un singur bon fiscal; Pentru premiile participante la tombola prin tragere la sorti fiecare participant are dreptul la un talon de inscriere pentru fiecare achizitie de minim 30 RON pe un bon fiscal. Multiplul bonurilor fiscale de minim 30 RON va oferi multiplul taloanelor participante la extragerea la sorti.

•   sa prezinte promoterului de la standul aflat dupa casele de marcat (denumit in continuare ”Promoter”) bonul fiscal in original, care dovedeste achizitionarea produselor participante;

 • daca promoterul constata indeplinirea conditiei de achizitie, participantul va primi garantat premiul afrerent pragului  de achizitie  atins :
 1. Prag 1 de achizitie: la achizitia de produse participante la campanie in valoare de minim 30 RON participantul la Campanie va primi un produs AirWick Reed Difuser odorizant de camera cu bete de ratan ;
 2. Prag 2 de achizitie: la achizitia de produse participante la campanie in valoare de minim 50 RON, participantul la Campanie va primi un produs AirWick  Freshmatic aparat odorizant+rezerva.

•           dupa ce promoterul constata indeplinirea conditiei de achizitie, participantul va primi premiul afrerent pragului  de achizitie  atins (de exemplu: pentru cumparaturi de 35 RON va primi premiul aferent pragului de 30 RON, pentru 55 de RON va primi premiul aferent pragului de 50 RON, etc.). Pentru multiplu de bonuri diferite care atesta, fiecare, achizitii de produse participante in valoara pragurilor de achizitii 30 RON/ 50 RON (TVA inclus) se va acorda multiplu premii garantate aferente pragurilor de achizitie , in conditiile in care consumatorul face dovada achizitiilor multiple cu bonuri diferite de cumparaturi .

Pentru achizitii de produse participante in valoare de multiplul pragurilor de achizitii  de 30 RON/ 50 RON (TVA inclus) pe acelasi bon fiscal nu se acorda multiplu de premii garantate. Bonurile pentru care au fost acordate premii garantate vor fi insemnate de catre promoteri.

Premiile garantate vor fi acordate in limita stocului disponibil pe fiecare magazin, precizat la Art 7.

In cazul in care, numarul total de premii garantate alocat respectivei locatii va fi epuizat inainte de data de final a Campaniei atunci, in respectiva locatie campania se va incheia, iar acest lucru va fi anuntat printr-un comunicat pe site-ul  www.promorb.ro

Castigatorii isi vor putea ridica premiile doar din magazinul  din care au achizitionat produsele participante la promotie in valoarea pragurilor de achizitii de minim 30 RON / 50 RON (TVA inclus).

Fiecare participant la Campanie primeste un talon de participare la tombola unde are sansa de a castiga prin tragere la sorti, unul din urmatoarele premii: Aspirator Samsung sistem Twin Chamber, Statie profesionala de calcat Philips ,Masina de spalat Vase Bosch.

In cazul in care un cumparator introduce in urna un numar mai mare de taloane decat multiplul pragului de pe factura/facturi sau in cazul oricarei forme de fraudare, Organizatorul isi rezerva dreptul de a anula participarea la campanie.

Participantul la aceasta Campanie va completa campurile talonului si va introduce talonul completat in urna ce se va gasi in fiecare magazin dupa iesirea de la casele de marcat.

Program de acordare a premiilor garantate in locatiile Carrefour participante la campanie:

Miercuri: 17.30-20.30

Joi: 16:00-20:30

Vineri: 16:00-20:30

Sambata 10:00-16:30

Duminica: 10:00-14:30

 

Art. 6. Produse participante

Produsele a caror achizitionare din magazinele CARREFOUR (Bucuresti- Orhideea, Bucuresti,-Militari, Bucuresti -Vitantis, Bucuresti- Unirea, Bucuresti-Berceni, Bucuresti-Colentina, Bucuresti-Baneasa,Bucuresti-Chitila, Brasov, Botosani, Cluj, Constanta, Braila, Focsani, Iasi- Era, Iasi-Felicia,Oradea 1,Oradea 2,Buzau ,Pitesti,Sibiu,Suceava,Arad, Drobeta T.Severin , Ploiesti) dau dreptul de participare la aceasta Campanie sunt toate produsele sub marcile Air Wick, Harpic,  Calgon, Vanish, Dettol, Cillit Bang (atat articole standard cat si articole promotionale) aflate la vanzare in magazinele participante.

 

 

 

Art. 7. Premiile acordate si valorea premiilor

Premiile garantate, acordate la aceasta Campanie sunt:

 

 

Premiile acordate prin tragere la sorti, la aceasta Campanie sunt:

Premii Numar Premii
Aspirator stick Samsung VCS 7550 15
Statie de calcat Philips GC6520/02 15
Masina de spalat vase Bosch SRS55M72EU 10

Premiile vor fi acordate doar daca participantii desemnati castigatori au respectat toate conditiile impuse prin prezentul Regulament si eventualele sale acte aditionale.

 

Valoarea premiilor:

 

-       Valoare totala fara TVA : 116205.05 RON

Art. 8. Tragerea la sorti si acordarea premiilor

Tragerea la sorti a castigatorilor si a castigatorilor-rezerva (doua rezerve pentru fiecare castigator) va avea loc in incinta magazinului Carrefour Baneasa  in cursul zilei de 25.04.2012, in prezenta unei comisii formate din: un reprezentant Reckitt Benckiser, un reprezentant al magazinului unde are loc extragerea si 2 martori alesi din randul clientilor Carrefour aflati in magazin, in masura in care este posibil. Ulterior tragerii la sorti se vor consemna numele castigatorilor, respectiv rezervelor intr-un proces-verbal ce va fi semnat de membrii comisiei precum si de cei 2 martori conform celor de mai sus.

 

 

Tragerea la sorti se face pentru fiecare premiu in parte, iar ordinea de extragere a premiilor este urmatoarea:

 

 1. 15 Premii – Aspirator stick Samsung VCS 7550
 2. 15 Premii – Statie de calcat Philips GC6520/02
 3. 10 Premii – Masina de spalat vase Bosch SRS55M72EU

Numele castigatorilor si castigurile acordate vor fi afisate dupa tragerea la sorti si validarea castigatorilor pe site-ul www.promorb.ro timp de 2 saptamani. Informatiile publicate pe site-ul www.promorb.ro vor fi: nume, prenume/denumire, oras, magazinul in care au castigat premiul.

Castigatorii vor primi premiul dupa prezentarea facturii in original sau copia facturii conform cu originalul care atesta achizitionarea produselor participante la promotie in perioada promotiei: 29.03-14.04.2012 si, a unei imputerniciri emisa de participant (persoana juridica/persoana fizica autorizata/intreprindere individuala/ asociatie familiala) catre persoana care va ridica premiul, insotita de actul de identitate.

Premiile si documentele aferente garantiei legale a acestora se pot ridica de catre castigatorii desemnati prin tragere la sorti pana in data de 15.05.2012.

In situatia in care castigatorul nu se prezinta pentru a-si ridica premiul pana la data mentionata mai sus, premiul va fi acordat castigatorului-rezerva. Rezerva 1 poate ridica premiul aferent promotiei pana in data de 22.05.2012. Rezerva 2 poate ridica premiul aferent promotiei pana in data de 29.05.2012.

Organizatorul nu isi asuma raspunderea pentru cazurile in care castigatorul-rezerva nu se prezinta pentru ridicarea premiului de la magazinul in care au castigat premiul pana la expirarea perioadei de ridicare a premiilor. In aceasta situatie, premiul neridicat nu mai este afectat campaniei.

La predarea premiului se va completa de catre Organizator impreuna cu castigatorul un Proces verbal de predare-primire a premiului ce va cuprinde pe langa datele de identificare ale castigatorului, premiul castigat, o declaratie pe proprie raspundere a castigatorului, in sensul ca indeplineste conditiile de participare impuse de prezentul Regulament, data predarii premiului si semnatura acestuia.

Participantul la Campanie, desemnat castigator in urma tragerii la sorti, care refuza sau care nu indeplinieste conditiile prevazute de prezentul Regulament pierde in mod automat calitatea de castigator si nu poate intra in posesia premiului.

Orice alte cheltuieli – in afara de impozitul aferent – generate de punerea in posesia premiului ori de orice alta natura intra in grija exclusiva a castigatorului.

In cazul in care castigatorul premiului nu indeplineste conditiile de validare, Organizatorul va contacta castigatorul-rezerva extras la tragerea la sorti.

Daca dupa epuizarea listei cu castigatorul si castigatorul-rezerva nu se valideaza un castigator eligibil, premiul ramane in proprietatea organizatorului.

 

Art. 9. Alternative ale premiilor

Organizatorul nu va oferi contravaloarea in lei pentru premiile promotiei.

Premiile castigate nu pot fi schimbate cu alte obiecte/produse.

Organizatorul nu va suplimenta numarul de premii acordate.

Art. 10. Taxe

Organizatorul Reckitt Benckiser Romania SRL se obliga sa plateasca toate taxele catre autoritati aferente premiilor.

 

Art. 11. Raspunderea Organizatorului

Organizatorul se va asigura ca produsele oferite ca premii sunt insotite de certificatele de garantie completate de producator/importator, iar garantia va fi acordata conform mentiunilor cuprinse in certificatul de garantie.

 

Organizatorul nu va raspunde pentru eventualele defectiuni tehnice ale premiilor acordate in cazul in care aceste defectiuni nu sunt evidente. De asemenea Organizatorul nu va raspunde pentru defectiunile aparute ca urmare a transportului sau a unei utilizari neadecvate a premiilor.

 

Pierderea sau predarea facturii sau a bonului de casa de catre castigator unor persoane neautorizate exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/sau obligatie fata de participantii respectivi.

Imposibilitatea participantului castigator de a utiliza premiul din diverse motive exonereaza Organizatorul de orice raspundere si/sau obligatie.

In caz de forta majora, Organizatorul va suspenda sau sista definitiv desfasurarea campaniei fara a atrage raspunderea acestuia in eventualitatea producerii unor prejudicii participantilor.

 

 

Art. 12. Protecţia datelor personale

Prin prezentarea facturii in original sau copia facturii conform cu originalul si a actului de identitate a persoanei desemnate  pentru ridicarea premiului de la magazin, participantii sunt considerati ca accepta conditiile prezentului regulament. Pe parcursul campaniei nu se vor colecta date personale, cu exceptia celor cerute de prevederile legale in vigoare referitoare la impozitul pe venitul constand in premii si alte obligatii fiscale ale organizatorului.

Organizatorul isi asuma responsabilitatea in ceea ce priveste respectarea dispozitiilor Legii nr. 677/2001 pentru protectia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal si libera circulatie a acestor date, in sensul ca va asigura nivelul de protectie impus de dispozitiile legale, va respecta dreptul la informare, precum si orice alte drepturi recunoscute prin actul normativ mentionat.

In cazul in care un participant se va opune la furnizarea datelor sale personale, acesta va fi descalificat, fiind considerata respectiva opozitie ca fiind o nerespectarea a conditiilor impuse prin prezentul Regulament.

 

Art. 13. Regulamentul oficial

Regulamentul oficial al campaniei publicitare precum si eventualele sale acte aditionale sunt disponibile, in mod gratuit, oricarui solicitant la adresa organizatorului Bucuresti, Bd Dacia, nr 99, et 4, sector 2, in cursul campaniei de Luni pana Vineri intre orele 09.30 – 17.30 sau la telefon +40 215296700. De asemenea vor fi disponibile la cerere si prin biroul “Relaţii cu clienţii” din magazinele participante la campania publicitara, precum si pe site-ul www.promorb.ro.

Prezentul Regulament a fost redactat si semnat in 2 exemplare originale, astazi, ………………….         data autentificarii.

 

S.C. RECKITT BENCKISER ROMANIA SRL,

Prin